Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. január 31.

Uniós jelentés a tiltott kábítószerekről: aggasztó új trendek a csempészet és a fogyasztás területén

A tiltott kábítószerek kínálatát és keresletét illetően Európa új korszak küszöbén áll, és az ehhez kapcsolódó változások komolyan próbára teszik a jelenleg alkalmazott stratégiákat és eljárásokat. Ez derül ki a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) és az Europol által készített, az uniós kábítószerpiacról szóló első közös jelentésből, amelyet a mai napon hoztak nyilvánosságra Brüsszelben. A két uniós ügynökség összefogásának eredményeként első alkalommal készült a tiltott kábítószerek európai piacának egészét lefedő stratégiai elemzés.

A jelentésből egy egyre dinamikusabb, innovatívabb, a felmerülő nehézségekre egyre gyorsabban reagáló piac képe rajzolódik ki, amely hasonlóan dinamikus, innovatív és rugalmas válaszlépéseket tesz szükségessé Európa-szerte. A jelentés rávilágít az európai szervezett bűnözés terén megmutatkozó fontos változásokra: míg az európai drogpiac korábban csak erre szakosodott bűnözők által, adott útvonalakon csempészett, meghatározott kábítószerekre koncentrált, a jelenlegi piac sokkal kevésbé megfogható, hiszen egyre több az új útvonal, és elterjedtebbek a többféle drogot tartalmazó szállítmányok.

Ebből az időszerű jelentésből kiderül, hogy a napjaink egyik legösszetettebb és legelterjedtebb bűnügyi jelenségét megtestesítő modern európai kábítószerpiac egyre sűrűbb és kiterjedtebb hálózatra épül. Egyre nyilvánvalóbb, hogy a bűnszervezetek időközben egyszerre többféle droggal kereskednek, továbbá megpróbálnak együttműködésre törekedni. A kábítószer-kereskedelem is változóban van, mind a választott útvonalak összetettségét, mind a szállított drogok fajtáit illetően. Mindez szorosabb, uniós szintű együttműködést tesz szükségessé. A legátfogóbb nemzeti szintű intézkedés sem biztosíthatja a kellő hatékonyságot. A jelentésben ismertetett elemzés egyedülálló, hiszen összeveti egymással az EMCDDA-nak az európai drogkereskedelemre és -fogyasztásra vonatkozó felismeréseit, és az Europolnak a szervezett bűnözés tendenciáit érintő, operatív értelmezését” – vélekedett a jelentés mai bemutatása alkalmával Cecilia Malmström, az Európai Bizottság uniós belügyekért felelős tagja.

Rob Wainwright, az Europol igazgatója a következőket nyilatkozta: „A legtöbb bűnszervezet elsődleges tevékenysége továbbra is a nemzetközi kábítószer-kereskedelem. A bűnszervezetek kiaknázzák a bűnözésben rejlő új lehetőségeket, emellett változatos csempészeti módszerek és útvonalak alkalmazására törekednek, hogy elkerüljék az igazságszolgáltatást. Feltűnt az is, hogy egyre gyakrabban vesznek igénybe legális szállítási lehetőségeket, és például konténerekben, futárszolgálatokkal, légi vagy postai úton juttatják célba szállítmányaikat. A kábítószerek így több tranzitpontot érintenek, ami megnehezíti a szállítmányok elfogását. Az internetes technológia szintén lényeges előmozdítója lett a drogkereskedelemnek: általában marketing- vagy eladási célokra használják.”

A jelentésből kitűnik, hogy Európa a heroin előállításához használt prekurzor (ecetsavanhidrid) egyik kulcsfontosságú globális forrása, továbbá fontos szerepet játszik az új pszichoaktív anyagokat tartalmazó termékek csomagolásában, forgalmazásában és népszerűsítésében is.

„Az Európai Unió területén továbbra is jelentős mértékű a szintetikus drogok, és egyre elterjedtebb a hasis előállítása” – jegyezte meg Wolfgang Götz, az EMCDDA igazgatója. „Egyre jellemzőbb az a trend, amely szerint a tiltott kábítószereket a feltételezett fogyasztói piacok közelében kell előállítani, hiszen így alacsonyabb a szállítmányok lefoglalásának kockázata. Ezért a tendenciáért egyre nagyobb árat fizetünk, hiszen veszélyezteti a közbiztonságot és a közegészségügyet, emellett további terheket ró a rendőrség amúgy is szűkös forrásaira”.

A jelentés szerint a globalizáció az említett trendek egyik fontos mozgatórugója, hiszen egyre több ország válik tranzitországgá, vagy tárolás, illetve gyártás helyszínévé. Emellett jelentős hatást eredményez az internet kommunikációs eszközként vagy online kereskedési eszközként való használata is. Az innovatív módszerek alkalmazása a cannabis termesztése, a szintetikus kábítószerek előállítása és a kokain elrejtése terén is megfigyelhető; a jelentés e tekintetben az Uniót jelöli meg a know-how és a szaktudás egyik fő forrásaként.

A kábítószerpiacról szóló jelentés további megállapításai kitérnek többek között a kokain és a hasis csempészésére szakosodott hálózatok közötti kapcsolatokra, Afrika egyre növekvő szerepére a tranzit és a tárolás terén, valamint arra a jelenségre, hogy az északnyugat-európai bűnözői csoportok Unió-szerte kulcsszerepet játszanak a kábítószer szinte valamennyi fajtájának elosztásában. Ellenintézkedésként a jelentés többek között azt javasolja, hogy a bűnüldöző hatóságok kezeljék fokozott prioritásként a kiemelten fontos bűnözőkre és bűnszervezetekre vonatkozó adatok átfogó gyűjtését. Emellett a szintetikus drogok területét jellemző változások gyorsaságára tekintettel, Európának növelnie kell kapacitását a piacon megjelenő új anyagok korai előrejelzése terén.

A jelentés hangsúlyozza, hogy az uniós szintű koordinált intézkedések érezhető javulást hozhatnak. A jelentésben használt, pragmatikus, ugyanakkor alkalmazott megoldásokat is tartalmazó megközelítési mód segítségével az EMCDDA és az Europol levonta a jövőbeni stratégiák és intézkedések szempontjából legfontosabb következtetéseket és tanulságokat (lásd MEMO/13/51, esettanulmányok).

A kábítószer-csempészettel és -előállítással kapcsolatban folytatott rendőrségi vizsgálatok során készült fényképek az alábbi weboldalról tölthetők le:

http://www.emcdda.europa.eu/events/2013/drug-markets

További információk

Europol: www.europol.europa.eu

Kapcsolattartók:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar