Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 25 juli 2013

EU:s solidaritetsfond ska kunna erbjuda katastrofhjälp snabbare och enklare

Regionalpolitikskommissionär Johannes Hahn har idag presenterat ett förslag till reform av EU:s solidaritetsfond. Planerna godkändes idag av Europeiska kommissionen. De innehåller tydligare kriterier för vem som kan utnyttja fonden och förslag som kommer att göra att fonden reagerar snabbare och är lättare att använda.

Sedan solidaritetsfonden grundades år 2002 har den hjälpt till vid 52 katastrofer i Europa, bl.a. jordbävningar, skogsbränder, torka, stormar och översvämningar. 23 länder har fått understöd på sammanlagt mer än 3,2 miljarder euro. Om dagens förslag godkänns av Europaparlamentet och EU-länderna kan katastrofdrabbade länder och områden vänta sig betydande förbättringar i hur solidaritetsfonden fungerar.

- Vi måste bli mer lyhörda för länder som behöver hjälp med återuppbyggnaden och återhämtningen efter en katastrof. Europeiska kommissionens förslag kommer att göra det lättare att hjälpa Europas regioner och länder när de mest behöver det. Förändringarna vi har kommit överens om kommer att göra att fonden fungerar snabbare, tydligare och enklare. De kommer också att uppmuntra till katastrofförebyggande åtgärder. Jag uppmanar Europaparlamentet och medlemsstaterna att godkänna dessa planer och snarast skapa en effektivare solidaritetsfond, kommenterar Johannes Hahn.

Det nya lagförslaget förenklar reglerna så att hjälpen kan betalas ut snabbare är vad nu är fallet. I planerna ingår för första gången även möjligheten till understöd i förskott. De ger tydligare anvisningar om vem som är berättigad till stöd och för vad, särskilt när det gäller regionala katastrofer. Dessutom uppmuntrar reformen EU-länderna att prioritera katastrofförebyggande åtgärder och riskhanteringsstrategier högre. Principerna för fonden och sättet den finansieras på, utanför den vanliga EU-budgeten, förblir oförändrade.

Huvudsakliga reformer:

  • Omfattningen av solidaritetsfonden görs tydligare i och med att den begränsas till naturkatastrofer och utvidgas till torka.

  • Reglerna gällande regionala katastrofer blir klarare i och med att en enda skadetröskel införs – 1,5 % av bruttoregionprodukten.

  • Möjligheten till understöd i förskott införs: 10 % av det förväntade bidraget, högst 30 miljoner euro.

  • Det administrativa förfarandet förkortas i och med att beviljande av stöd och genomförande slås ihop till ett enda steg.

  • Åtgärder införs för att uppmuntra strategier för förebyggande av katastrofrisker: rapportering om krav och möjliga villkor för bistånd.

Bakgrund

Europeiska unionens solidaritetsfond inrättades för att stöda EU-länder och anslutningsländer genom att erbjuda ekonomiskt stöd efter stora naturkatastrofer. Fonden grundades i samband med de allvarliga översvämningarna i Centraleuropa sommaren 2002. Lista över alla insatser

I princip är stödet från fonden begränsat till krisinsatser som genomförs av offentliga myndigheter. Privatpersoner som lidit skada eller förlorat inkomster kan inte få ersättning från fonden.

Den 6 oktober 2011 publicerade kommissionen ett meddelande om framtiden för solidaritetsfonden. Ändringen av förordningen om Europeiska solidaritetsfonden presenterades idag (den 25 juli) av kommissionen. Den kommer nu att sändas till Europaparlamentet och rådet för godkännande.

Läs mer

MEMO/13/723

EU:s solidaritetsfond

Twitter @EU_Regional @JHahnEU

Kontaktpersoner:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65) Mob (+32 4 607 66 565)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10) Mob (+32 4 607 93 310)


Side Bar