Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 31. januar 2013

Ulovlig narkotika: EU-rapport afslører en ny skræmmende udvikling i smugling og forbrug

Der ses i Europa en vigtig ny udvikling i udbud og efterspørgsel efter ulovlig narkotika - en udvikling, som er en stor udfordring for den nuværende politik og bekæmpelse. Det fremgår af den første fælles rapport om narkotikamarkederne i EU, som Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EONN) og Europol har offentliggjort i dag i Bruxelles. De to EU-agenturer er gået sammen om at offentliggøre den første strategiske analyse af det samlede europæiske marked for ulovlig narkotika.

I rapporten beskrives et marked, som bliver mere og mere dynamisk, innovativt og hurtigt til at tilpasse sig, og som kræver en tilsvarende dynamisk, innovativ og fleksibel bekæmpelse i Europa. Rapporten viser "den organiserede kriminalitets nye facetter i Europa". Traditionelt har EU's narkotikamarked fokuseret på bestemte former for narkotika, som sælges af specialiserede operatører og følger bestemte ruter. Det moderne marked derimod er mere "flydende" med nye ruter, og det bliver mere og mere almindeligt, at forsendelser består af flere slags narkotika.

"Den nye rapport viser, at grænserne i det moderne EU-marked for narkotika bliver mere og mere udflydende, og dermed er narkotikamarkedet blevet en af vor tids mest komplekse former for kriminalitet, der efterhånden breder sig til mange dele af samfundet. Organiserede kriminelle grupper sælger nu oftest mange forskellige slags narkotika på samme tid og er mere villige til at arbejde sammen. Narkotikahandel bliver også mere diversificeret, både med hensyn til de valgte ruters kompleksitet og de former for narkotika, der følger ruterne. Derfor må vi have et større samarbejde på EU-plan. Nationale foranstaltninger er simpelthen utilstrækkelige, uanset hvor solide de er. Rapporten giver en enestående analyse af situationen, fordi den kombinerer resultaterne af EONN's overvågning af narkotikasituationen i Europa med Europols operationelle viden om udviklingen i den organiserede kriminalitet", sagde EU-kommissær for indre anliggender Cecilia Malmström, som præsenterede resultaterne i dag.

Europols direktør Rob Wainwright forklarer: "International narkotikahandel er fortsat de fleste organiserede kriminelle gruppers vigtigste aktivitet. De tilpasser sig nye kriminelle muligheder og ændrer smuglingstaktik og –ruter for at undgå at blive fanget, og vi har bemærket, at de i stigende grad benytter lovlige handelstransportformer, såsom containere, fly, kurerer og posttjenester. Derved kan narkotika flyttes gennem forskellige transitpunkter, hvilket gør den sværere at opspore. Internettet har også gjort det nemmere og benyttes tit til markedsføring og salg af narkotika".

I rapporten redegøres også for Europas rolle som hovedkilde til den kemiske prækursor (eddikesyreanhydrid), der anvendes til fremstilling af heroin, og som en vigtig aktør i pakningen og markedsføringen af produkter, der indeholder nye psykoaktive stoffer.

"Når det gælder syntetiske stoffer og i stigende grad cannabis, er EU stadig en vigtig narkotikaproducerende region", siger EONN's direktør Wolfgang Götz. "Der er en stigende tendens til, at ulovlig narkotika fremstilles tæt på målgruppen, idet risikoen for at blive opdaget dermed mindskes. Vi betaler nu en stadig højere pris for denne udvikling i form af risici for sikkerheden og folkesundheden samt den byrde, som allerede knappe politiressourcer må bære".

Ifølge rapporten skyldes denne udvikling i høj grad globaliseringen, idet der er flere lande, som nu bruges til transit, oplagring eller produktion. Endvidere har internettet en enorm indflydelse både som kommunikationsværktøj og som et onlinemarked. Men også på produktionsområdet sker der nye ting: EU anføres som en hovedkilde til "ekspertise og knowhow" med hensyn til intensiv dyrkning af cannabis, fremstilling af syntetisk narkotika og heroincamouflage.

Rapporten beskriver også forbindelserne mellem salgsnettene for kokain og cannabisharpiks, Afrikas stigende rolle som transit- og oplagringsområde, og den vigtige rolle, som kriminelle bander i Nordvesteuropa spiller for distributionen af stort set alle slags narkotika i EU. Det foreslås bl.a., at de retshåndhævende myndigheder i højere grad prioriterer indsamlingen af oplysninger om vigtige individer og kendte kriminelle grupper. Eftersom udviklingen i markedet for syntetiske stoffer går så hurtigt, er Europa også nød til at øge sin kapacitet til at advare om nye stoffer på markedet.

Rapporten understreger også, hvordan en koordineret indsats på EU-plan kan gøre en forskel. Ved at anlægge en pragmatisk og praktisk anvendelig fremgangsmåde kan agenturerne fremhæve vigtige konklusioner og erfaringer, som kan ligge til grund for den fremtidige politik og indsats ((MEMO/13/51 og casestudier).

Der kan downloades fotos fra polities efterforskning af narkotikasmugling og fremstilling her: http://www.emcdda.europa.eu/events/2013/drug-markets

Yderligere oplysninger

Video: Bl.a. interviews med eksperter. Direkte link til klippet for tv-selskaber her.

Link til rapporten:

EU drug markets report — a strategic analysis

Casestudier

Fotos og grafik

Cecilia Malmströms websted

Følg kommissær Cecilia Malmström på Twitter

Websted for Generaldirektoratet for Indre Anliggender

Følg Generaldirektoratet for Indre Anliggender på Twitter

Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug:

www.emcdda.europa.eu

Europol: www.europol.europa.eu

Kontaktpersoner:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar