Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. sausio 31 d.

ES ataskaita: naujos nerimą keliančios neteisėtų narkotikų gabenimo ir vartojimo tendencijos

Europa susidūrė su naujais didžiuliais neteisėtų narkotikų tiekimo ir paklausos pokyčiais, dėl kurių gali tekti keisti dabartinę politiką ir kovos būdus. Taip skelbiama šiandien Briuselyje pristatytoje pirmoje bendroje ES narkotikų rinkų ataskaitoje, kurią parengė Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (toliau – ENNSC) ir Europolas. Šios dvi ES tarnybos bendromis pastangomis parengė pirmą strateginę visos neteisėtų narkotikų rinkos Europoje analizę.

Ataskaitoje pažymima, kad rinka tampa vis dinamiškesnė, imlesnė naujovėms ir greitai reaguoja į daromą spaudimą, todėl ir kova su šiuo reiškiniu Europoje privalo būti ne mažiau dinamiška, novatoriška ir energinga. Atskleidžiama, kad organizuotam nusikalstamumui Europoje būdinga nuolatinė kaita: anksčiau ES narkotikų rinkoje dažniausiai buvo platinami konkretūs narkotikai, kuriuos aiškiai apibrėžtais keliais gabendavo konkrečios specializacijos prekeiviai, tačiau šiandieninei rinkai būdingas nepastovumas – randasi vis naujų gabenimo maršrutų ir siuntose būna daugiau nei viena narkotinė medžiaga.

„Šioje laiku parengtoje ataskaitoje atskleidžiama, kad šiuolaikinei Europos narkotikų rinkai vis būdingesnis veiksmų koordinavimas ir kad ji yra viena sudėtingiausių ir sparčiausiai plintančių mūsų laikų nusikalstamumo apraiškų. Dabartinės organizuotos nusikalstamos grupuotės linkusios vienu metu platinti daugelį narkotinių medžiagų ir vienyti jėgas. Neteisėta prekyba narkotikais – tiek dėl pasirinktų gabenimo kelių sudėtingumo, tiek dėl platinamų narkotikų rūšių – tampa vis įvairesnė. Įvertinus visa tai, būtina stiprinti ES masto bendradarbiavimą. Nacionalinės priemonės, kad ir kokios veiksmingos jos būtų, paprasčiausiai yra nepakankamos. Šioje ataskaitoje pateikta analizė yra ypatinga dėl to, kad ENNSC įžvalgos, padarytos stebint šį su narkotikais susijusį reiškinį, derinamos su Europolo požiūriu į organizuoto nusikalstamumo tendencijas praktikoje“, – sakė šiandien išvadas pristačiusi už ES vidaus reikalus atsakinga Komisijos narė Cecilia Malmström.

Europolo direktorius Robas Wainwrightas pasakė: Neteisėta tarptautinė prekyba narkotikais tebėra pagrindinė daugumos organizuotų nusikalstamų grupuočių veikla. Jos prisitaiko ir taip susikuria naujų galimybių vykdyti nusikaltimus, kaitalioja neteisėto gabenimo būdus ir kelius, kad išvengtų teisėsaugos atsako; be to, pastebėjome, kad vis dažniau tam naudojami teisėti komercinio vežimo būdai, naudojantis konteineriais, orlaiviais, kurjeriais ir pašto tarnybomis. Šitaip narkotikai gabenami per daugybę tranzito vietų ir juos sunkiau aptikti. Nusikalstamą veiklą gerokai palengvina ir internetas – paprastai per jį narkotikai reklamuojami ir parduodami.“

Be to, ataskaitoje pažymima, kad Europoje įsikūrę heroinui gaminti naudojamos cheminės medžiagos (acetanhidrido) pagrindiniai tiekėjai pasaulyje ir jie ypač daug prisideda prie medžiagų, kurių sudėtyje yra naujų psichoaktyviųjų medžiagų, pakavimo, pateikimo rinkai ir vartojimo skatinimo.

ES išlieka svarbus sintetinių narkotikų ir hašišu gamybos regionas, – pabrėžė ENNSC direktorius Wolfgangas Götzas. – Ryškėja neteisėtų narkotikų gamybos šalia numatomų vartotojų rinkų, kur juos sunkiau aptikti, tendencija. Dabar dėl šio reiškinio vis labiau nukenčia bendruomenių saugumas, visuomenės sveikata ir didėja našta policijai, kurios ištekliai ir taip yra riboti.“

Remiantis ataskaita, globalizacija yra svarbus pokyčių veiksnys, lemiantis tai, kad dabar vis daugiau šalių tampa narkotikų tranzito, laikymo ar gamybos vietomis. Be to, išskirtinis vaidmuo tenka internetui, kuris naudojamas kaip ryšių ir el. rinkos priemonė. Atsiranda ir narkotikų gamybos srities inovacijų: ES minima kaip pagrindinis teorinių ir praktinių žinių, kaip intensyviai auginti kanapes, gaminti sintetinius narkotikus ir slėpti kokainą, šaltinis.

Remiantis kitomis ataskaitos išvadomis, egzistuoja ryšys tarp neteisėtos prekybos kokainu bei hašišu tinklų ir vis labiau didėja Afrikos, kaip tranzito ir laikymo vietos, svarba, be to, aprašomas išskirtinis šiaurės vakarų Europoje įsikūrusių nusikalstamų gaujų vaidmuo platinant iš esmės visų rūšių narkotikus ES. Be kitų veiksmų, teisėsaugos institucijoms siūloma dar daugiau dėmesio sutelkti į žvalgybinės informacijos apie itin svarbius asmenis ir nusikalstamas grupuotes rinkimą. Be to, tai, kaip sparčiai vyksta su sintetiniais narkotikais susiję pokyčiai, reiškia, kad Europai reikia atitinkamai padidinti išankstinio perspėjimo apie rinkai pateikiamas naujas medžiagas mechanizmo efektyvumą.

Ataskaitoje nurodoma, kaip ES lygmens veiksmų koordinavimas gali padėti spręsti šias problemas. Pasiūliusios pragmatišką ir pritaikomą požiūrį, minėtos tarnybos pristatė pagrindines išvadas ir tai, ko reikia pasimokyti, kad būtų galima įgyvendinti būsimas politikos priemones ir veiksmus (žr. MEMO/13/51 ir atvejų tyrimus).

Galima atsisiųsti policijos vaizdo medžiagą, susijusią su neteisėtos narkotikų prekybos ir gamybos tyrimais: http://www.emcdda.europa.eu/events/2013/drug-markets.

Daugiau informacijos

Asmenys ryšiams:

Michele Cercone, tel. (32-2) 298 09 63

Tove Ernst, tel. (32-2) 298 67 64


Side Bar