Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

sporočilo za medije

Bruselj, 25. julija 2013

Odzivnejši in preprostejši Solidarnostni sklad EU za pomoč po naravnih nesrečah

Evropski komisar za regionalno politiko Johannes Hahn je danes predstavil predlog za reformo Solidarnostnega sklada EU. Načrti, ki jih je danes sprejela Evropska komisija, bodo prispevali k temu, da bo sklad odzivnejši in preprostejši za uporabo, kriteriji za dodelitev pomoči pa bodo bolj jasni.

Od ustanovitve leta 2002 je Solidarnostni sklad priskočil na pomoč ob 52 naravnih nesrečah po vsej Evropi, vključno s potresi, gozdnimi požari, sušo, neurji in poplavami. Pomoč v višini več kot 3,2 milijarde evrov je prejelo 23 držav članic. Če bodo Evropski parlament in države članice podprli današnje predloge, lahko države in regije, ki so jih prizadele naravne nesreče, pričakujejo bistvene izboljšave delovanja Solidarnostnega sklada.

Komisar Hahn je dejal: „Moramo biti bolj odzivni, kar zadeva pomoč državam pri sanaciji in obnovi po nesrečah. Evropska komisija je s predlogom pokazala solidarnost in željo pomagati evropskim regijam in državam, ko to najbolj potrebujejo. Dogovorjene spremembe bodo pripomogle k temu, da bo Solidarnostni sklad odzivnejši, preglednejši in preprostejši za uporabo. Prav tako bo spodbudil države, da predvsem povečajo svoja prizadevanja za preprečevanje in obvladovanje naravnih nesreč. Sedaj pozivam Evropski parlament in države članice, naj te načrte odobrijo in čim prej vzpostavijo Solidarnostni sklad, ki bo učinkovitejši in uspešnejši.“

Nov zakonodajni predlog poenostavlja obstoječa pravila, da bo lahko pomoč izplačana hitreje kot sedaj. Načrti prvič tudi vključujejo možnost predplačil ter bolj jasno določajo upravičence in upravičene stroške, še posebej pri regionalnih naravnih nesrečah. Reforma prav tako spodbuja države članice, naj strategijam za preprečevanje in obvladovanje tveganj namenijo pomembnejšo vlogo. Načela sklada in načini financiranja ostajajo nespremenjeni, saj se sklad ne financira iz običajnega proračuna EU.

Ključne reforme:

  • Natančnejša opredelitev področij uporabe Solidarnostnega sklada, pri čemer se ta omeji na naravne nesreče ter razširi na suše.

  • Bolj jasna pravila glede upravičenosti do pomoči pri regionalnih nesrečah, pri čemer se uvede enoten prag za pomoč v primeru škode, tj. 1,5 % regionalnega bruto družbenega proizvoda.

  • Prvič se uvede možnost predplačil, ki bodo znašala 10 % pričakovane pomoči, omejena pa bodo na 30 milijonov evrov.

  • Krajši upravni postopki zaradi združitve dveh stopenj odobritve in izvajanja v en sam sporazum.

  • Uvedba ukrepov za spodbujanje strategij za preprečevanje nesreč, kot so zahteve glede poročanja in možni pogoji za pridobitev pomoči.

Ozadje

Solidarnostni sklad Evropske unije (SSEU) je bil ustanovljen zato, da bi državam članicam EU in državam kandidatkam nudil finančno pomoč po večjih naravnih nesrečah. Sklad je bil ustanovljen po hudih poplavah v Srednji Evropi poleti leta 2002. Seznam vseh pomoči SSEU

Načeloma je pomoč iz sklada omejena na financiranje nujnih ukrepov, ki jih izvajajo javni organi. Sklad ne krije osebne škode ali izpada prihodka.

Komisija je 6. oktobra 2011 objavila sporočilo o prihodnosti Solidarnostnega sklada, uredbo o spremembah za Evropski solidarnostni sklad pa je predstavila danes (25. julija). Ta bo sedaj predložena Evropskemu parlamentu in Svetu v sprejetje.

Dodatne informacije

MEMO/13/723

Solidarnostni sklad EU

Twitter: @EU_Regional @JHahnEU

Kontakti:

Shirin Wheeler:+32 22966565; mobilni telefon: +32 460766565

Annemarie Huber:+32 22993310; mobilni telefon:+32 460793310


Side Bar