Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 31. ledna 2013

Zpráva EU poukazuje na znepokojivý vývoj v pašování a užívání nedovolených drog

Evropa vstupuje do nové éry, která se vyznačuje zvýšenou nabídkou a poptávkou po nedovolených drogách. Tato skutečnost představuje z hlediska současných politik a opatření velkou výzvu. Tento závěr vyplývá z první společné zprávy o trhu s drogami v EU, kterou vypracovaly Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) a Europol a která byla dnes zveřejněna v Bruselu. Obě agentury EU spojily své síly a poskytly první strategickou analýzu evropského trhu nedovolených drog v celém jeho rozsahu.

Ve zprávě se popisuje, jak je dotyčný trh stále více dynamický, inovativní a schopný rychle reagovat na nové výzvy, a tudíž je zapotřebí stejně dynamické, inovativní a aktivní reakce v celé Evropě. Zpráva odhaluje „měnící se tvář organizované trestné činnosti v Evropě“: dříve se trh s drogami v EU točil kolem specifických drog, se kterými obchodovali specializovaní překupníci a využívali při tom přesně vymezené trasy, ale dnes je tento trh proměnlivější a objevují se nové trasy, po nichž se přepravují zásilky s více substancemi najednou.

Dobře načasovaná zpráva ukazuje, jak se moderní trh s drogami v Evropě stále více propojuje a jak představuje jeden z nejsložitějších a nejinvazivnějších kriminálních jevů naší doby. Skupiny organizované trestné činnosti nyní častěji obchodují s více látkami najednou a jsou ochotnější spojovat své síly. Obchod s drogami se rovněž diverzifikuje, a to jak z hlediska složitosti zvolených tras, tak z hlediska typů drog, které se na nich pohybují. Tato situace vybízí k posílení spolupráce na úrovni EU. Vnitrostátní opatření, byť rozsáhlá, zde zkrátka nestačí. Analýza, kterou tato zpráva nabízí, je jedinečná, a to díky kombinaci poznatků EMCDDA na základě monitorování drogové problematiky v Evropě a praktického operativního vhledu, který má Europol, pokud jde o trendy v oblasti organizovaného zločinu,“ uvedla při dnešním představování závěrů zprávy evropská komisařka pro vnitřní věci Cecilia Malmströmová.

Ředitel Europolu Rob Wainwright vysvětluje: „Mezinárodní obchod s drogami zůstává nadále hlavní činností většiny skupin organizovaného zločinu. Přizpůsobují se novým příležitostem pro trestnou činnost a mění své metody pašování a trasy, aby se vyhnuly donucovacím orgánům. V této souvislosti jsme zaznamenali větší míru využívání legálních možností obchodní přepravy, jako jsou kontejnery, letadla, kurýři a poštovní služby. To umožňuje pohyb drog přes vícero tranzitních bodů, což ztěžuje možnost je zachytit. Také internet se ukázal být významným faktorem usnadňujícím marketing a prodej drog a je také za tímto účelem hojně využíván.

Ve zprávě je rovněž podrobně popsána role Evropy jako klíčového globálního zdroje chemických prekurzorů používaných k výrobě heroinu (acetanhydrid) a jako důležitého místa, kde dochází k balení, uvádění na trh a propagaci produktů obsahujících nové psychoaktivní látky.

"Pokud jde o syntetické drogy, a také stále více o konopí, je EU i nadále významnou oblastí jejich produkce,“ poznamenává ředitel EMCDDA Wolfgang Götz. „Vzrůstá také tendence nedovolené drogy vyrábět co nejblíže místu určení, tj. spotřebitelskému trhu, a je tedy těžší je zadržet. V souvislosti s uvedeným vývojem leží na našich bedrech stále větší náklady na bezpečnost společnosti a veřejné zdraví a zároveň se zvyšuje zátěž pro již tak napjaté policejní zdroje.

Podle zprávy je globalizace důležitou hnací silou tohoto vývoje, neboť obchod s drogami využívá stále více zemí pro tranzit, skladování nebo výrobu. Kromě toho má značný vliv i internet, a to jako komunikační nástroj i on-line trh. Inovace je však možné pozorovat i v oblasti výroby: EU se zmiňuje jako klíčový „zdroj odborných znalostí a know-how“, pokud jde o intenzivní pěstování konopí, výrobu syntetických drog a ukrývání kokainu.

Mezi další zjištění zprávy patří spojení mezi obchodními sítěmi kokainu a konopné pryskyřice či narůstající význam Afriky jako prostoru pro tranzit a skladování. Zpráva dále ukazuje, jak zločinecké gangy v severozápadní Evropa hrají klíčovou úlohu při distribuci téměř všech druhů drog po celé EU. Mezi navrhovaná opatření patří apel, aby donucovací orgány ve větší míře upřednostňovaly shromažďování zpravodajských informací na významné jednotlivce a zločinecké skupiny. Rychlost, s jakou se oblast syntetických drog vyvíjí, rovněž znamená, že Evropa potřebuje zvýšit kapacitu včasného varování před novými látkami na trhu.

Zpráva zdůrazňuje, že koordinovaná opatření na úrovni EU mohou přinést dobré výsledky. Obě agentury zaujaly pragmatický a aplikovatelný přístup a definovaly hlavní závěry a poučení pro budoucí politiku a opatření (viz MEMO/13/51 a případové studie).

Na následující stránce jsou k dispozici ke stažení policejní fotografie z vyšetřování pašování a výroby drog: http://www.emcdda.europa.eu/events/2013/drug-markets

Více informací

Video: Rozhovory s odborníky a další záběry. Záznam ke stažení je k dispozici prostřednictvím tohoto odkazu.

Odkaz na zprávu: Zpráva o trzích s drogami v EU – strategická analýza

Případové studie

Fotografie a grafiky

Internetové stránky komisařky Cecilie Malmströmové

Komisařka Malmströmová na Twitteru.

Internetové stránky Generálního ředitelství pro vnitřní věci

Generální ředitelství pro vnitřní věci na Twitteru

EMCDDA: www.emcdda.europa.eu

Europol: www.europol.europa.eu

Kontaktní osoby:

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)


Side Bar