Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 31 Ιανουαρίου 2013

Παράνομα ναρκωτικά: Σε έκθεση της ΕΕ αποκαλύπτονται οι νέες ανησυχητικές τάσεις του λαθρεμπορίου και της κατανάλωσης

Η Ευρώπη εισέρχεται σε νέα σημαντική εποχή στα θέματα της προσφοράς και ζήτησης παράνομων ναρκωτικών — πρόκειται για εξέλιξη που θέτει υπό δοκιμασία τις σημερινές πολιτικές και απαντήσεις. Αυτό είναι το συμπέρασμα που προκύπτει από την πρώτη κοινή έκθεση για τις αγορές ναρκωτικών της ΕΕ την οποία εκπόνησαν το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) και η Ευρωπόλ και η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλες. Οι δύο οργανισμοί της ΕΕ ένωσαν τις δυνάμεις τους για να προβούν στην πρώτη στρατηγική ανάλυση της ευρωπαϊκής αγοράς παράνομων ναρκωτικών στο σύνολό της.

Στην έκθεση περιγράφεται μια αγορά η οποία είναι ολοένα και πιο δυναμική και καινοτόμα και η οποία αντιδρά ταχύτατα στα προβλήματα και για την οποία επιβάλλεται να υπάρξει μια εξίσου δυναμική, καινοτόμος και ευέλικτη απάντηση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η έκθεση αποκαλύπτει το «συνεχώς μεταβαλλόμενο πρόσωπο του οργανωμένου εγκλήματος στην Ευρώπη»: ενώ, όπως εξελίχθηκε με την πάροδο του χρόνου, η ενωσιακή αγορά ναρκωτικών εστιάστηκε σε συγκεκριμένα ναρκωτικά που διακινούσαν ειδικευμένα κυκλώματα ακολουθώντας σαφώς καθορισμένες διαδρομές, η σύγχρονη αγορά, όλο και πιο κοινό στοιχείο της οποίας είναι οι νέες διαδρομές και οι αποστολές πολλών διαφορετικών ουσιών, είναι πιο «ρευστή».

«Στην πρόσφατη αυτή έκθεση αποτυπώνεται η αυξανόμενη διαδικτυωμένη φύση της σύγχρονης ευρωπαϊκής αγοράς ναρκωτικών, ένα από τα πιο περίπλοκα και διαβρωτικά εγκληματικά φαινόμενα της εποχής μας. Οι συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος είναι σήμερα πιθανότερο να διακινούν κατά τις συναλλαγές τους ταυτόχρονα πολλές ουσίες και να συνασπίζουν τις δυνάμεις τους. Η διακίνηση ναρκωτικών διαφοροποιείται επίσης, τόσο όσον αφορά την περίπλοκη μορφή των επιλεγόμενων δρομολογίων, όσο και το είδος των διακινούμενων ναρκωτικών. Όλα αυτά καθιστούν επιτακτικό καθήκον την ενίσχυση της συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ. Τα εθνικά μέτρα είναι απλώς ανεπαρκή, ανεξαρτήτως από το πόσο συμπαγή είναι. Συνδυάζοντας τα διδάγματα από την παρακολούθηση του φαινομένου των ναρκωτικών στην Ευρώπη από το ΕΚΠΝΤ με την κατανόηση των επιχειρησιακών πτυχών για τις τάσεις του οργανωμένου εγκλήματος από την Ευρωπόλ, η ανάλυση στην οποία προχωρεί η εν λόγω έκθεση είναι μοναδική», δήλωσε η αρμόδια για τις εσωτερικές υποθέσεις Επίτροπος κα Cecilia Malmström, κατά την παρουσίαση των πορισμάτων της έκθεσης σήμερα.

Ο Διευθυντής της Ευρωπόλ κ. Rob Wainwright, έδωσε τις ακόλουθες εξηγήσεις: «Η διεθνής διακίνηση ναρκωτικών εξακολουθεί να αποτελεί την κύρια δραστηριότητα των περισσότερων ομάδων οργανωμένου εγκλήματος. Οι συμμορίες αυτές προσαρμόζονται στις νέες ευκαιρίες άσκησης εγκληματικών δραστηριοτήτων και αλλάζουν τις μεθόδους και τις οδούς του λαθρεμπορίου, κατά τρόπο ώστε να αποφύγουν την επιβολή του νόμου· επισημάναμε την αύξηση που έχει σημειωθεί στην εκμετάλλευση των νόμιμων δυνατοτήτων μεταφοράς στο χώρο του εμπορίου, π.χ. με εμπορευματοκιβώτια, αεροσκάφη, ταχυμεταφορείς και υπηρεσίες ταχυδρομείου. Οι πρακτικές αυτές διανοίγουν τη δυνατότητα να διακινούνται τα ναρκωτικά μέσω πολλών σημείων διέλευσης, γεγονός που καθιστά δυσχερέστερο το έργο της αναχαίτισής τους. Η τεχνολογία του Διαδικτύου έχει επίσης αποδειχθεί ότι αποτελεί σημαντικό παράγοντα διευκόλυνσης και χρησιμοποιείται συνήθως στο μάρκετινγκ και την πώληση ναρκωτικών».

