Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 31 януари 2013 г.

Незаконни наркотици: Доклад на ЕС разкрива нови обезпокояващи тенденции в контрабандата и употребата им

Европа навлиза в ключов етап от предлагането и търсенето на незаконни наркотични вещества — развой, който представлява предизвикателство пред настоящите политики и мерки. Това се твърди в първия доклад Пазарите на наркотици в ЕС, изготвен от Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (ЕЦМНН) съвместно с Европол и публикуван днес в Брюксел. Двете агенции на ЕС обединиха усилията си за изготвянето на първия стратегически анализ на европейския пазар на забранени наркотични вещества в неговата цялост.

В доклада се говори за пазар, който е все по-динамичен и иновативен, който реагира бързо на предизвикателствата и изисква също толкова динамична, иновативна и гъвкава реакция навсякъде в Европа. Докладът разкрива „променящия се облик на организираната престъпност в Европа“: в миналото европейският пазар на наркотици бе съсредоточен върху конкретни наркотици, чийто трафик се извършваше от специализирани оператори по ясно определени маршрути, а съвременният пазар е по-„адаптативен“, използват се нови маршрути, а пратките, съдържащи няколко вида вещества, са все по-често срещани.

„В този своевременен доклад се посочва все по-голямата съгласуваност на съвременния европейски пазар на наркотици ― едно от най-сложните и инвазивни престъпни явления на нашето време. Сега е много по-вероятно организираните престъпни групи да се занимават с много вещества наведнъж и да обединяват усилията си. Освен това трафикът на наркотици се диверсифицира както по отношение на сложността на избраните маршрути, така и според вида на пренасяните по тях наркотици. Всичко това говори за необходимост от засилване на сътрудничеството на равнището на ЕС. Мерките на национално равнище просто са недостатъчни, независимо колко сериозни са те. Чрез комбинирането на информация от извършвания от ЕЦМНН мониторинг на наркотиците в Европа и от оперативните разработки на Европол относно тенденциите в организираната престъпност, въпросният доклад съдържа уникален анализ, заяви комисарят на ЕС по въпросите на вътрешните работи Сесилия Малмстрьом във връзка с днешните разкрития.

Директорът на Европол Роб Уейнрайт обяснява: "Международният трафик на наркотици продължава да бъде основна дейност на повечето организирани престъпни групи. Те се адаптират към новите престъпни възможности и променят контрабандните си методи и маршрути, за да избегнат правоприлагането, и ние забелязахме все по-често използване на законни търговски транспортни варианти, като например контейнери, самолети, куриери и пощенски услуги. Това позволява наркотиците да се пренасят през няколко транзитни пункта, а това затруднява тяхното пресичане. Интернет технологиите също се очертават като важен фактор за стимулиране и се използват широко в пласирането и продажбата на наркотици.“

В доклада е разгледана подробно и ролята на Европа като основен световен източник на химичния прекурсор, използван за производството на хероин (ацетанхидрид), и като важен участник в опаковането, пласирането и рекламирането на продукти, съдържащи нови психоактивни вещества.

ЕС продължава да бъде важен регион за производството на синтетични наркотици и все повече на канабис, отбелязва директорът на ЕЦМНН Волфганг Гьоц. „Тенденцията да се произвеждат забранени наркотични вещества в близост до техните пазари на потребление, където е по-малко вероятно да бъдат пресечени, все повече се задълбочава. Сега плащаме огромна цена за това от гледна точка на сигурността в ЕС, общественото здравеопазване и тежестта върху и без това отънелите полицейски ресурси.“

Според доклада глобализацията е важен двигател на промените, тъй като все повече страни понастоящем се използват като транзитни, складови или производствени бази. Освен това интернет оказва голямо влияние като инструмент за комуникация и същевременно като онлайн пазар. Но иновациите се наблюдават и в сферата на производство: ЕС се посочва като основен „източник на експертни знания и умения” за интензивното култивиране на канабис, за производството на синтетични наркотици и за укриването на кокаин.

Други констатации в доклада се отнасят за връзките между мрежите за трафик на кокаин и канабисова смола, нарастващото значение на Африка като транзитна и складова зона и начина, по който базирани в Северозападна Европа престъпни групи играят централна роля при разпространението на почти всички видове наркотици в ЕС. Сред предложените точки за действие е идеята, че правоприлагащите участници до голяма степен следва да дават приоритет на събирането на разузнавателни сведения за високопоставени фигури и видни престъпни групи. Също така скоростта на промените в областта на синтетичните наркотици означава, че Европа трябва да увеличи своя капацитет за ранно предупреждение за нови вещества, които са на пазара.

В доклада се подчертава по какъв начин координираните действия на равнище ЕС могат да бъдат от полза. Като приемат подход, който е едновременно прагматичен и приложим, агенциите посочват ключовите заключения и поуките, които ще им послужат за подобряване на бъдещите политики и действия (MEMO/13/51 и проучвания на конкретни случаи).

Снимки на полицията от разследвания на производство и трафик на наркотици: http://www.emcdda.europa.eu/events/2013/drug-markets

За повече информация

Видео: интервюта с експерти и други записи. Материали с ясен звук и картина за изтегляне от страна на радио- и телевизионни оператори могат да бъдат намерени тук.

Връзка към доклада:

Доклад относно пазарите на наркотици в ЕС — стратегически анализ

Проучвания на конкретни случаи

Снимки и графики

Уебсайт на Сесилия Малмстрьом

Следете дейността на комисар Малмстрьом в Twitter

Уебсайт на ГД „Вътрешни работи“

Следете дейността на ГД „Вътрешни работи“ в Twitter

ЕЦМНН: www.emcdda.europa.eu

Европол: www.europol.europa.eu

За контакти:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar