Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. július 24.

Úton a versenyképesebb és hatékonyabb európai védelmi és biztonsági ágazat felé

Európának erős és tevékeny közös kül- és biztonságpolitikára van szüksége ahhoz, hogy nagyobb súllyal léphessen fel a nemzetközi porondon. A honvédelmet érintő költségvetési megszorítások sora és az európai védelmi piacok továbbra is fennálló szétaprózottsága miatt az a veszély fenyegeti Európát, hogy nem lesz képes hatékony védelmi kapacitásokat és versenyképes védelmi ipart fenntartani. A kialakult helyzet annak a veszélyét is magában hordozza, hogy Európa nem fog tudni önállóan és hatékonyan megbirkózni az új biztonsági kihívásokkal. Az Európai Bizottság ezért ma közleményt terjesztett elő, olyan cselekvési tervet indítványozva, mellyel az EU hatékonyabbá és versenyképesebbé teheti védelmi és biztonsági ágazatát. A közlemény különféle intézkedéseket sorol fel, amelyekkel meg lehet erősíteni a védelmi termékek belső piacát, versenyképesebbé lehet tenni a védelmi ipart, és elő lehet segíteni a polgári és katonai kutatás közötti szinergiák kiaknázását. Ezen túlmenően a dokumentum felvázolja, hogyan állíthatók más ágazatok – például az energetika és az űrpolitika, valamint a kettős felhasználású képességek – a védelem és biztonság szolgálatába. A Bizottság arra kéri az állam-, illetve kormányfőket, hogy az Európai Tanács 2013. decemberi ülésén vitassák meg a közleményt az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének jelentésével együtt (MEMO/13/722).

José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke kijelentette: „Közös védelmi politika nélkül fellépésünknek nincs elegendő súlya a világ színpadán. A közös védelmi politika megszilárdításához pedig meg kell erősítenünk védelmi és biztonsági ágazatunkat. A rendelkezésünkre álló erőforrások szűkösek: az együttműködés kulcsfontosságú, célkitűzéseinket és erőforrásainkat pedig úgy kell alakítanunk, illetve kiaknáznunk, hogy elkerüljük a különböző programokba fektetett energiák felesleges megkettőzését. Itt az ideje, hogy összefogjunk, és ezáltal még többet tegyünk; itt az ideje, hogy elkötelezzük magunkat a szorosabb védelmi együttműködés mellett, és megvalósítsuk azt. Bízom benne, hogy erre a decemberi Európai Tanács alkalmával sor kerül.”

Antonio Tajani, az Európai Bizottság alelnöke, egyszersmind ipar- és vállalkozáspolitikai biztos így nyilatkozott: „Európa védelmi ipara és ipari bázisa komoly kihívásoknak néz elé. A helyzetet tetézi, hogy nincsenek új programok. Ha hiteles közös biztonság- és védelempolitikát szeretnénk, akkor védelmi képességeinket a jövőben is fenn kell tartanunk. Ehhez viszont Európának meg kell őriznie ipari kapacitását, ami összehangolt európai fellépés nélkül aligha sikerülhet. Az is egyértelmű, hogy alapvető európai szintű megállapodás nélkül az ipari és piaci kérdések kezelésének hatása korlátozott lesz. Életbevágó, hogy az európai védelmi ipar a gyártás és az innováció élvonalában maradjon világszinten, magas képzettséget igénylő munkahelyeket teremtsen, és növekedést generáljon. Ez a ma előterjesztett terv célja.”

Michel Barnier, a belső piacért és a szolgáltatásokért felelős biztos a következőket mondta: „Az Európai Uniónak hiteles közös biztonság- és védelempolitikára van szüksége, hiszen csak így garantálhatja saját biztonságát, és csak így tehet eleget vállalt feladatainak a világ más részein. Ahhoz, hogy e politikát eredményessé tegyük, az uniós védelmi ipart és piacokat is meg kell erősítenünk. A költségvetési megszorítások idején a hatékonyság növelésére van szükség, amihez az út az együttműködés és az integráció elmélyítésén keresztül vezet. A honvédelem egyelőre nemzeti szuverenitás alá tartozó terület, és az ehhez kapcsolódó feladatok ellátásában a vezető szerepet természetesen a tagállamok töltik be. A Bizottság mindazonáltal támogathatja az országokat, és mobilizálhatja szakpolitikáit az ágazat megerősítése érdekében. A most közzétett közlemény világosan illusztrálja ezt. A dokumentum az Európai Tanács decemberi ülésének vitaanyaga lesz, és iránymutatásként fog szolgálni lépéseinkhez az elkövetkező években.”

Catherine Ashton, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és a Bizottság alelnöke kijelentette: „Az EU fontos feladatának tartja, hogy a biztonság őreként lépjen fel szomszédságában és szerte a világon, hogy megvédje érdekeit és hozzájáruljon a nemzetközi béke és biztonság megteremtéséhez. Ahhoz, hogy ezt megtehessük, megfelelő kapacitásokra van szükségünk, melyek létrehozásának és fenntartásának előfeltétele a szilárd ipari bázis. Ez a munkahelyteremtéshez, a növekedéshez és az innovációhoz is fontos. Az Európai Tanács 2013. decemberi ülése jelentős momentum a biztonság és a védelem jövőjéről folyó vitában, és a Bizottság számottevően hozzájárul a közös munkához, melynek sikere a tagállamok, az Európai Külügyi Szolgálat és az Európai Védelmi Ügynökség kollektív erőfeszítésén múlik.”

Miért van szükség uniós szintű fellépésre?

