Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 25. juuli 2013

ELi Solidaarsusfondist abi andmise kiirendamine ja hõlbustamine pärast katastroofe

Euroopa regionaalpoliitika volinik Johannes Hahn esitas täna ettepaneku ELi Solidaarsusfondi reformimise kohta. Euroopa Komisjoni täna vastu võetud kavade alusel parandatakse fondi reageerimisvõimet ning selgemate kriteeriumite abil muudetakse fondi kasutamine abivajajate jaoks lihtsamaks.

Alates fondi loomisest 2002. aastal on solidaarsusfondi kasutatud 52 katastroofi puhul, mille hulka kuuluvad üleujutused, metsatulekahjud, maavärinad, tormid ja põud. 23 Euroopa riiki on seni saanud toetust rohkem kui 3,2 miljardi euro väärtuses. Kui Euroopa Parlament ja ELi liikmesriigid tänased ettepanekud heaks kiidavad, võib katastroofist tabatud riikide ja piirkondade jaoks eeldada solidaarsusfondi toimimise olulist paranemist.

Volinik Hahn selgitas: „Peame pärast katastroofe kiiremini reageerima, et aidata liikmesriikidel end üles ehitada ja toibuda. Euroopa Komisjoni ettepanek on arusaadav solidaarsuse väljendus, et aidata Euroopa piirkondi või riike siis, kui neil on seda kõige rohkem vaja. Kokkulepitud muudatused teevad solidaarsusfondi toimimise kiiremaks ja selgemaks ning hõlbustavad selle kasutamist. Liikmesriike kutsutakse ka üles suurendama oma püüdlusi eelkõige katastroofide ennetamisel ja ohjamisel. Tahaksin nüüd tungivalt paluda, et Euroopa Parlament ja liikmesriigid need plaanid heaks kiidaks ega kaotaks aega sellise solidaarsusfondi kujundamisel, mis töötab tõhusamalt ja tulemuslikumalt.”

Uue õigusakti ettepanekus lihtsustatakse olemasolevaid eeskirju, nii et abi saab välja maksta kiiremini kui praegu. Esimest korda kehtestatakse kavade alusel ettemaksete võimalus. Kavades määratletakse arusaadavamalt, kes ja mis on abikõlblik, eelkõige piirkondlike katastroofide puhul. Samuti julgustatakse liikmesriike pöörama suuremat tähelepanu katastroofide ennetamise ja ohjamise strateegiatele. Rahastamise osas jäävad fondi põhimõtted samaks – seda tehakse väljaspool tavapärast ELi eelarvet.

Peamised reformid

  • Selgitada solidaarsusfondi kohaldamisala, piirates seda looduskatastroofidega ning kaasates põua.

  • Piirkondlike katastroofide selgemad eeskirjad, millega kehtestatakse üks ühtne kahju piirmäär — 1,5 % piirkondlikust sisemajanduse koguproduktist.

  • Esmakordselt ettemaksete võimalus: 10 % eeldatavast toetusest, ülemmääraga 30 miljonit eurot.

  • Haldusmenetluse lühendamine, ühendades üheks lepinguks heakskiitmise ja rakendamise etapid.

  • Selliste meetmete kehtestamine, millega innustatakse katastroofiriski ennetamise strateegiate väljatöötamist: aruandlusnõuded ja abi saamise võimalikud tingimused.

Taust

Euroopa Liidu Solidaarsusfond (ELSF) loodi selleks, et toetada ELi liikmesriike ja assotsieerunud riike, andes neile rahalist toetust pärast suuri loodusõnnetusi. Fondi loomiseks andsid tõuke 2002. aasta suvel Kesk-Euroopat tabanud tõsised üleujutused. ELSFi kõikide juhtumite nimekiri.

Põhimõtteliselt võib fondi vahenditega rahastada ainult erakorralisi riiklikke toiminguid. Eraisikutele tekkinud kahjusid ega saamatajäänud tulu ei saa fondist hüvitada.

6. oktoobril 2011 avaldas komisjon teatise solidaarsusfondi tuleviku kohta. Täna (25. juuli) esitas Euroopa Komisjon ELi Solidaarsusfondi muutmismääruse. See edastatakse nüüd vastuvõtmiseks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Lisateave

MEMO/13/723

ELi Solidaarsusfond

Twitter @EU_Regional @JHahnEU

Kontaktisikud:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65) Mobiiltelefon (+32 4607 66565)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10) Mobiiltelefon (+32 4607 93310)


Side Bar