Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 31. januarja 2013

Prepovedane droge: poročilo EU predstavlja nove zaskrbljujoče trende v tihotapljenju in uživanju drog

Evropa vstopa v pomembno novo obdobje pri ponudbi in povpraševanju po prepovedanih drogah, ki pomeni izziv sedanjim politikam in ukrepanju. To je razvidno iz prvega skupnega poročila o trgih z drogami v EU, ki sta ga danes v Bruslju objavila Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) in Europol. Ti dve agenciji EU sta združili moči in sestavili prvo strateško analizo celotnega evropskega trga s prepovedanimi drogami.

V svojem poročilu sta opisali trg, ki postaja čedalje bolj dinamičen, inovativen in hiter pri prilagajanju težavam, zaradi česar mora biti ukrepanje po vsej Evropi prav tako dinamično, inovativno in prilagodljivo. Poročilo razkriva „spremembe v organiziranem kriminalu v Evropi“: trg z drogami v EU je bil v preteklosti osredotočen na določene prepovedane droge, s katerimi so po natanko določenih poteh trgovali specializirani trgovci, sodobni trg pa je bolj „prehoden“, tako da so čedalje pogostejše pošiljke z več substancami in uporaba novih poti.

„To poročilo prihaja ob pravem času in kaže na čedalje večjo povezanost sodobnega evropskega trga z drogami, enega najbolj zapletenih in agresivnih pojavov kriminala našega časa. Danes organizirane kriminalne združbe precej pogosteje trgujejo z več substancami hkrati, pogosteje pa pri tem tudi združujejo svoje sile. Trgovina s prepovedanimi drogami se poleg tega širi tako z vidika zapletenosti uporabljenih poti kot tudi z vidika vrst drog, ki potujejo po njih. Zaradi tega je potrebno tesnejše sodelovanje na ravni EU. Nacionalni ukrepi preprosto ne zadostujejo ne glede na to, kako močni so. Analiza, zajeta v tem poročilu, je edinstvena, ker vpogled EMCDDA na podlagi spremljanja problematike drog povezuje z Europolovim operativnim poznavanjem trendov na področju organiziranega kriminala“, je ob današnji predstavitvi ugotovitev dejala komisarka EU za notranje zadeve Cecilia Malmström.

Direktor Europola Rob Wainwright je pojasnil: „Mednarodna trgovina s prepovedanimi drogami je še vedno glavna dejavnost večine organiziranih kriminalnih združb. Te se prilagajajo novim priložnostim za kriminal ter menjujejo metode in poti tihotapljenja, da bi se izognile pregonu. Opazili smo porast izkoriščanja možnosti zakonitega komercialnega prevoza, kot so zabojniki, letala, kurirske službe in poštne storitve. To omogoča prevoz drog skozi več tranzitnih točk, zaradi česar jih je težje prestreči. Izkazalo se je, da je med pomembnimi dejavniki, ki lajšajo mednarodno trgovino s prepovedanimi drogami, tudi internetna tehnologija, ki se pogosto uporablja pri trženju in prodaji drog“.

V poročilu je tudi podrobno opisana vloga Evrope kot ključnega svetovnega vira predhodne kemične sestavine, ki se uporablja pri proizvodnji heroina (anhidrid ocetne kisline), in kot pomembnega akterja pri pakiranju, trženju in promociji izdelkov, ki vsebujejo nove psihoaktivne snovi.

„EU je še vedno pomembna regija pri proizvodnji sintetičnih drog, vse bolj pa tudi konoplje,“ ugotavlja direktor EMCDDA Wolfgang Götz. „Narašča trend proizvodnje prepovedanih drog v bližini potrošniških trgov, ki so jim namenjene, ker je tako manj verjetno, da bodo prestrežene. Zaradi tega plačujemo čedalje višjo ceno v smislu varnosti skupnosti, javnega zdravja in dodatne obremenitve že tako obremenjenih policijskih virov“.

Poročilo navaja, da je globalizacija pomembno gonilo sprememb, saj se zdaj za prevoz, skladiščenje in proizvodnjo uporablja več držav. Poleg tega ima velik vpliv tudi internet kot sredstvo za komuniciranje in kot spletni trg. Inovacije pa so poleg tega opazne tudi na področju proizvodnje: EU je navedena kot ključni „vir strokovnega znanja in izkušenj“ za intenzivno gojenje konoplje, proizvodnjo sintetičnih drog in prikrivanje kokaina.

Med drugimi ugotovitvami poročila so povezave med mrežami za trgovanje s kokainom in hašišem, rastoči pomen Afrike pri prevozu in skladiščenju ter osrednja vloga kriminalnih združb, ki delujejo v severozahodni Evropi, pri distribuciji skoraj vseh vrst drog po vsej EU. Eden od predlaganih ukrepov je, naj akterji kazenskega pregona v večji meri dajejo prednost zbiranju informacij o najpomembnejših posameznikih in kriminalnih združbah. Poleg tega mora Evropa zaradi hitrosti sprememb na področju sintetičnih drog povečati svoje zmogljivosti zgodnjega opozarjanja na nove substance na trgu.

Poročilo poudarja, da usklajeni ukrepi na ravni EU lahko prinesejo pomembne rezultate. Agenciji sta na podlagi pristopa, ki je tako pragmatičen kot tudi praktično uporaben, opredelili ključne ugotovitve in področja preučevanja za prihodnje politike in ukrepe (glej MEMO/13/51 in študije primerov).

Slikovno gradivo policije o preiskovanju tihotapljenja in proizvodnje drog je na voljo za prenos na naslovu: http://www.emcdda.europa.eu/events/2013/drug-markets.

Več informacij

Europol www.europol.europa.eu.

Kontakti :

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)


Side Bar