Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 25. heinäkuuta 2013

EU:n solidaarisuusrahastosta nopeammin ja helpommin apua katastrofeihin

Aluepolitiikasta vastaava komissaari Johannes Hahn esitteli tänään EU:n solidaarisuusrahaston uudistamista koskevan ehdotuksen. Euroopan komission hyväksymällä ehdotuksella parannetaan rahaston reagointinopeutta, yksinkertaistetaan sen käyttöä ja selkeytetään tukikelpoisuuskriteerejä.

Sen jälkeen kun solidaarisuusrahasto perustettiin vuonna 2002, rahastosta on myönnetty tukea 52 katastrofin jälkihoitoon ympäri Eurooppaa. Katastrofit ovat olleet maanjäristyksiä, metsäpaloja, kuivuutta, myrskyjä ja tulvia. Tukea annettu 23 maalle yhteensä 3,2 miljardia euroa. Jos Euroopan parlamentti ja EU:n jäsenvaltiot hyväksyvät tänään annetun ehdotuksen, katastrofeista kärsivät maat ja alueet voivat odottaa merkittäviä parannuksia solidaarisuusrahaston toiminnassa.

Komissaari Hahn totesi, että ”meidän on pystyttävä reagoimaan nopeammin ja auttamaan maita jälleenrakennuksessa ja katastrofeista palautumisessa. Euroopan komission ehdotus on selkeä viesti solidaarisuudesta, halusta auttaa Euroopan maita ja alueita suurimman hädän hetkellä. Sovituilla muutoksilla solidaarisuusrahaston käyttäminen on nopeampaa, selkeämpää ja yksinkertaisempaa. Samalla rohkaistaan maita lisäämään ponnistelujaan katastrofien ehkäisemisessä ja hoitamisessa. Kehotan Euroopan parlamenttia ja jäsenvaltioita hyväksymään ehdotukset ja myötävaikuttamaan siihen, että solidaarisuusrahaston tehokkuutta ja vaikutuksia voidaan lisätä.”

Tällä uudella säädösehdotuksella yksinkertaistetaan nykyisiä sääntöjä niin, että tuki voidaan maksaa aiempaa nopeammin. Se sisältää myös ensimmäistä kertaa mahdollisuuden ennakkomaksuihin. Ehdotuksessa selkeytetään tukikelpoisuussääntöjä; kenelle voidaan maksaa ja mistä, erityisesti alueellisissa katastrofeissa. Tämän lisäksi uudistuksella rohkaistaan jäsenvaltioita kiinnittämään enemmän huomiota katastrofien ehkäisyä ja riskinhallintaa koskeviin strategioihin. Rahaston rahoitusperiaatteita ei muuteta; sen rahoitus tulee EU:n tavanomaisen talousarvion ulkopuolelta.

Keskeiset uudistukset:

  • Määritellään selvästi solidaarisuusrahaston soveltamisala niin, että se rajoitetaan koskemaan luonnonkatastrofeja, mukaan luettuna kuivuus.

  • Selkeytetään alueellisten katastrofien tukikelpoisuussääntöjä ja asetetaan kynnysarvoksi 1,5 prosenttia alueellisesta BKT:stä.

  • Otetaan ensimmäistä kertaa käyttöön mahdollisuus suorittaa ennakkomaksuja, jotka voivat olla 10 prosenttia rahoitustuen odotetusta määrästä ja enintään 30 miljoonaa euroa.

  • Lyhennetään hallinnollisen menettelyn kestoa yhdistämällä myöntämis- ja täytäntöönpanovaihe yhdeksi sopimukseksi.

  • Otetaan käyttöön toimenpiteitä, joilla kannustetaan laatimaan katastrofien ennaltaehkäisystrategioita, kuten raportointivaatimukset ja mahdolliset tukiedellytykset.

Tausta

Euroopan unionin solidaarisuusrahasto (EUSR) perustettiin, jotta EU voisi antaa rahoitustukea suurkatastrofeihin EU:n jäsenvaltioille ja maille, jotka neuvottelevat liittymisestä EU:hun. Rahasto perustettiin Keski-Eurooppaa kesällä 2002 koetelleiden vakavien tulvien jälkimainingeissa. Avustushankkeiden luettelo.

Periaatteessa tuki on rajoitettu viranomaisten toteuttamien hätätoimien rahoittamiseen. Rahastosta ei voida myöntää tukea yksittäisten henkilöiden kärsimien tappioiden tai tulonmenetysten kattamiseen.

Komissio julkaisi 6. lokakuuta 2011 tiedonannon Euroopan unionin solidaarisuusrahaston tulevaisuudesta. Komissio esitteli tänään (25. heinäkuuta) EU:n solidaarisuusrahaston muuttamista koskevan asetusehdotuksen. Asetusehdotus jätetään nyt Euroopan parlamentin ja neuvoston käsiteltäväksi.

Lisätietoja

MEMO/13/723

EU:n solidaarisuusrahasto

Twitter @EU_Regional @JHahnEU

Yhteyshenkilöt:

Shirin Wheeler (+32-2) 296 65 65 GSM (+32) 4607 66565

Annemarie Huber (+32-2) 299 33 10 GSM (+32) 4607 93310


Side Bar