Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 31. januára 2013

Správa EÚ odhalila nové znepokojujúce trendy pri pašovaní a konzumácii nelegálnych drog

Európa vstupuje do novej éry v súvislosti s ponukou a dopytom v oblasti nelegálnych drog. Tento vývoj predstavuje výzvu pre existujúce politiky a prístupy k riešeniu problému. Vyplýva to z prvej správy o drogových trhoch EÚ, ktorú dnes v Bruseli spoločne uverejnili Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) a Europol. Tieto dve agentúry EÚ spojili svoje sily s cieľom predložiť prvú strategickú analýzu celého európskeho trhu s nezákonnými drogami.

V správe sa opisuje trh, ktorý je v stále väčšej miere dynamický, inovatívny a schopný rýchlej reakcie na výzvy. Tento trh si vyžaduje rovnako dynamickú, inovatívnu a pružnú reakciu v celej Európe. Správa odhaľuje „meniacu sa tvár organizovaného zločinu v Európe“. Zatiaľ čo v minulosti sa trh s drogami v EÚ zameriaval na konkrétne drogy pašované špecializovanými skupinami po presne vymedzených trasách, súčasný trh je menej uchopiteľný, pričom sú stále bežnejšie nové dopravné cesty a zásielky viacerých látok naraz.

Táto aktuálna správa poukazuje na to, že moderný európsky drogový trh je v rastúcej miere organizovaný a predstavuje jeden z najzložitejších a najagresívnejších kriminálnych javov našej doby. Skupiny organizovaného zločinu v súčasnosti oveľa častejšie obchodujú s viacerými látkami súčasne a je pravdepodobnejšie, že dochádza k ich vzájomnej koordinácii. Pašovanie drog sa okrem toho diverzifikuje v súvislosti so zložitosťou vybraných trás ako aj s druhmi drog, ktoré sú na týchto trasách pašované. To všetko si vyžaduje zvýšenú spoluprácu na úrovni EÚ. Vnútroštátne opatrenia sú jednoducho nedostatočné, bez ohľadu na to aké sú prísne. Analýza predložená v tejto správe je jedinečná vďaka kombinácii poznatkov získaných monitorovaním fenoménu drog v Európe agentúrou EMCDDA a operačných poznatkov Europolu o trendoch v oblasti organizovaného zločinu,“ uviedla dnes Cecilia Malmströmová, komisárka EÚ pre vnútorné záležitosti, pri prezentácii výsledkov správy.

Riaditeľ Europolu Rob Wainwright vysvetľuje: „Medzinárodné pašovanie drog je naďalej hlavnou činnosťou väčšiny skupín organizovanej trestnej činnosti. Prispôsobujú sa novým príležitostiam na páchanie trestnej činnosti a menia trasy a metódy pašovania s cieľom uniknúť orgánom presadzovania práva a zaznamenali sme zvýšené využívanie legitímnych komerčných možností dopravy, ako sú kontajnery, lietadlá, kuriéri a poštové služby. To umožňuje presúvať drogy cez viacero tranzitných bodov, pričom je sťažená možnosť ich zaistenia. Internetová technológia navyše celý proces podstatne zjednodušuje a bežne sa používa na marketing a predaj drog.“

Okrem toho je v správe podrobne opísaná úloha Európy ako kľúčového globálneho zdroja chemických drogových prekurzorov, ktoré sa používajú na výrobu heroínu (acetanhydrid), ako aj významného aktéra pri balení, marketingu a reklame v súvislosti s výrobkami obsahujúcimi nové psychoaktívne látky.

V súvislosti so syntetickými drogami, a čoraz viac aj v súvislosti s konope (cannabis), EÚ zostáva dôležitým regiónom vyrábajúcim drogy,“ poznamenáva riaditeľ agentúry EMCDDA Wolfgang Götz. „V súčasnosti je rastúcim trendom vyrábať nelegálne drogy v blízkosti určených spotrebiteľských trhov, kde je menej pravdepodobné, že budú zachytené. Za tento vývoj platíme rastúcu cenu vo forme problémov s verejnou bezpečnosťou a zdravím, ako aj dodatočného zaťaženia značne obmedzených zdrojov polície."

Zo správy vyplýva, že globalizácia je významnou hnacou silou vývoja, pričom v súčasnosti je stále viac krajín využívaných na tranzit, skladovanie alebo výrobu nelegálnych látok. Okrem toho má zásadný vplyv internet ako komunikačný nástroj, ale aj ako základ pre on-line obchodovanie. Inovácie boli zaznamenané aj v oblasti výroby: EÚ sa uvádza ako kľúčový zdroj odborných poznatkov a „know-how“ v súvislosti s intenzívnym pestovaním konope, výrobou syntetických drog a ukrývaním kokaínu.

K ostatným poznatkom uvedeným v správe patrí prepojenie medzi sieťami na pašovanie kokaínu a konopnej živice, rastúci význam Afriky ako tranzitnej a skladovacej oblasti, ako aj skutočnosť, že kriminálne gangy zo severozápadnej Európy zohrávajú ústrednú úlohu pri distribúcii takmer všetkých typov drog v EÚ. Medzi navrhované opatrenia patrí prioritizácia získavania spravodajských informácií orgánmi presadzovania práva v súvislosti s vysokopostavenými zločincami a najaktívnejšími zločineckými skupinami. Rýchlosť vývoja v oblasti syntetických drog okrem iného znamená, že Európa musí posilniť kapacity včasného varovania v súvislosti s novými látkami na trhu.

Správa zdôrazňuje, že koordinované opatrenia na úrovni EÚ môžu priniesť zásadný pokrok. Agentúry na základe pragmatického a aplikovaného prístupu uvádzajú kľúčové závery a poznatky, ktoré budú využité pri tvorbe budúcich politík a pri prijímaní opatrení (pozri MEMO/13/51 a prípadové štúdie).

Policajné fotografie z vyšetrovaní pašovania drog a ich výroby na stiahnutie sú k dispozícii na webovej stránke:

http://www.emcdda.europa.eu/events/2013/drug-markets.

Ďalšie informácie

Video: Rozhovory s odborníkmi a iné zábery. Záznam na stiahnutie je dostupný prostredníctvom tohto odkazu.

Odkaz na správu: Správa o drogovom trhu EÚ — strategická analýza

Prípadové štúdie

Fotografie a grafy

webová stránka komisárky Malmströmovej

Sledujte činnosť komisárky Malmströmovej na Twitteri

Webová stránka GR pre vnútorné záležitosti

Sledujte činnosť GR pre vnútorné záležitosti na Twitteri

EMCDDA www.emcdda.europa.eu

Europol: www.europol.europa.eu

Kontaktné osoby:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar