Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 24 iulie 2013

Către un sector european al apărării și securității mai competitiv și mai eficient

O Europă mai influentă are nevoie de o politică externă şi de securitate comună puternică și activă, care necesită, la rândul ei, un sector al apărării și securității mai competitiv și mai eficient. Valurile succesive de reduceri ale bugetelor pentru apărare și persistența fragmentării piețelor apărării în Europa amenință capacitatea acesteia de a menține capacități de apărare eficiente și o industrie a apărării competitivă. Aceste aspecte pun de asemenea în pericol capacitatea Europei de a răspunde noilor provocări în materie de securitate, în mod autonom și eficace. Iată de ce Comisia Europeană a prezentat astăzi o comunicare ce conține un plan de acțiune vizând sporirea eficienței și a competitivității sectorului european al apărării și securității. Comunicarea prevede măsuri de consolidare a pieței interne a apărării, de promovare a unei mai mari competitivități a industriei apărării și de stimulare a sinergiilor dintre cercetarea civilă și cea militară. Pe lângă acestea, comunicarea analizează și opțiuni aparținând altor domenii, cum ar fi energia, spațiul și capacitățile de dublă utilizare. Comisia invită șefii de stat și de guvern să discute această comunicare în cadrul Consiliului European din decembrie 2013, împreună cu raportul elaborat de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate. (MEMO/13/722).

Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a declarat: „Nu vom avea ponderea de care avem nevoie în lume fără o politică de apărare comună. Pentru a o sprijini, trebuie să consolidăm sectorul apărării și al securității. În vremurile actuale, în care dispunem de resurse limitate, cooperarea este esențială și trebuie să echilibrăm ambițiile și resursele pentru a evita suprapunerea programelor. Este timpul să facem mai mult împreună și este timpul să începem și să ne angajăm pentru o cooperare mai amplă în materie de apărare. Aceasta este ce aștept cu nerăbdare să văd la Consiliul European din decembrie”.

Antonio Tajani, vicepreședinte al Comisiei Europene, comisar pentru industrie și antreprenoriat, a declarat: „Industria de apărare și baza industrială europeană se confruntă cu unele dificultăți majore, ele fiind subminate de lipsa unor noi programe. Dacă dorim ca Europa să-și mențină capacitatea industrială necesară pentru a satisface nevoile noastre viitoare în materie de capacități militare și pentru a susține, prin urmare, o politică de securitate și apărare comună credibilă, trebuie adoptate măsuri concertate, la nivel european. De asemenea, este evident că abordarea aspectelor industriale și de piață va avea doar un impact limitat, dacă nu este însoțită de un acord european de fond. Este vital ca industria europeană de apărare să rămână un centru de vârf al producției și inovării la nivel mondial și să creeze, deopotrivă, locuri de muncă de înaltă calificare și creștere economică. Acestea care sunt ambițiile planului prezentat astăzi de noi”.

Comisarul pentru piața internă și servicii, Michel Barnier, a declarat: „Europa are nevoie de o politică de securitate și apărare comună credibilă, care să-i garanteze securitatea și să-i permită să-și asume responsabilitățile la nivel mondial. Pentru ca această politică să devină eficace, trebuie să ne consolidăm, totodată, industriile și piețele de apărare. În special în perioade de constrângeri bugetare, acest lucru impune o cooperare și o integrare sporite, dacă se dorește eficientizarea acțiunii. Apărarea reprezintă încă un domeniu al suveranității naționale, iar statele membre sunt bineînțeles reticente în această privință. Comisia le poate oferi însă sprijin și poate să-și mobilizeze politicile pentru a consolida sectorul securității și al apărării. Prezenta comunicare ilustrează în mod clar acest lucru. Ea va fi dezbătută la Consiliul European din decembrie și va orienta acțiunile noastre din anii următori".

Catherine Ashton, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate / Vice-președinte al Comisiei, a declarat: „UE are ambiția de a acționa în calitate de furnizor de securitate, atât față de țările vecine, cât și la nivel mondial, pentru a-și proteja propriile interese și a contribui la pacea și securitatea internațională. Pentru a putea îndeplini acest rol, avem nevoie de capacități. Și pentru a dispune de capacități, este vital să avem o bază industrială solidă. Aceasta din urmă este importantă și în ceea ce privește locurile de muncă, creșterea economică și inovarea. Consiliul European din decembrie 2013 este un moment important pentru a discuta despre viitorul securității și al apărării în Europa, iar Comisia aduce o contribuție importantă la efortul colectiv depus de statele membre, SEAE și Agenția Europeană de Apărare.

De ce se impune luarea de măsuri la nivelul UE?

