Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 31. jaanuar 2013

Ebaseaduslikud uimastid: ELi aruandest selguvad muret tekitavad uimastikaubanduse ja -tarbimise suundumused

Euroopa on ebaseaduslike uimastite pakkumise ja nõudluse valdkonnas astumas uude ajastusse, mistõttu senine poliitika ja lahendused enam ei toimi. Nii väidab täna Brüsselis avaldatud esimene ELi uimastiturgude aruanne, mille koostasid Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus ning Europol. Need kaks asutust on ühendanud jõud, mille tulemuseks on kogu Euroopa ebaseadusliku uimastituru esimene strateegiline analüüs.

Aruandes kirjeldatakse turgu, mis on üha dünaamilisem, innovatiivsem ja kohanemisvõimelisem ning millele tuleb kogu Euroopas ka sama dünaamiliselt, innovaatiliselt ja kiiresti reageerida. Samuti antakse selles ülevaade organiseeritud kuritegevuse muutumisest: kui algselt oli ELi uimastiturg keskendunud konkreetsetele uimastitele, millega spetsialiseerunud hangeldajad kaubitsesid kindlakskujunenud kanalite kaudu, siis tänapäeval on turg muutunud liikuvamaks, tekkinud on uued kanalid ja korraga äritsetakse mitme ainega.

Aruandest selgub, et tänapäeva Euroopa uimastiturud on omavahel järjest tihedamalt seotud ning tegemist on ühe meie aja keerukaima ja pealetungivama kriminaalse nähtusega. Üha suurem on tõenäosus, et organiseeritud kuritegelikud rühmitused teevad omavahel koostööd ja kaubitsevad mitmesuguste ainetega. Ebaseaduslik uimastikaubandus areneb pidevalt edasi ja juurde tuleb nii nendega äritsemise kanaleid kui ka uusi uimasteid. Kõik see nõuab ELi tasandil suuremat koostööd. Liikmesriikide meetmetest lihtsalt ei piisa, hoolimata sellest, kui karmid need on. Igal juhul on aruanne erakordne, sest selles on ühendatud Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse andmed Euroopa narkoolukorra kohta ja Europoli kogemused organiseeritud kuritegevuse suundumuste analüüsimisel,” ütles siseasjade volinik Cecilia Malmström täna aruannet esitledes.

Europoli direktor Rob Wainwright selgitas: Rahvusvaheline uimastikaubandus on enamiku organiseeritud kuritegelike rühmituste põhitegevus. Nad kohanevad uute võimalustega ja vahetavad seadusesilma vältimiseks ebaseadusliku üle piiri toimetamise meetodeid ja kanaleid. Oleme märganud, et järjest enam kasutatakse uimastite veoks selliseid seaduslikke vahendeid nagu konteinerid, lennukid, kuller- ja tavaposti teenused. Nii on võimalik uimasteid mitmest transiidipunktist läbi toimetada ja neid on raskem avastada. Uimastikaubanduse hõlbustamiseks kasutatakse järjest enam ka internetitehnoloogiat.”

Aruandest tuleb välja, et Euroopa on kogu maailmas heroiini tootmiseks kasutatava lähteaine (äädikhappeanhüdriid) peamine päritolukoht, samuti pakendatakse, turustatakse ja turundatakse siin suur osa uutest psühhoaktiivseid aineid sisaldavatest toodetest.

EL on üks olulisemaid sünteetiliste uimastite ja järjest enam ka kanepi tootmise piirkondi,” märkis Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse direktor Wolfgang Götz. „Järjest enam levib suundumus, et ebaseaduslikke uimasteid toodetakse sihtturu läheduses, kus nende avastamine on vähem tõenäoline. Seetõttu suurenevad meie kulutused sotsiaalsele turvalisusele ja tervishoiule ning kasvab juba niigi ülekoormatud politsei töömaht.”

Aruande kohaselt on sellise arengu oluline algpõhjus üleilmastumine, sest transiidiks, ladustamiseks või tootmiseks kasutatavate riikide arv aina suureneb. Suur mõju on ka internetil, nii teabevahetusekanalina kui ka veebituru näol. Samuti ollakse innovatiivsed tootmise vallas: intensiivse kanepikasvatuse, sünteetiliste uimastite tootmise ja kokaiini varjamise koha pealt on Euroopa peamine eksperditeadmiste ja oskuste allikas.

Aruandest selguvad ka kokaiini ja kanepivaiguga kauplemise võrgustiku seosed, Aafrika kui transiidi- ja ladustamispaiga üha suurenev tähtsus ning see, kuidas Loode-Euroopas asuvad kuritegelikud rühmitused mängivad keskset rolli peaaegu kõikide uimastiliikide terves ELis levitamisel. Lahendusena pakutakse muu hulgas seda, et õiguskaitseasutused peaksid prioriteediks seadma luureandmete kogumise suuremate kurjategijate ja kuritegelike rühmituste kohta. Sünteetiliste uimastite valdkonna arengu kiirus nõuab, et Euroopa suurendaks suutlikkust tuvastada turule tulevaid uusi aineid ja nende eest aegsasti hoiatada.

Aruanne rõhutab ELi tasandi koordineerimise vajalikkust. Aruande suunitlus on pragmaatiline ning selles on toodud välja peamised järeldused ja tähelepanu nõudvad punktid, mida tulevikus poliitika kujundamisel ja meetmete kavandamisel arvesse võtta (MEMO/13/51 ja juhtumiuuringud).

Fotosid, mis kajastavad politsei tegevust narkokaubanduse ja uimastite valmistamise uurimisel, saab alla laadida järgmiselt veebilehelt:

http://www.emcdda.europa.eu/events/2013/drug-markets

Lisateave

Kontaktisikud:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar