Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τύπου

Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2013.

Προς μία πιο ανταγωνιστική και αποτελεσματική ευρωπαϊκή αμυντική ασφάλεια

Μια Ευρώπη που θα μπορεί να ασκεί μεγαλύτερη επιρροή χρειάζεται μια ισχυρή και ενεργό κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, η οποία με τη σειρά της απαιτεί μια πιο ανταγωνιστική και αποδοτική άμυνα και ασφάλεια. Τα διαδοχικά κύματα περικοπών στους προϋπολογισμούς για την άμυνα και ο συνεχιζόμενος κατακερματισμός των αμυντικών αγορών της Ένωσης απειλούν την ικανότητα της Ευρώπης να διατηρήσει αποτελεσματικές ικανότητες στον τομέα της άμυνας και την ανταγωνιστικότητα της αμυντικής βιομηχανίας. Αυτό διακυβεύει επίσης την ικανότητα της Ευρώπης να αντιμετωπίζει τις νέες προκλήσεις ασφάλειας με αυτόνομο και αποτελεσματικό τρόπο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα ανακοίνωση η οποία περιέχει σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού τομέα άμυνας και ασφάλειας. Η ανακοίνωση προβλέπει μέτρα για την ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς άμυνας, για την προώθηση μιας πιο αποτελεσματικής αμυντικής βιομηχανίας και για την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ της έρευνας για πολιτικούς και της έρευνας για στρατιωτικούς σκοπούς. Επιπλέον, η ανακοίνωση εξετάζει επίσης δυνατότητες σε άλλους τομείς όπως η ενέργεια, το διάστημα και οι ικανότητες διπλής χρήσης. Η Επιτροπή καλεί τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων να εξετάσουν την εν λόγω ανακοίνωση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2013, μαζί με την έκθεση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας. (MEMO/13/722)

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής José Manuel Barroso δήλωσε τα εξής: «Δεν μπορούμε να έχουμε τη βαρύτητα που χρειαζόμαστε στον κόσμο χωρίς κοινή αμυντική πολιτική. Για την στηρίξουμε, θα πρέπει να ενισχύσουμε την άμυνα και την ασφάλειά μας. Σε περιόδους περιορισμένων πόρων, η συνεργασία αποτελεί καθοριστικό παράγοντα και πρέπει να προσαρμόσουμε τις φιλοδοξίες στους πόρους ώστε να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη των προγραμμάτων. Είναι καιρός να κάνουμε περισσότερα από κοινού και είναι καιρός να δεσμευτούμε για περισσότερη συνεργασία στον τομέα της άμυνας. Αυτό επιθυμώ να δω στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου».

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Antonio Tajani, επίτροπος αρμόδιος για θέματα βιομηχανίας και επιχειρηματικότητας, δήλωσε τα εξής: «Η αμυντική βιομηχανία της Ευρώπης αντιμετωπίζει ορισμένες σοβαρές προκλήσεις και η βιομηχανική βάση υπονομεύεται από την έλλειψη νέων προγραμμάτων. Εάν θέλει η Ευρώπη να διατηρήσει τη βιομηχανική της ικανότητα για να ανταποκριθεί στις μελλοντικές στρατιωτικές ανάγκες, και με τον τρόπο αυτό να υποστηρίξει μια αξιόπιστη κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας, απαιτείται συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση. Είναι επίσης σαφές ότι η αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν τη βιομηχανία και την αγορά θα έχει περιορισμένο μόνον αντίκτυπο εάν δεν επιτευχθεί ουσιαστική ευρωπαϊκή συμφωνία. Είναι ζωτικής σημασίας η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία να εξακολουθήσει να αποτελεί κορυφαίο σε παγκόσμιο επίπεδο κέντρο κατασκευής και καινοτομίας, δημιουργώντας θέσεις απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης και ανάπτυξη. Αυτή είναι η φιλοδοξία του προγράμματος που παρουσιάζουμε σήμερα.»

Ο κ. Michel Barnier, επίτροπος αρμόδιος για την εσωτερική αγορά και τις υπηρεσίες, δήλωσε: «Η Ευρώπη χρειάζεται μια αξιόπιστη κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ) για να εξασφαλίσει την ίδια της την ασφάλεια και να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της σε παγκόσμιο επίπεδο. Για να καταστεί η ΚΠΑΑ αποτελεσματικό, πρέπει επίσης να ενισχύσουμε τις αμυντικές μας βιομηχανίες και αγορές. Ειδικότερα, σε εποχές δημοσιονομικών περιορισμών, αυτό απαιτεί μεγαλύτερη συνεργασία και ολοκλήρωση για να καταστεί αποτελεσματικότερη η εν λόγω πολιτική. Η άμυνα εξακολουθεί να αποτελεί τομέα εθνικής κυριαρχίας και τα κράτη μέλη πρωτοστατούν, όμως είναι φυσικό, της προσπάθειας αυτής. Ωστόσο, η Επιτροπή μπορεί να τα υποστηρίξει και να κινητοποιήσει τις πολιτικές της για την ενίσχυση του τομέα. Ένα σαφές παράδειγμα της δράσης αυτής αποτελεί η παρούσα ανακοίνωση, η οποία θα παρουσιαστεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου και θα κατευθύνει τη δράση μας κατά τα επόμενα έτη.»

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για τις εξωτερικές υποθέσεις και την πολιτική ασφάλειας/Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κα Catherine Ashton, δήλωσε: «Η ΕΕ έχει τη φιλοδοξία να ενεργεί ως πάροχος ασφάλειας, στις γειτονικές της χώρες και παγκοσμίως, τόσο για να προστατεύει τα συμφέροντά της όσο και για να συμβάλλει στην παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια. Να μπορέσουμε να επιτύχουμε τον στόχο αυτό, χρειαζόμαστε ικανότητες. Και να έχουμε ικανότητες, είναι ζωτικής σημασίας να διαθέτουμε μια υγιής βιομηχανική βάση. Αυτό είναι επίσης σημαντικό από την άποψη απασχόλησης, ανάπτυξης και καινοτομίας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου του 2013 θα αποτελέσει μια σημαντική ευκαιρία για να συζητήσουμε σχετικά με το μέλλον της ασφάλειας και της άμυνας στην Ευρώπη και η Επιτροπή συνεισφέρει σημαντικά σε αυτό που πρέπει να αποτελέσει μια συλλογική προσπάθεια, στην οποία θα συμμετέχουν τα κράτη μέλη, η ΕΥΕΔ και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας.»

Για ποιο λόγο πρέπει η ΕΕ να αναλάβει δράση;

Είναι σαφές ότι η ανάπτυξη και η διατήρηση των σημαντικών τεχνολογιών και ικανοτήτων που απαιτούνται για το μέλλον υπερβαίνουν τις δυνατότητες των κρατών μελών να τις επιτύχουν το καθένα χωριστά. Ενώ η άμυνα και η ασφάλεια εξακολουθούν να αποτελούν, κατά κύριο λόγο, ζήτημα εθνικής αρμοδιότητας, η Επιτροπή είναι της άποψης ότι μπορούν να γίνουν περισσότερα για την προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας.

Κάτι τέτοιο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς η τρέχουσα κρίση πλήττει σκληρά μια βιομηχανία που έχει στρατηγική σημασία για το σύνολο της Ευρώπης. Αποτελεί επίσης μείζονος σημασίας βιομηχανικό κλάδο με κύκλο εργασιών που ανήλθε, μόνο το 2012, στα 96 δισ. ευρώ, απασχολεί περίπου 400.000 υπαλλήλους και δημιουργεί επιπλέον 960.000 έμμεσες θέσεις απασχόλησης. Η πρωτοποριακή του έρευνα έχει δημιουργήσει σημαντικό έμμεσο αντίκτυπο σε άλλους τομείς, όπως ο τομέας των ηλεκτρονικών, το διάστημα και η πολιτική αεροπορία και προσφέρει ανάπτυξη και χιλιάδες θέσεις απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης.

Για την προώθηση της συνεργασίας και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας στον τομέα της άμυνας, η Επιτροπή προτίθεται να λάβει τις ακόλουθες πρωτοβουλίες:

1. Ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς για την άμυνα και την ασφάλεια. Με βάση τις δύο υπάρχουσες οδηγίες για τις προμήθειες στον τομέα τις άμυνας και τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της ΕΕ (IP/07/1860), η Επιτροπή θα ασχοληθεί επίσης με τις στρεβλώσεις της αγοράς και θα συμβάλει στη βελτίωση της ασφάλειας του εφοδιασμού μεταξύ των κρατών μελών.

2. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα αναπτύξει μια πολιτική για την αμυντική βιομηχανία που θα βασίζεται σε δύο βασικά σκέλη:

  • Υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας - η οποία θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη «υβριδικών προτύπων» ώστε να επωφελούνται οι αγορές ασφάλειας και άμυνας καθώς και την διερεύνηση τρόπων για την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού συστήματος πιστοποίησης για την στρατιωτική πτητική ικανότητα.

  • Υποστήριξη των ΜΜΕ - η οποία θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη μιας εταιρικής σχέσης ευρωπαϊκών στρατηγικών συστάδων ώστε να επιτευχθεί η διασύνδεση με άλλους ομίλους και να υποστηρίζονται οι ΜΜΕ που συνδέονται με την άμυνα στο πλαίσιο του παγκόσμιο ανταγωνισμού.

3. Αξιοποίηση των συνεργιών πολιτικού-στρατιωτικού τομέα Η αξιοποίηση των συνεργιών πολιτικού-στρατιωτικού τομέα στο μέγιστο δυνατό βαθμό με στόχο την επίτευξη της πλέον αποτελεσματικής χρήσης των πόρων των Ευρωπαίων φορολογούμενων, κυρίως με:

  • την επικέντρωση των προσπαθειών στον πιθανό αμοιβαίο εμπλουτισμό της έρευνας για πολιτικούς σκοπούς και της στρατιωτικής έρευνας καθώς και στο δυναμικό διπλής χρήσης του διαστήματος·

  • την παροχή συνδρομής στιςένοπλες δυνάμεις για να μειώσουν την ενεργειακή τους κατανάλωση.

4. Διερεύνηση νέων οδών. Προώθηση της στρατηγικής συζήτησης που πραγματοποιείται στην Ευρώπη και προετοιμασία του εδάφους για μεγαλύτερη και βαθύτερη ευρωπαϊκή συνεργασία, κυρίως με:

  • την αξιολόγηση της δυνατότητας ανάπτυξης ικανοτήτων διπλής χρήσης που ανήκουν στην ΕΕ, οι οποίες θα μπορούν, σε ορισμένους τομείς, να συμπληρώνουν τις εθνικές ικανότητες και να καταστούν αποτελεσματικοί και αποδοτικοί από άποψη κόστους παράγοντες πολλαπλασιασμού της ισχύος·

  • την πρόταση τρόπων για την υποστήριξη της έρευνας που συνδέεται με την ΚΠΑΑ στους τομείς αυτούς όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη για τις αμυντικές ικανότητες της ΕΕ.

Γενικό πλαίσιο - Ποιος θα μπορούσε να ωφεληθεί και με ποιο τρόπο;

Τα κράτη μέλη θα εξοικονομήσουν χρόνο και χρήματα από τα ευρωπαϊκά πρότυπα και την πιστοποίηση, την υποστήριξη των συμπράξεων, την εξειδίκευση των ρόλων, την κοινή έρευνα και τις κοινές προμήθειες, από ένοπλες δυνάμεις πιο αποδοτικές από άποψη κατανάλωσης ενέργειας και από την αποτελεσματική χρήση των διαστημικών υποδομών.

Οι ευρωπαϊκές εταιρείες που συνδέονται με την άμυνα, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, θα επωφεληθούν από: την καλύτερη πρόσβαση σε άλλες αγορές, εντός ή εκτός της ΕΕ, από οικονομίες κλίμακας μέσω της μεγαλύτερης τυποποίησης και πιστοποίησης και από την καλύτερη πρόσβαση στα κονδύλια της ΕΕ.

Οι ευρωπαίοι φορολογούμενοι θα επωφεληθούν από: πιο αποτελεσματικές αμυντικές δαπάνες, λιγότερη επικάλυψη έργου των προσπαθειών έρευνας και ανάπτυξης για πολιτικούς σκοπούς και αυτών για στρατιωτικούς σκοπούς, αποδοτικότερη χρήση της διαστημικής υποδομής ενώ το περιβάλλον θα επωφεληθεί από τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των ευρωπαϊκών ενόπλων δυνάμεων.

Η ανακοίνωση θα αποτελέσει τη συμβολή της Επιτροπής στην επικείμενη συζήτηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με την άμυνα το Δεκέμβριο του 2013, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2012. Τον Οκτώβριο του 2012 η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα καταρτίσει στρατηγική για την ευρωπαϊκή αμυντική τομέα. Η ειδική ομάδα (Task Force) της Επιτροπής για την άμυνα, που συγκροτήθηκε το 2011, διαδραματίζει βασικό ρόλο στη διαδικασία αυτή και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (ΕΟΑ) και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) συνδέονται στενά με τις εργασίες της εν λόγω ομάδας.

Περισσότερες πληροφορίες:

Ανακοίνωση

Αμυντική βιομηχανία — συνεργασία για τη στήριξη της άμυνας της Ευρώπης

Συμβάσεις στον τομέα της άμυνας

Το άνοιγμα της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ στον τομέα της άμυνας γίνεται με αργούς ρυθμούς

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52) Twitter: @ECspokesCorazza

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)


Side Bar