Στην έκθεση αναλύεται επίσης διεξοδικά ο ρόλος που διαδραματίζει η Ευρώπη ως βασική παγκόσμια πηγή των πρόδρομων χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ηρωίνης (οξεικός ανυδρίτης) και αναφέρεται ότι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη συσκευασία, το μάρκετινγκ και την προώθηση προϊόντων που περιέχουν νέες ψυχότροπες ουσίες.

«Για τα συνθετικά ναρκωτικά, αλλά και ολοένα και περισσότερο για την κάνναβη, η ΕΕ παραμένει σημαντική περιοχή παραγωγής ναρκωτικών», σημειώνει ο Διευθυντής του ΕΚΠΝΤ κ. Wolfgang Götz. «Η τάση για την παραγωγή παράνομων ναρκωτικών δίπλα στις καταναλωτικές αγορές για τις οποίες προορίζονται, όπου είναι λιγότερο πιθανό να αναχαιτισθούν, ενισχύεται σε ολοένα μεγαλύτερο βαθμό. Πληρώνουμε σήμερα το αυξημένο κόστος που συνεπάγονται οι εξελίξεις αυτές με κριτήριο τα προβλήματα για τη δημόσια ασφάλεια και υγεία και την επιβάρυνση των αστυνομικών πόρων, που έχουν ήδη αγγίξει τα όριά τους, με νέα καθήκοντα».

Σύμφωνα με την έκθεση, η παγκοσμιοποίηση αποτελεί σημαντικό κινητήριο μοχλό των εξελίξεων, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται σήμερα περισσότερες χώρες ως σημεία διαμετακόμισης, αποθήκευσης ή παραγωγής. Το Διαδίκτυο έχει επιπλέον σημαντικό αντίκτυπο, τόσο ως εργαλείο επικοινωνίας όσο και ως επιγραμμική αγορά. Καινοτομίες υπάρχουν επίσης και στο στάδιο της παραγωγής: η ΕΕ αναφέρεται ότι αποτελεί βασική «πηγή εμπειρογνωμοσύνης και τεχνογνωσίας» όσον αφορά την εντατική καλλιέργεια κάνναβης, την παραγωγή συνθετικών ναρκωτικών και τις μεθόδους απόκρυψης της κοκαΐνης.

Στα άλλα πορίσματα της έκθεσης συγκαταλέγονται οι συνδέσεις μεταξύ των δικτύων διακίνησης κοκαΐνης και ρητίνης κάνναβης, η αυξανόμενη σημασία της Αφρικής ως ζώνης διαμετακόμισης και αποθήκευσης, και ο καίριος ρόλος που διαδραματίζουν οι συμμορίες οργανωμένου εγκλήματος, οι οποίες έχουν την έδρα τους στη βορειοδυτική Ευρώπη, στη διανομή σχεδόν όλων των ειδών ναρκωτικών σε όλη την ΕΕ. Μεταξύ των προτεινόμενων αξόνων δράσης συγκαταλέγεται και το σημείο ότι οι φορείς επιβολής του νόμου θα πρέπει να δώσουν, σε μεγαλύτερο βαθμό, το προβάδισμα στη συλλογή πληροφοριών για τα άτομα που διαδραματίζουν εξέχοντα ρόλο και τις δεσπόζουσες συμμορίες στον χώρο του οργανωμένου εγκλήματος. Αλλά και ο ταχύτατος ρυθμός των εξελίξεων στον τομέα των συνθετικών ναρκωτικών συνεπάγεται ότι η Ευρώπη πρέπει να επεκτείνει την ικανότητα έγκαιρης προειδοποίησης για τις νέες ουσίες που κυκλοφορούν στην αγορά.

Στην έκθεση τονίζεται με ποιο τρόπο οι συντονισμένες δράσεις σε επίπεδο ΕΕ θα μπορέσουν να έχουν απτά αποτελέσματα. Με την υιοθέτηση ρεαλιστικής και προσαρμοσμένης στην πραγματικότητα προσέγγισης, οι οργανισμοί θα αντλήσουν βασικά συμπεράσματα και διδάγματα που θα αποτελέσουν τη βάση για την επικαιροποίηση των μελλοντικών πολιτικών και δράσεων (βλέπε MEMO/13/51 και περιπτωσιολογικές μελέτες).

Εικόνες της αστυνομίας από έρευνες όσον αφορά το λαθρεμπόριο και την παραγωγή ναρκωτικών διατίθενται προς τηλεφόρτωση στην ακόλουθη διεύθυνση:

http://www.emcdda.europa.eu/events/2013/drug-markets

Για περισσότερες πληροφορίες

Βίντεο: Συνεντεύξεις με εμπειρογνώμονες και άλλο υλικό. Οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί μπορούν να τηλεφορτώσουν εδώ υλικό χωρίς διαδραστικές εφαρμογές.

Σύνδεσμος προς την έκθεση:

έκθεση για τις αγορές ναρκωτικών της ΕΕ — στρατηγική ανάλυση

Περιπτωσιολογικές μελέτες

Φωτογραφίες και γραφικά

Ιστοσελίδα της κας Cecilia Malmström

Ακολουθήστε την Επίτροπο Malmström στο Twitter

Ιστοσελίδα της ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων

Ακολουθήστε τη ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων στο Twitter

ΕΚΠΝΤ www.emcdda.europa.eu

Ευρωπόλ www.europol.europa.eu

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar