Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE PT

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 25. jūlijā

Eiropas Savienība sniedz atbalstu, lai Gvinejā-Bisavā uzlabotu veselības aprūpes pieejamību sievietēm un maziem bērniem

Eiropas Savienība ir nolēmusi piešķirt finansējumu jaunai programmai, kuras uzdevums ir atvieglot veselības aprūpes pamatpakalpojumu pieejamību grūtniecēm un bērniem vecumā līdz pieciem gadiem Gvinejas-Bisavas reģionos Biombo, Kašeu, Ohaio un Farimā, kuros ir aptuveni 520 000 iedzīvotāju.

Ar Mātes un bērna veselības integrēto programmu, kuru Eiropas Savienība finansē 5,5 miljonu eiro apmērā, pirmajā posmā, kas ilgs 36 mēnešus, tiks nodrošināta medikamentu pieejamība lauku apgabalu veselības aprūpes centros. Ar šo programmu turklāt tiks atvieglots aprūpes personāla darbs, uzlabojot tā apmācību un materiālo apgādi. Ņemot vērā, ka 52 % iedzīvotāju dzīvo tālāk nekā 5 km no veselības aprūpes centra, šajā programmā ir ietverta arī attālāko ciematu iedzīvotāju apmācība par veselības aprūpes pamatpakalpojumiem, lai varētu atrisināt tūlītējas vajadzības, īpaši attiecībā uz sieviešu un bērnu veselību. Turklāt bez maksas būs pieejamas veselības aprūpes speciālistu konsultācijas un sagādāti svarīgākie medikamenti.

Programmu līdz gada beigām papildinās ar 2,5 miljoniem eiro, kas paredzēti tās otrajam posmam. Programmas mērķis ir panākt, ka 80 % šo reģionu iedzīvotāju, kuru lielākā daļa ir sievietes un bērni, veselības aprūpes darbinieks var apmeklēt vismaz trīs reizes gadā.

Eiropas attīstības komisārs Andris Piebalgs sacīja: “Gvinejā-Bisavā ir pārāk daudz gadījumu, kad grūtniecība un dzemdības rada draudus sieviešu veselībai, un pārāk daudz bērnu šajā valstī cieš no nepietiekama uztura un viņiem nav pieejama veselības aprūpe. Mēs esam apņēmušies sasniegt Tūkstošgades attīstības mērķus, un šī jaunā programma atspoguļo mūsu praktiskos centienus Gvinejā-Bisavā. Nodrošinot labāku sieviešu un bērnu veselības aizsardzību un uzlabojot veselības aprūpes pieejamību, Eiropas Savienība vēlas veicināt patiesas pārmaiņas šīs un nākamo paaudžu dzīvē.”

Programmas ietvaros Kančungo un Mansoa reģionālajās slimnīcās un vairākos veselības aprūpes centros tiks modernizētas un aprīkotas dzemdību un ķeizargriezienu izdarīšanai izmantotās telpas. Paredzēts ieviest arī sistēmu, kas ļautu atbrīvot no maksas par noteiktām medicīniskām darbībām, un sagādāt neatliekamās medicīniskās palīdzības transportlīdzekļus, ar kuriem sniegtu veselības aprūpi tiem iedzīvotājiem, kas dzīvo tālāk nekā 5 km (1 stundas gājiena attālumā) no veselības aprūpes centra.

Tiks uzlaboti asins pārliešanas pakalpojumi un veicināta regulāra asins nodošana. Lai sekmīgāk novērstu riskus, mātes vai jaundzimušā nāves gadījumos tiks veikta autopsija.

Vispārīga informācija

Gvineja-Bisava ir nestabila valsts. Pēc bruņotā konflikta 1998.-1999. gadā valsts piedzīvoja sarežģītu periodu, ko regulāri pārtrauca valsts apvērsumi, kavējot reformu un attīstības centienus. Vēl viens valsts apvērsums, kas notika 2012. gada 12. aprīlī, liedza organizēt prezidenta vēlēšanu otro kārtu, un situācija valstī kļuva vēl nestabilāka. Jaunā Eiropas Savienības atbalsta izstrādē ir ņemta vērā šī nestabilitāte un nepieciešamība spēt pielāgoties iespējamām humanitārām ārkārtas situācijām.

Institucionālā sadarbība ar Gvinejas-Bisavas valdību pašlaik ir apturēta saskaņā ar Kotonū nolīguma 96. pantā noteikto procedūru (kas paredz apspriežu procedūru un atbilstošus pasākumus attiecībā uz cilvēktiesībām, demokrātijas principiem un tiesiskumu), bet turpinās tieša atbalsta sniegšana iedzīvotājiem un pilsoniskajai sabiedrībai. Tāpēc šo jauno programmu veselības aprūpes pieejamības uzlabošanai īstenos UNICEF un nevalstiskās organizācijas.

Veselības stāvokli valstī raksturo nemainīgi augsts mirstības rādītājs, īpaši attiecībā uz mātēm un bērniem. Tikai 44 % no dzemdībām notiek pienācīgās struktūrās, un antibiotikas saņem tikai 31 % bērnu vecumā līdz pieciem gadiem, kas dzīvo lauku apgabalos un varētu būt slimi ar pneimoniju. Lauku apgabalos 20 % no mājsaimniecībām cieš no pārtikas nepietiekamības. Ārsta konsultāciju, medikamentu un transporta izmaksas iedzīvotājus attur no vēršanās pēc medicīniskās palīdzības un bieži ir nepārvarams ekonomisks šķērslis veselības aprūpes pamatpakalpojumu pieejamībai.

Sīkāka informācija:

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta EuropeAid tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_lv.htm

Eiropas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_fr.htm

Kontaktpersonas :

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)


Side Bar