Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. liepos 25 d.

Gauti Europos Sąjungos solidarumo fondo pagalbą po gaivalinių nelaimių bus greičiau ir paprasčiau

Už regioninę politiką atsakingas Europos Komisijos narys Johannesas Hahnas šiandien pristatė Europos Sąjungos solidarumo fondo reformos pasiūlymą. Plano, kuriam šiandien pritarė Europos Komisija, tikslas – suteikti fondui daugiau galimybių reaguoti į įvykius ir supaprastinti fondo veiklą, aiškiai nustatant kriterijus, kas gali naudotis jo pagalba.

2002 m. įkurtas Solidarumo fondas iki šiol reagavo į 52 gaivalines nelaimes visoje Europoje – žemės drebėjimus, miškų gaisrus, sausrą, audras ir potvynius. Daugiau kaip 3,2 mlrd. EUR pagalba paskirstyta 23 šalims. Jei šiandien pateiktiems pasiūlymams pritars Europos Parlamentas ir ES valstybės narės, nelaimių ištiktos šalys ir regionai gali tikėtis daug geresnės Solidarumo fondo veiklos.

Komisijos narys J. Hahnas sakė: „Turime aktyviau teikti pagalbą gaivalinių nelaimių ištiktoms šalims, kad jos galėtų atsigauti ir atsikurti. Europos Komisijos pasiūlymas – aiški solidarumo išraiška, siekiant padėti tiems Europos regionams ar šalims, kuriems to labiausiai reikia. Pakeitimai, dėl kurių sutarėme, padės Solidarumo fondui veikti greičiau ir aiškiau, bus paprasčiau juo naudotis. Be to, šalys bus skatinamos labiau stengtis užkirsti kelią gaivalinėms nelaimėms ir jas valdyti. Kreipiuosi į Europos Parlamentą ir valstybes nares, prašydamas dabar pritarti šiems planams ir nedelsiant padėti kurti efektyvesnį, geriau veikiantį Solidarumo fondą.“

Naujuoju teisėkūros pasiūlymu supaprastinamos šiuo metu galiojančios taisyklės, kad pagalba galėtų būti suteikta greičiau, negu tai daroma dabar. Be to, pirmą kartą numatoma išankstinių išmokų galimybė. Planuose aiškiau nustatoma, kas ir kokiais atvejais gali gauti pagalbą, ypač regioninių nelaimių atveju. Be to, reforma paskatins valstybes nares daugiau dėmesio skirti gaivalinių nelaimių prevencijai ir rizikos valdymui. Fondo principai ir finansavimo būdas – iš kitų šaltinių, išskyrus įprastą ES biudžetą, – nesikeis.

Pagrindinės reformos

  • Aiškiau apibrėžiama Solidarumo fondo aprėpties sritis, apsiribojant gaivalinėmis nelaimėmis ir įtraukiant sausrą.

  • Nustatomos aiškesnės pagalbos teikimo regioninių nelaimių atveju taisyklės; įvedamas vieningas pagalbos dydį lemiantis žalos slenkstis – 1,5 proc. regiono bendrojo vidaus produkto.

  • Pirmą kartą numatoma išankstinių išmokų galimybė: 10 proc. numatomos pagalbos, bet ne daugiau kaip 30 mln. EUR.

  • Sutrumpinama administracinė procedūra, vienu susitarimu sujungiant patvirtinimo ir įgyvendinimo etapus.

  • Įvedamos priemonės, skatinančios nelaimių rizikos prevencijos strategijas: ataskaitų teikimo reikalavimai ir galimos pagalbos teikimo sąlygos.

Pagrindiniai faktai

Europos Sąjungos solidarumo fondas (ESSF) buvo įkurtas siekiant padėti ES valstybėms narėms ir narystės siekiančioms šalims: teikti joms pagalbą ištikus didelėms gaivalinėms nelaimėms. Fondas sukurtas po didelių potvynių Vidurio Europoje 2002 m. vasarą. ESSF pagalbos gavėjų sąrašas.

Laikantis fondo veiklos principų, jo teikiama pagalba apsiriboja tik valstybės institucijų atliekamų gelbėjimo operacijų finansavimu. Fondas neatlygina privačių asmenų patirtos žalos ar pajamų netekimo nuostolių.

2011 m. spalio 6 d. Komisija paskelbė Komunikatą dėl Solidarumo fondo ateities. Šiandien (liepos 25 d.) Komisija pateikė reglamentą dėl dalinių Europos solidarumo fondo pakeitimų. Jis bus pateiktas patvirtinti Europos Parlamentui ir Tarybai.

Daugiau informacijos

MEMO/13/723

Europos Sąjungos solidarumo fondas

Twitter @EU_Regional @JHahnEU

Asmenys ryšiams:

Shirin Wheeler +32 2 296 65 65; mob. telefonas +32 4607 66565

Annemarie Huber +32 2 299 33 10; mob. telefonas +32 4607 93310


Side Bar