Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 31 januari 2013

Illegale drugs: EU‑verslag signaleert nieuwe verontrustende tendensen bij smokkel en gebruik

Europa staat aan het begin van een belangrijk nieuw tijdperk op het gebied van vraag en aanbod van illegale drugs. Deze ontwikkeling vormt een uitdaging voor de huidige beleids‑ en bestrijdingsmaatregelen. Dat blijkt uit het eerste gezamenlijke verslag van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD) en Europol over de drugsmarkten in de EU, dat vandaag in Brussel is gepresenteerd. De twee EU‑agentschappen hebben de handen in elkaar geslagen en hebben voor het eerst een strategische analyse gemaakt van de gehele Europese markt voor illegale drugs.

In het verslag beschrijven zij een steeds dynamischere en innovatievere markt, die snel kan inspelen op problemen; dat vereist in heel Europa een even dynamische, innovatieve en soepele reactie. In het verslag wordt aangetoond dat de georganiseerde criminaliteit in Europa aan het veranderen is: terwijl de EU-drugsmarkt in het verleden gericht was op specifieke drugs die door gespecialiseerde criminelen langs duidelijk vastgelegde routes werden verhandeld, is de huidige markt minder tastbaar, met nieuwe routes en steeds meer zendingen met meerdere stoffen.

"Uit dit op het juiste moment gepresenteerde verslag blijkt dat de moderne Europese drugsmarkt steeds meer geïntegreerd is en een van de meest complexe en voortwoekerende criminele verschijnselen van onze tijd is. Georganiseerde criminele groepen verhandelen thans talrijke stoffen tegelijk en bundelen sneller hun krachten. De drugshandel wordt ook meer gediversifieerd, zowel wat betreft de complexiteit van de gekozen routes als wat betreft de soorten verhandelde drugs. Dit alles vergt meer samenwerking op EU‑niveau. Nationale maatregelen zijn gewoon ontoereikend, hoe krachtig ze ook zijn. De in dit verslag gemaakte analyse is uniek, omdat daarin de inzichten die EWDD heeft in de Europese drugsproblematiek worden gecombineerd met het operationele inzicht dat Europol heeft in tendensen inzake georganiseerde criminaliteit", aldus Cecilia Malmström, EU‑commissaris voor Binnenlandse Zaken, bij de presentatie van de bevindingen vandaag.

Rob Wainwright, directeur van Europol, verklaart: "Internationale drugshandel blijft de hoofdactiviteit van de meeste georganiseerde criminele groepen. Deze groepen spelen in op nieuwe misdaadmogelijkheden en wijzigen hun smokkelmethoden en ‑routes om strafvervolging te ontlopen. Wij hebben vastgesteld dat zij steeds meer gebruik maken van legale commerciële transportmiddelen, zoals containers en vliegtuigen, alsook van koeriers‑ en postdiensten. Aldus kunnen drugs via talrijke transitpunten worden verplaatst en wordt het moeilijker ze te onderscheppen. Ook internettechnologie speelt een steeds belangrijker rol en wordt op grote schaal gebruikt voor het op de markt brengen en verkopen van drugs."

Volgens het verslag is Europa ook een wereldwijd knooppunt voor de chemische precursor die wordt gebruikt voor de vervaardiging van heroïne (azijnzuuranhydride) en speelt het ook een hoofdrol bij het verpakken, het op de markt brengen en promoten van producten die nieuwe psychoactieve stoffen bevatten.

"Voor synthetische drugs en ook steeds meer voor cannabis, is de EU een belangrijke drugsproducerende regio", stelt Wolfgang Götz, directeur van EWDD. "Er is een toenemende tendens om illegale drugs dicht bij de markten waarvoor zij bestemd zijn te produceren. Daardoor wordt het risico op onderschepping ook kleiner. Wij betalen voor deze ontwikkeling een steeds hogere prijs in de vorm van minder openbare veiligheid, risico's voor de volksgezondheid en een extra belasting voor de reeds krappe politiemiddelen."

Volgens het verslag is globalisering een belangrijke drijvende kracht achter deze ontwikkelingen. Steeds meer landen worden nu gebruikt als transit‑, opslag‑ of productieplaats. Bovendien speelt het internet een essentiële rol, zowel als communicatiemiddel als als elektronische marktplaats. Maar ook inzake productie zijn er nieuwe trends: de EU wordt beschouwd als een belangrijke bron van deskundigheid en knowhow op het gebied van intensieve cannabisteelt, de productie van synthetische drugs en het verbergen van cocaïne.

Andere conclusies van het verslag zijn onder meer dat smokkelnetwerken voor cocaïne en cannabis met elkaar verbonden zijn, dat Afrika steeds belangrijker wordt als transit‑ en opslaggebied, en dat criminele bendes uit Noordwest-Europa een centrale rol spelen bij de distributie van vrijwel alle soorten drugs in de hele EU. In het verslag wordt onder meer voorgesteld dat rechtshandhavingsdiensten zich meer zouden concentreren op het verzamelen van inlichtingen over topcriminelen en zeer belangrijke criminele groepen. Gezien de snelle ontwikkelingen op het gebied van synthetische drugs, moet ook sneller alarm kunnen worden geslagen wanneer er in Europa nieuwe stoffen op de markt komen.

In het verslag wordt ook uiteengezet hoe een gecoördineerde aanpak op EU‑niveau het verschil kan maken. Met het oog op de vaststelling van een aanpak die zowel pragmatisch als uitvoerbaar is, komen de agentschappen met belangrijke conclusies en lessen voor het toekomstige beleid en toekomstige acties (MEMO/13/51 en casestudies).

Downloadbare politiebeelden over onderzoeken naar drugssmokkel en –productie:

http://www.emcdda.europa.eu/events/2013/drug-markets

Meer informatie

Europol: www.europol.europa.eu

Contact:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar