Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PT LT PL

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 24. jūlijā

Eiropas Komisija parafē četru gadu protokolu, kas pievienots Zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumam ar Maroku

Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības komisāre Marija Damanaki šodien kopā ar Marokas lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru Aziz Akhannouch parafēja Zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumam pievienoto četru gadu protokolu.

Protokolā, kas sagatavots atbilstīgi ES kopējās zivsaimniecības politikas ārējās dimensijas reformai, liels uzsvars likts uz zinātniskajiem ieteikumiem, ekonomisko rentabilitāti, labu pārvaldību un starptautisko tiesību ievērošanu. Ilgtspējība ir nodrošināta, atļaujot visās zvejniecībās nozvejot tikai zvejas resursu pārpalikumu.

Komisāre Damanaki sacīja: “Šis ir svarīgs brīdis ES un Marokas zivsaimniecībai. Šī vienošanās nodrošinās ilgtspējīgu nākotni nozarei uz vietas, kā arī efektīvu līdzekļu izmantojumu. Jaunais protokols ir sagatavots atbilstoši ES kopējās zivsaimniecības politikas reformas principiem un nodrošinās atbildīgu starptautiskās zvejniecības pārvaldību”.

Vairākas dalībvalstis (Spānija, Portugāle, Itālija, Francija, Vācija, Lietuva, Latvija, Nīderlande, Īrija, Polija un Apvienotā Karaliste) ir ieinteresētas Zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumā ar Maroku; minētajā nolīgumā ir aptvertas sešas zvejas kategorijas — gan rūpnieciskās zvejas, gan mazapjoma zvejas flotes segmenti. Kopējais Marokai paredzētais finansējums tiek lēsts 40 miljonu eiro apmērā. Precīzāk, jaunā protokola kopējās izmaksas Eiropas Savienībai būs 30 miljoni eiro gadā, no kuriem 16 miljoni eiro būs paredzēti kā kompensācija Marokai par piekļuvi resursiem. Pārējie 14 miljoni eiro būs atbalsts minētās valsts zivsaimniecības nozarei, savukārt kuģu īpašnieku ieguldījums tiek lēsts 10 miljonu eiro apmērā.

Kontaktpersonas:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar