Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 24. srpnja 2013.

Prema konkurentnijem i učinkovitijem europskom obrambenom i sigurnosnom sektoru

Kako bi bila utjecajnija, Europi je potrebna snažna i aktivna vanjska i sigurnosna politika, što zahtijeva konkurentniji i učinkovitiji obrambeni i sigurnosni sektor. Uzastopni valovi smanjenja proračuna za obranu i stalna fragmentacija obrambenog tržišta u Europi ugrožavaju sposobnost Europe da održi djelotvornu obrambenu sposobnost i konkurentnu obrambenu industriju. Time je ugrožena i sposobnost Europe da se suoči s novim sigurnosnim izazovima na samostalan i učinkovit način. Stoga je Europska komisija danas predstavila Komunikaciju koja sadržava akcijski plan za jačanje učinkovitosti i konkurentnosti europskog sektora obrane i sigurnosti. U Komunikaciji se predviđaju mjere kojima će se osnažiti unutarnje tržište u području obrane, promicati konkurentnija obrambena industrija i pospješiti suradnja između civilnog i vojnog istraživačkog rada. Pored toga, u Komunikaciji se istražuju i postojeće mogućnosti u ostalim područjima poput energetike, istraživanja svemira i sposobnosti dvojne namjene. Komisija poziva šefove država i vlada da o toj Komunikaciji i o izvješću koje priprema Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku rasprave na sastanku Europskog vijeća u prosincu 2013. (MEMO/13/722)

Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso izjavio je: „Bez zajedničke obrambene politike nećemo imati potreban utjecaj na svjetskoj sceni. Kako bismo podržali svoju obrambenu politiku, moramo osnažiti svoj sektor obrane i sigurnosti. U današnjim vremenima oskudnih resursa suradnja je od presudne važnosti. Potrebno je odmjeriti ambicije i sredstva te izbjegavati udvostručivanje programa. Vrijeme je da ojačamo naše zajedništvo i da predano djelujemo na snažnijoj obrambenoj suradnji. Stoga se radujem sastanku Europskog vijeća u prosincu.”

Potpredsjednik Europske komisije i povjerenik za industriju i poduzetništvo Antonio Tajani izjavio je: „Europska obrambena industrija i industrijska baza koje su ugrožene nedostatkom novih programa suočavaju se s nekolicinom ozbiljnih izazova. Ako Europa želi zadržati industrijsku sposobnost zadovoljavanja naših budućih potreba u pogledu vojne sposobnosti i time poduprijeti vjerodostojnu Zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku (ZSOP), potrebno je usklađeno europsko djelovanje. Jasno je i da će učinak postignut rješavanjem industrijskih i tržišnih pitanja biti ograničen ako ne postoji stvaran europski sporazum. Od presudne je važnosti da europska obrambena industrija i dalje bude vodeće svjetsko središte za proizvodnju i inovacije koje stvara visokokvalificirana radna mjesta i ostvaruje rast. Tome teži plan koji smo danas predstavili.”

Povjerenik za unutarnje tržište i usluge Michel Barnier izjavio je: „Kako bi mogla jamčiti svoju sigurnost i preuzeti svoje odgovornosti u svijetu, Europi je potrebna vjerodostojna Zajednička obrambena i sigurnosna politika. Da bi ta Zajednička obrambena i sigurnosna politika postala djelotvorna, moramo ojačati i svoju obrambenu industriju i tržišta. Osobito sada u doba proračunskih ograničenja potrebna je veća suradnja i integracija za postizanje bolje učinkovitosti. Obrana je i dalje u domeni nacionalne suverenosti, a države članice prirodno su predvodnice u tom nastojanju. Komisija međutim može državama članicama pružati potporu i mobilizirati njihove politike radi jačanja sektora. To jasno proizlazi iz ove Komunikacije koja će pridonijeti sastanku Europskog vijeća u prosincu i pružiti smjernice za naše djelovanje u nadolazećim godinama.”

Visoka predstavnica za zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Komisije Catherine Ashton izjavila je: „EU želi djelovati kao čimbenik sigurnosti, u svom susjedstvu i na svjetskoj razini, radi zaštite vlastitih interesa i doprinosa međunarodnom miru i sigurnosti. Kako bismo to mogli učiniti, potrebne su nam odgovarajuće sposobnosti, koje ovise o industrijskoj bazi. To je bitno i za zapošljavanje, rast i inovacije. Sastanak Europskog vijeća u prosincu 2013. važan je trenutak u kojem će biti riječi o budućnosti sigurnosti i obrane u Europi, a Komisija u mnogome pridonosi zajedničkim naporima koji uključuju države članice, Europsku službu za vanjsko djelovanje (ESVD) i Europsku obrambenu agenciju (EDA).”

Zašto EU mora djelovati?

Jasno je da države članice nisu u mogućnosti razviti i održati ključne tehnologije i sposobnosti potrebne za budućnost ako djeluju zasebno. Dok obrana i sigurnost ostaju uglavnom pitanja nacionalne nadležnosti, Komisija vjeruje da se može učiniti više za promicanje europske suradnje.

To je postalo osobito važno otkako je trenutačna kriza pogodila i tu industriju od strateške važnosti za cijelu Europu. Radi se o značajnom industrijskom sektoru s prometom od 94 milijarde eura ostvarenim samo u 2012. koji zapošljava 400,000 ljudi i neposredno stvara dodatnih 960,000 radnih mjesta. Naprednim istraživačkim radom u tom sektoru ostvaren je značajan neposredan utjecaj na ostale sektore poput elektronike, svemirske i civilne avijacije te se njime omogućuje rast i stvaraju tisuće visokokvalificiranih radnih mjesta.

Kako bi poticala suradnju i jačala djelotvornost sektora, Komisija namjerava poduzeti sljedeće inicijative:

1. Ostvariti unutarnje tržište za obranu i sigurnost. Na temelju dvije postojeće Direktive o javnoj nabavi za potrebe obrane i Direktive o prijenosima obrambenih proizvoda unutar Europske unije (IP/07/1860), Komisija će rješavati i pitanja o narušavanju tržišta te pridonositi poboljšanju sigurnosti opskrbe između država članica.

2. Ojačati konkurentnost europske industrije. Komisija će u tu svrhu razviti obrambenu industrijsku politiku koja se temelji na dvije ključne komponente:

  • potpora konkurentnosti – uključujući razvijanje „hibridnih normi” kako bi se potpomoglo sigurnosnom i obrambenom tržištu te istraživanje načina kojima bi se razvio Europski sustav certificiranja za plovidbenost vojnih zrakoplova.

  • potpora MSP-ovima – uključujući razvoj Europskog strateškog partnerstva klastera kako bi se stvorile veze s ostalim klasterima i poduprla mala i srednja poduzeća povezana sa sektorom obrane u okviru globalnog tržišnog natjecanja.

  • 3. Iskoristiti civilno-vojnu sinergiju. Civilno-vojnu sinergiju iskoristiti do najveće moguće mjere kako bi se osigurala najučinkovitija uporaba sredstava europskih poreznih obveznika, osobito:

  • usmjeravanjem napora na moguću međusobnu razmjenu ideja i spoznaja između civilnog i vojnog istraživačkog rada te na potencijal dvojne namjene svemira;

  • pomaganjem oružanim snagama da smanje potrošnju energije.

4. Istražiti nove mogućnosti. Nastaviti voditi stratešku raspravu u Europi i postaviti temelje za opsežniju i dublju europsku suradnju, osobito:

  • procjenom mogućnosti ima li EU sposobnost dvojne namjene kojom se u određenim sigurnosnim područjima može nadopuniti nacionalna sposobnost te time djelotvorno i troškovno učinkovito umnogostručiti snage;

  • prijedlogom načina kojima bi se podržao istraživački rad povezan sa Zajedničkom obrambenom i sigurnosnom politikom u onim područjima u kojima su obrambene sposobnosti EU-a najpotrebnije.

Pozadina – Kome bi to pogodovalo i zašto?

Države članice uštedjet će vrijeme i novac zahvaljujući europskim normama i certificiranju, potpori klasterima, specijalizaciji uloga, zajedničkom istraživanju i javnoj nabavi, vojskama bolje energetske učinkovitosti i učinkovitoj uporabi svemirskih infrastruktura.

Europska poduzeća iz obrambenog sektora, uključujući MSP-ove, imat će koristi od boljeg pristupa drugim tržištima, izvan ili unutar EU-a, ekonomija razmjera s pomoću bolje normizacije i certifikacije i boljeg pristupa financiranju EU-a.

Europski porezni obveznici imat će koristi od učinkovitije potrošnje za područje obrane, manje udvostručivanja u naporima koji civilne i vojne snage ulažu u istraživanje i razvoj te učinkovitije uporabe svemirske infrastrukture, dok će na okoliš pozitivno utjecati smanjenje energetskog otiska europskih oružanih snaga.

Komunikacija predstavlja doprinos Komisije predstojećoj raspravi o obrani na sastanku Europskog vijeća u prosincu 2013., u skladu sa Zaključcima Vijeća od 14. prosinca 2012. U listopadu 2012. Komisija je objavila da će sastaviti Strategiju za europski obrambeni sektor. Komisijina Radna skupina za obranu, osnovana 2011., igra presudnu ulogu u tom postupku, a s njezinim su radom blisko povezane EDA i ESVD.

Dodatne informacije:

Komunikacija

Obrambena industrija – suradnja radi bolje obrane Europe

Javna nabava za potrebe obrane

Polako se otvara unutarnje obrambeno tržište EU-a

Kontakti:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52) Twitter: @ECspokesCorazza

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)


Side Bar