Este clar că dezvoltarea și menținerea tehnologiilor și a capacităților critice necesare pentru viitor reprezintă un efort pe care statele membre nu îl pot realiza în mod individual. Deși apărarea și securitatea rămân, în principal, competențe de nivel național, Comisia consideră că se poate face mai mult pentru a promova cooperarea europeană.

Acest aspect este deosebit de important ținând cont de faptul că actuala criză lovește puternic o industrie de importanță strategică pentru întreaga Europă. Acesta este, de asemenea, un sector industrial major, a cărui cifră de afaceri, doar pentru anul 2012, se ridica la 96 de miliarde EUR, care angajează direct aproximativ 400 000 de persoane și generează alte circa 960 000 de locuri de muncă indirecte. Cercetare sa de vârf a avut un impact indirect semnificativ asupra altor sectoare, cum ar fi electronica sau aviația spațială și civilă, generând creștere economică și mii de locuri de muncă de înaltă calificare.

Pentru a favoriza cooperarea și a mări eficiența sectorului, Comisia își propune să ia următoarele inițiative:

1. Definitivarea pieței interne a apărării și securității. Pornind de la cele două directive existente privind licitațiile publice în domeniul apărării și transferurile în interiorul UE în domeniul apărării (IP/07/1860), Comisia va aborda, de asemenea, denaturările pieței și va contribui la îmbunătățirea securității aprovizionării dintre statele membre.

2. Consolidarea competitivității industriei europene. În acest scop, Comisia va elabora o politică de apărare industrială, bazată pe două componente principale:

  • sprijinirea competitivității — inclusiv elaborarea unor „standarde hibride” în beneficiul piețelor securității și apărării și examinarea modalităților de dezvoltare a unui sistem european de certificare pentru navigabilitatea aeriană militară.

  • sprijinirea IMM-urilor — inclusiv dezvoltarea unui parteneriat strategic european al clusterelor (European Strategic Cluster Partnership) pentru a furniza legături cu alte clustere și a sprijini IMM-urile din domeniul apărării în contextul concurenței mondiale.

3. Exploatarea sinergiilor civilo-militare. Exploatarea sinergiilor civilo-militare, în cea mai mare măsură posibilă, pentru a eficientiza la maximum utilizarea resurselor contribuabililor europeni, în particular:

  • concentrând propriile eforturi pe posibila interacțiune dintre cercetarea civilă și cea militară și pe potențial cu dublă utilizare al spațiului;

  • ajutând forțele armate să-și reducă consumul de energie.

4. Explorarea unor noi căi. Stimularea dezbaterilor strategice în Europa și pregătirea terenului pentru o cooperare europeană mai extinsă și mai profundă, în particular prin:

  • evaluarea posibilității existenței unor capacități cu dublă utilizare, proprietate a UE, care pot completa capacitățile naționale din anumite zone de securitate și pot deveni multiplicatori de forță eficace și rentabili;

  • propunerea de modalități de susținere a cercetării din domeniul PSAC în acele sectoare în care capacitățile de apărare ale UE sunt cele mai necesare.

Context — Cine va beneficia și în ce mod?

Statele membre vor economisi timp și bani prin intermediul standardelor și certificării europene, al sprijinului acordat clusterelor, al specializării rolurilor, al cercetării și achizițiilor publice comune, al unor armate mai eficiente din punct de vedere energetic și al utilizării eficiente a infrastructurilor spațiale.

Societățile europene din domeniul apărării, inclusiv IMM-urile, vor profita de: un acces mai bun la alte piețe, din interiorul sau din afara UE, economii de scară prin intermediul unei standardizări și certificări îmbunătățite și un acces mai bun la finanțarea UE.

Contribuabilii europeni vor beneficia de: cheltuieli mai eficiente în sectorul apărării, o suprapunere mai scăzută a eforturilor de cercetare și dezvoltare între sectorul civil și cel militar, o utilizare mai eficientă a infrastructurii spațiale, iar mediul va beneficia de reducerea amprentei energetice a forțelor armate europene.

Comunicarea va fi contribuția Comisiei la viitoarea dezbatere pe tema apărării care va avea loc în cadrul Consiliului European din decembrie 2013, în conformitate cu concluziile Consiliului din 14 decembrie 2012. În octombrie 2012, Comisia a anunțat că va pregăti o strategie pentru sectorul european al apărării. Grupul operativ pentru apărare al Comisiei, înființat în 2011, joacă un rol esențial în acest proces, iar Agenția Europeană de Apărare (AEA) și Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) sunt strâns asociate activităților grupului operativ.

Pentru informații suplimentare:

Comunicare

Industria apărării - colaborarea în vederea sprijinirii apărării europene

Achiziții publice în domeniul apărării

Piața internă de apărare a UE se deschide, treptat

Persoane de contact:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52) Twitter: @ECspokesCorazza

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)


Side Bar