Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 31. tammikuuta 2013

EU raportoi huolestuttavista uusista suuntauksista huumeiden salakuljetuksessa ja käytössä

Huumausaineiden tarjonta ja kysyntä on Euroopassa siirtymässä uuteen aikakauteen, mikä panee nykyiset toimintamallit lujille. Tieto on peräisin Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) ja Europolin ensimmäisestä yhteisestä EU:n huumausainemarkkinoita koskevasta raportista, joka julkaistaan tänään Brysselissä. Nämä EU:n virastot laativat yhteisvoimin ensimmäisen kattavan strategia-analyysin Euroopan huumausainemarkkinoista.

Raportin mukaan Euroopan huumausainemarkkinat ovat yhä dynaamisemmat ja innovatiivisemmat ja reagoivat haasteisiin aina vain nopeammin. Siksi ne myös edellyttävät yhtä dynaamista, innovatiivista ja nopeaa reagointia kaikkialla Euroopassa. Raportti paljastaa, että järjestäytyneen rikollisuuden toimintatavat Euroopassa ovat muuttumassa. Tähän asti EU:n huumausainemarkkinoita ovat hallinneet tietyt huumeet, joita alalle erikoistuneet toimijat ovat salakuljettaneet tiettyjä reittejä pitkin. Nyt markkinat ovat muuttumassa liikkuvammiksi: uusia reittejä otetaan käyttöön ja toimituksiin sisältyy yhä useammin monia eri huumausaineita.

Raportti on laadittu oikeaan aikaan, sillä se osoittaa, miten Euroopan huumausainemarkkinat ovat yhtenemässä. Ne ovat yksi aikamme monimutkaisimmista ja nopeimmin laajenevista rikollisuuden ilmiöistä. Järjestäytyneet rikollisryhmät käsittelevät nykyään hyvin todennäköisesti useita eri huumausaineita samanaikaisesti ja yhdistävät usein voimansa toisten rikollisryhmien kanssa. Toisaalta huumausaineiden salakuljetus monipuolistuu, kun käytetään entistä monimutkaisempia reittejä, joilla kuljetetaan yhä uusia aineita. Kaikki tämä edellyttää huumeidentorjuntaan liittyvän yhteistyön tiivistämistä myös EU:n tasolla. Kansalliset toimet eivät kerta kaikkiaan riitä, olivatpa ne miten tehokkaita hyvänsä. Raportti on ainutlaatuinen katsaus tähän tilanteeseen, sillä siinä yhdistyvät EMCDDA:n tiedot Euroopan huumausainetilanteesta ja Europolin näkemys järjestäytyneen rikollisuuden suuntauksista", kiitti raporttia esitellyt EU:n sisäasioista vastaava komissaari Cecilia Malmström.

Europolin johtajan Rob Wainwrightin mukaan kansainvälinen huumekauppa on edelleen useimpien järjestäytyneiden rikollisryhmien pääasiallinen elinkeino. Ryhmät hyödyntävät rikollisessa toiminnassaan uusia mahdollisuuksia ja mukauttavat salakuljetusmenetelmiä ja ‑reittejä välttääkseen lainvalvontatoimet. On nähtävissä, että salakuljettajat käyttävät entistä useammin hyväkseen laillisia väyliä, kuten konttikuljetuksia, lentokoneita sekä kuriiri- ja postipalveluja. Näin huumeita voidaan kuljettaa monien eri kauttakulkupaikkojen läpi, jolloin niitä on vaikeampi jäljittää. Myös internet on helpottanut huumekauppaa merkittävästi, sillä sitä käytetään yleisesti markkinointi- ja myyntikanavana.

Raportissa kerrotaan seikkaperäisesti myös siitä, että Euroopalla on johtava asema heroiinin kemiallisen esiasteen (etikkahappoanhydridi) lähteenä maailmassa ja että se on merkittävä toimija uusia psykoaktiivisia aineita sisältävien tuotteiden pakkaamisen, markkinoinnin ja myynninedistämisen alalla.

”EU on synteettisten huumausaineiden ja lisääntyvässä määrin myös kannabiksen tärkeä tuotantoalue”, huomautti EMCDDA:n johtaja Wolfgang Götz. ”Nykyään on yhä yleisempää, että huumausaineita valmistetaan lähellä niiden kohdemarkkinoita, mikä vähentää kiinnijäämisen riskiä. Joudumme maksamaan tästä kehityksestä yhä kovemman hinnan, kun yleinen turvallisuus ja kansanterveys heikkenevät ja poliisin on venytettävä jo ennestään niukat resurssit äärimmilleen.”

Raportin mukaan globalisoituminen on tämän kehityksen merkittävä taustatekijä, kun yhä useammat maat joutuvat huumeiden kauttakulkumaiksi, varastoiksi tai tuotantoalueiksi. Myös internet on tärkeä väline sekä yhteydenpidossa että verkkomarkkinoinnissa. Innovointia tapahtuu myös tuotantoalueiden valinnassa: EU mainitaan keskeisenä asiantuntemuksen ja taitotiedon lähteenä kannabiksen tehoviljelyn, synteettisten huumausaineiden tuotannon ja kokaiinin kätkennän alalla.

Raportin muita havaintoja ovat yhteydet kokaiinin ja kannabishartsin salakuljetusverkostojen välillä, Afrikan kasvava merkitys kauttakulku- ja varastointialueena sekä Luoteis-Eurooppaan sijoittautuneiden rikollisjoukkioiden keskeinen rooli käytännöllisesti katsoen kaikkien huumausainetyyppien jakelussa koko EU:n alueella. Vastatoimina ehdotetaan muun muassa sitä, että lainvalvonnassa olisi entistä enemmän otettava painopisteeksi tiedustelutiedon kerääminen keskeisistä rikoksentekijöistä ja tärkeimmistä rikollisryhmistä. Synteettisten huumausaineiden nopea kehitys tarkoittaa, että Euroopassa on tehostettava valmiuksia havaita markkinoille tulevat uudet aineet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja varoittaa niistä.

Raportissa korostetaan, miten EU:n tasolla toteutettavat koordinoidut toimet voivat tuoda toimintaan suurta lisäarvoa. Virastot kannattavat sekä käytännöllistä että soveltavaa toimintatapaa ja esittävät keskeisiä päätelmiä ja seikkoja, joista olisi otettava oppia, kun suunnitellaan uusia politiikkoja ja toimenpiteitä (ks. MEMO/13/51 ja tapaustutkimukset).

Poliisin ottamia valokuvia huumetutkimuksista, huumeiden salakuljetuksesta ja valmistuksesta voi ladata osoitteesta:

http://www.emcdda.europa.eu/events/2013/drug-markets.

Lisätietoja

Europol www.europol.europa.eu

Yhteyshenkilöt:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar