Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 25. srpnja 2013.

Reforma Fonda solidarnosti EU-a s ciljem bržeg i jednostavnijeg pružanja potpore nakon katastrofa

Europski povjerenik za Regionalnu politiku Johannes Hahn danas je predstavio prijedlog reforme Fonda solidarnosti EU-a. Cilj je planova koje je danas donijela Europska komisija omogućiti brže i jednostavnije korištenje Fonda te jasnije kriterije o tome tko može biti korisnik.

Od nastanka 2002. Fond solidarnosti odgovorio je na 52 katastrofe širom Europe, uključujući potrese, šumske požare, suše, oluje i poplave, a 23 zemlje dobile su potporu u iznosu višem od 3,2 milijarde EUR. Ako Europski parlament i države članice odobre današnje prijedloge, zemlje i regije pogođene katastrofama mogu očekivati znatne pomake u radu Fonda solidarnosti.

Zastupnik Hahn izjavio je: „Moramo brže reagirati pri pružanju potpore zemljama u cilju izgradnje i oporavka nakon katastrofa. Prijedlog Europske komisije jasan je izraz solidarnosti i želje za pružanjem potpore europskim regijama ili zemljama kada im je to najviše potrebno. Promjene koje smo dogovorili učinit će Fond bržim, jasnijim i jednostavnijim za korištenje. Također će potaći zemlje da prije svega pojačaju napore u području sprječavanja katastrofa i upravljanju njima. Sada bih želio pozvati Europski parlament i države članice da odobre te planove i ne oklijevaju u izgradnji učinkovitijeg i djelotvornijeg Fonda solidarnosti.”

Novim se zakonodavnim prijedlogom pojednostavnjuju postojeća pravila kako bi se financijska potpora mogla brže isplaćivati. Spomenutim planovima također se po prvi put uvodi mogućnost predujma i jasnije određuju prihvatljivi korisnici i troškovi, posebice za regionalne katastrofe. Uz to, tom se reformom potiču države članice na pridavanje veće važnosti strategijama sprječavanja katastrofa i upravljanja rizikom. Načela Fonda i način financiranja (izvan uobičajenog proračuna EU-a) ostaju nepromijenjeni.

Ključne reforme:

  • pojasniti područje djelovanja Fonda solidarnosti tako što će ga se ograničiti na prirodne katastrofe i proširiti na suše

  • postaviti jasnija pravila o prihvatljivosti za regionalne katastrofe uvođenjem jedinstvenog praga za potpore u slučaju štete – 1,5 % regionalnog bruto domaćeg proizvoda

  • po prvi put uvesti mogućnost predujma: 10 % predviđenog doprinosa, uz ograničenje od 30 milijuna EUR

  • skratiti administrativni postupak spajanjem dvije faze (odobrenje i provedba) u jedan sporazum

  • uvesti mjere za poticanje strategija u području sprječavanja rizika od katastrofa (zahtjevi u vezi s izvješćivanjem i mogući uvjeti za dobivanje potpore).

Pozadina

Fond solidarnosti Europske unije (EUSF) osnovan je s ciljem pružanja financijske potpore državama članicama i državama pristupnicama nakon velikih prirodnih katastrofa. Fond je osnovan nakon velikih poplava u središnjoj Europi u ljeto 2002. Popis svih bespovratnih sredstava EUSF-a

Potpora Fonda u načelu je ograničena na financiranje hitnih operacija koje provode javna tijela. Fond ne pokriva štetu koju pretrpe privatne osobe ili gubitak prihoda.

Komisija je 6. listopada 2011. objavila Komunikaciju o budućnosti Fonda solidarnosti. Izmjenu uredbe o Europskom fondu solidarnosti Komisija je predstavila danas (25. srpnja) i ona će biti proslijeđena na donošenje Europskom parlamentu i Vijeću.

Više informacija

MEMO/13/723

Fond solidarnosti EU-a

Twitter @EU_Regional @JHahnEU

Osobe za kontakt:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65) mob (+32 4607 66565)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10) mob (+32 4607 93310)


Side Bar