Egyértelmű, hogy a tagállamoknak külön-külön nincs elegendő kapacitásuk a jövőben szükséges kritikus technológiák és képességek kifejlesztésére és fenntartására. Jóllehet a védelem és a biztonságpolitika továbbra is elsősorban a tagállamok hatáskörébe fog tartozni, a Bizottság úgy véli, hogy többet lehet tenni az európai együttműködés elősegítése érdekében.

Ez különösen fontos, hiszen a jelenlegi válság súlyosan sújtja ezt az iparágat, mely az Európai Unió egésze számára stratégiai fontosságú. Ráadásul nagy ágazatról van szó: csak 2012-ben 96 milliárd € forgalmat generált. Körülbelül 400 ezer főt foglalkoztat, közvetve pedig további mintegy 960 ezer munkahelyet hozott létre. Az ágazatban folyó csúcstechnológiai kutatás fontos közvetett hatással van más ágazatokra, például az elektronikára, az űrtechnológiára és a polgári repülésre, növekedést és magas képzettséget követelő munkahelyek ezreit eredményezve.

Az együttműködés serkentése és az ágazat hatékonyságának növelése érdekében a Bizottság a következő kezdeményezések megtételét tervezi:

1. A belső piac teljes megvalósítása a védelem és a biztonság területén. A védelmi beszerzésről szóló irányelv és az Európai Unión belüli védelmi transzferekről szóló irányelv (IP/07/1860) alapján a Bizottság a piactorzulásokat is kezelni kívánja, és fokozni szeretné a tagállamok közötti ellátás biztonságát.

2. Az európai ipar versenyképesebbé tétele. A Bizottság e cél érdekében védelmiipar-politikát kíván kialakítani, mégpedig két fő nyomvonalat követve:

  1. A versenyképesség támogatása – ezen belül a biztonsági és védelmi piacoknak előnyös „hibrid szabványokat” tervez kifejleszteni, és megvizsgálja, milyen lehetőségek léteznek a katonai légi alkalmasság európai tanúsítási rendszerének kidolgozására.

  2. A kkv-k támogatása – ennek keretében európai stratégiai klaszterpartnerséget kíván kidolgozni a klaszterek közötti kapcsolatok előmozdítása érdekében, és támogatást kíván nyújtani a védelmi és biztonsági területen működő kkv-knak, hogy helyt tudjanak állni a globális versenyben.

3. A polgári-katonai szinergiák kiaknázása. Az európai adófizetők pénzének leghatékonyabb felhasználása érdekében a lehető legjobban ki kell használni a polgári-katonai szinergiákat, ami a következők által valósítható meg:

  • erőforrásokat kell összpontosítani a polgári és a katonai kutatás egymást erősítő hatásainak növelésére, valamint a világűr kettős felhasználásában rejlő lehetőségek kiaknázására;

  • segíteni kell a fegyveres erőknek energiafogyasztásuk csökkentésében.

4. Új utak keresése. Tovább kell vinni az európai stratégiai vitát, valamint elő kell készíteni a terepet a szélesebb körű és mélyebb európai együttműködéshez. Ennek érdekében többek között:

  1. fel kell mérni annak a lehetőségét, hogy az EU kettős felhasználású képességekkel rendelkezzen, amelyek egyes biztonsági területeken kiegészítenék a nemzeti képességeket, és így hatásosan és költséghatékonyan többszörözhetnék meg a rendelkezésre álló erőt;

  2. javaslatot kell tenni arra, hogy milyen módon lehet a közös biztonság- és védelempolitikai kutatást támogatni azokon a területeken, ahol az uniós védelmi kapacitásokra a leginkább szükség van.

Háttér – Ki és hogyan látja hasznát a javasolt intézkedéseknek?

Az EU országai időt és pénzt takaríthatnak meg, ha uniós szinten egységes szabványokat és tanúsítási rendszert léptetnek életbe; ha támogatják a klasztereket; ha megosztják egymás között a feladatokat; ha a kutatással és a beszerzéssel közösen foglalkoznak; ha haderejüket energiahatékonyabbá teszik, és ha a világűrbe telepített infrastruktúrát hatékonyan használják.

A védelmi iparhoz kapcsolódó európai cégek, köztük a kisvállalkozások hasznát látják majd annak, hogy: könnyebben hozzáférhetnek a piacokhoz az EU területén és világszinten is; élhetnek a szabványosításból és a közös tanúsításból származó méretgazdaságosság előnyeivel, és könnyebben juthatnak uniós finanszírozáshoz.

Az európai adófizetők a következő előnyöket élvezhetik: a honvédelmi közkiadások kezelése hatékonyabbá válik, kevesebb lesz a párhuzamosság, vagyis az erőfeszítések felesleges megkettőzése a polgári és a katonai kutatás-fejlesztési tevékenységben, és a világűr-infrastruktúra hatékonyabban ki lesz használva. A fegyveres erők energiahatékonyabb működése a környezet szempontjából is előnyös lesz.

A Bizottság – a 2012. december 14-i tanácsi következtetésekkel összhangban – ezzel a közleménnyel járul hozzá az Európai Tanács 2013 decemberében sorra kerülő, a védelem területével foglalkozó vitájához. A Bizottság 2012 októberében bejelentette, hogy stratégiát dolgoz ki az EU védelmi ágazatára vonatkozóan. A Bizottság által 2011-ben létrehozott védelmi munkacsoport fontos szerepet játszik ebben a folyamatban. Az Európai Védelmi Ügynökség és az Európai Külügyi Szolgálat szorosan közreműködik a munkacsoporttal.

További információk:

A közlemény

Védelmi ipar – Együtt Európa védelmének támogatásáért

Közbeszerzés a védelem területén

Lassan megnyílik az EU belső védelmi piaca

Kapcsolattartók:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52) Twitter: @ECspokesCorazza

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)


Side Bar