Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 31. janvārī

ES ziņojumā atklātas jaunas satraucošas tendences par nelegālo narkotisko vielu kontrabandu un patēriņu

Eiropā pašlaik sākas jauna, nozīmīga fāze attiecībā uz nelegālo narkotisko vielu piedāvājumu un pieprasījumu, un šīs izmaiņas liek pārvērtēt pašreizējo politiku un risinājumus. Šāds secinājums izriet no šodien Briselē publicētā pirmā kopīgā ziņojuma par ES narkotiku tirgu, ko izstrādājis Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA) un Eiropols. Šīs divas ES aģentūras ir apvienojušas spēkus, lai pirmo reizi veiktu stratēģisku analīzi par nelegālo narkotiku Eiropas tirgu kopumā.

Ziņojumā ir aprakstīts, ka šis tirgus arvien dinamiskāk, novatoriskāk un ātrāk reaģē uz tam liktajiem šķēršļiem, un tamdēļ ir nepieciešams nodrošināt tikpat dinamiskus, novatoriskus un enerģiskus atbildes pasākumus visā Eiropā. Ziņojumā norādīts uz "organizētās noziedzības mainīgo raksturu Eiropā”. Proti, vēsturiski ES narkotiku tirgū apritē galvenokārt bija atsevišķas narkotiskās vielas, kuru nelikumīgo tirdzniecību pa skaidri noteiktiem maršrutiem veica specializēti darboņi, bet mūsdienās tirgus ir daudz mainīgāks, tajā veidojas jauni maršruti un arvien ierastāki ir sūtījumi, kuros vienlaicīgi ir vairākas narkotiskās vielas.

"Šis ziņojums ir sniegts īstajā laikā un liecina, ka Eiropas narkotiku tirgus mūsdienās ir arvien integrētāks, un tā ir viena no šā laika sarežģītākajām un agresīvākajām noziedzīgajām parādībām. Pašlaik pastāv lielāka iespēja, ka organizētās noziedzības grupas tirgosies ar vairākām narkotiskajām vielām vienlaikus un apvienos savus spēkus. Narkotiku nelikumīgā tirdzniecība turklāt kļūst daudzveidīgāka, gan attiecībā uz izvēlēto maršrutu sarežģītību, gan attiecībā uz narkotisko vielu veidiem, ko pa tiem pārvieto. Tas viss apliecina, ka ir nepieciešams pastiprināt sadarbību ES līmenī. Valstu pasākumi vienkārši nav pietiekami, lai cik vērienīgi tie arī nebūtu. Šajā ziņojumā ietvertā analīze ir īpaši vērtīga, jo tajā ir apvienotas atziņas, kas gūtas no EMCDDA veiktās narkotiku problēmas uzraudzības Eiropā, un Eiropola praktiskajā darbībā gūtā izpratne par organizētās noziedzības tendencēm,” šodien, izklāstot ziņojumā konstatēto, sacīja ES komisāre iekšlietu jomā Sesīlija Malmstrēma.

Eiropola direktors Robs Veinraits paskaidroja: "Narkotisko vielu nelikumīgā starptautiskā tirdzniecība joprojām ir galvenā nodarbe lielākajai daļai organizētās noziedzības grupu. Tās pielāgojas jaunajām noziedzības iespējām un mainīgajām nelikumīgās tirdzniecības metodēm un maršrutiem, lai izvairītos no tiesībaizsardzības iestādēm, un mēs esam novērojuši, ka tiek plašāk izmantoti likumīgi komercpārvadājumu veidi, piemēram, pārvadājumi konteineros, lidaparātos, vai izmantojot kurjeru un pasta pakalpojumus. Tas ļauj narkotikas pārvietot, izmantojot vairākus tranzīta punktus, kas apgrūtina to pārtveršanu. Svarīgu veicinošu lomu ir ieguvušas arī interneta tehnoloģijas, ko parasti izmanto narkotiku tirgvedībai un pārdošanai.”

Ziņojumā ir sīkāk aprakstīts arī tas, ka Eiropa ir heroīna izstrādāšanā izmantotas prekursoras ķīmiskas vielas (acetanhidrīda jeb etiķskābes anhidrīda) galvenais avotam pasaulē, un Eiropas lielā nozīme tādu produktu iepakošanā, tirgvedībā un reklāmā, kuri satur jaunas psihoaktīvas vielas.

"Attiecībā uz sintētiskajām narkotikām un arvien lielākā mērā arī uz kanabisu ES joprojām ir svarīgs narkotiku ražošanas reģions”, norāda EMCDDA direktors Volfgangs Gecs. "Arvien vairāk izplatās tendence nelegālās narkotikas ražot netālu no to paredzamā patēriņa tirgiem, tā samazinot iespēju, ka tās varētu pārtvert. Šāda situācija pašlaik rada arvien lielāku kaitējumu iedzīvotāju drošībai un sabiedrības veselībai un arvien smagāku nastu jau tā noslogotajiem policijas resursiem.”

Saskaņā ar ziņojumu šās norises lielā mērā sekmē globalizācija, tā kā tagad tranzītam, uzglabāšanai un ražošanai tiek izmantots vairāk valstu. Turklāt liela ietekme ir internetam, kas tiek izmantots gan kā saziņas līdzeklis, gan tirdzniecībai tiešsaistē. Jauninājumi ir vērojami arī attiecībā uz ražošanas areālu: ES ir minēta kā viens no galvenajiem “specializēto zināšanu un zinātības” avotiem attiecībā uz kanabisa intensīvo audzēšanu, sintētisko narkotiku ražošanu un kokaīna slēpšanu.

Ziņojumā ir ietverti secinājumi arī par saistību starp kokaīna un hašiša tirdzniecības tīkliem, par Āfrikas pieaugošo nozīmi tranzīta un uzglabāšanas ziņā un par to, kādā veidā noziedzīgie grupējumi no ziemeļrietumu Eiropas spēlē izšķirošu lomu gandrīz visa veida narkotiku izplatīšanā visā ES. Ziņojumā ir ierosināti atbildes pasākumi, tostarp tas, ka tiesībaizsardzības iestādēm būtu lielākā mērā kā prioritāte jāizvirza informācijas apkopošana par nozīmīgām iesaistītajām personām un augsta līmeņa noziedzīgiem grupējumiem. Turklāt tas, cik lielā ātrumā notiek pārmaiņas sintētisko narkotiku jomā, nozīmē, ka Eiropai ir jāuzlabo savas agrīnās brīdināšanas spējas par jauna veida vielām, kas tiek laistas tirgū.

Ziņojumā ir uzsvērts, ka pārmaiņas var panākt koordinēta rīcība ES līmenī. Abas aģentūras ir ieņēmušas pragmatisku un praktisku nostāju un norādījušas galvenos secinājumus un atziņas, ko būtu jāņem vērā turpmākajā politikā un darbībās (skatīt MEMO/13/51 un konkrētu situāciju analīzi).

Papildu informācija

Kontaktpersonas:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar