Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2013

Ταχύτερη και απλούστερη αντίδραση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ στις καταστροφές

Ο Επίτροπος της ΕΕ για την Περιφερειακή Πολιτική, κ. Johannes Hahn, παρουσίασε σήμερα πρόταση για τη μεταρρύθμιση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ. Τα προτεινόμενα μέτρα, που εγκρίθηκαν σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα κάνουν το Ταμείο ταχύτερο και απλούστερο και θα διασαφηνίσουν τα κριτήρια ως προς το ποιος μπορεί να επωφεληθεί από αυτό.

Από την ίδρυσή του το 2002, το Ταμείο Αλληλεγγύης έχει ανταποκριθεί σε 52 καταστροφές σε όλη την Ευρώπη, όπως σεισμοί, πυρκαγιές, ξηρασία, καταιγίδες και πλημμύρες. 23 χώρες έχουν λάβει χρηματική υποστήριξη ύψους άνω των 3,2 δισ. ευρώ. Αν οι σημερινές προτάσεις εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη της ΕΕ, οι πληγείσες από καταστροφές χώρες και περιφέρειες μπορούν να αναμένουν σημαντική βελτίωση στον τρόπο λειτουργίας του Ταμείου Αλληλεγγύης.

Ο Επίτροπος Hahn σχολίασε: «Πρέπει να ανταποκρινόμαστε πιο αποτελεσματικά στην παροχή βοήθειας στις χώρες για την ανοικοδόμηση και την ανάκαμψή τους μετά από καταστροφές. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελεί σαφή έκφραση αλληλεγγύης για τη βοήθεια περιφερειών και χωρών της Ευρώπης που βρίσκονται σε μεγαλύτερη ανάγκη. Οι αλλαγές που συμφωνήθηκαν θα κάνουν το Ταμείο Αλληλεγγύης ταχύτερο, σαφέστερο και απλούστερο στη χρήση. Επίσης, θα ενθαρρύνει τις χώρες να εντείνουν τις προσπάθειές τους πρωτίστως για την πρόληψη και τη διαχείριση των καταστροφών. Καλώ σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν χωρίς χρονοτριβή τα σχέδια αυτά για ένα αποδοτικότερο και αποτελεσματικότερο Ταμείο Αλληλεγγύης.»

Η νέα νομοθετική πρόταση απλουστεύει τους ισχύοντες κανόνες, ώστε η οικονομική βοήθεια να μπορεί να καταβάλλεται ταχύτερα από ό,τι συμβαίνει σήμερα. Τα προτεινόμενα μέτρα επίσης προβλέπουν για πρώτη φορά τη δυνατότητα προκαταβολών. Διευκρινίζουν με μεγαλύτερη σαφήνεια ποιος και τι θα είναι επιλέξιμο, ειδικά για τις περιφερειακές καταστροφές. Πέραν τούτου, η μεταρρύθμιση προτρέπει τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στην πρόληψη των καταστροφών και τις στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου. Οι αρχές του Ταμείου δεν έχουν αλλάξει, ούτε και ο τρόπος με τον οποίο χρηματοδοτείται, εκτός του κανονικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βασικές μεταρρυθμίσεις:

  • Σαφής ορισμός του πεδίου εφαρμογής του Ταμείου, ώστε να περιορίζεται στις φυσικές καταστροφές και να καλύπτει και τις ξηρασίες.

  • Σαφέστεροι κανόνες σχετικά με την επιλεξιμότητα για παροχή οικονομικής βοήθειας σε περίπτωση περιφερειακών καταστροφών, με τους οποίους θεσπίζεται ενιαίο κατώφλι βοήθειας ύψους 1,5% του περιφερειακού ΑΕγχΠ για τις περιφερειακές καταστροφές.

  • Εισαγωγή της δυνατότητας ταχείων προκαταβολών, ύψους έως και 10% της αναμενόμενης οικονομικής βοήθειας, με ανώτατο όριο τα 30 εκατομμύρια ευρώ.

  • Συντομότερη διοικητική διαδικασία με τη συγχώνευση δύο σταδίων έγκρισης και υλοποίησης σε μία συμφωνία.

  • Θέσπιση μέτρων για την προώθηση στρατηγικών πρόληψης κινδύνου καταστροφών: απαιτήσεις περί υποβολής στοιχείων και πιθανές προϋποθέσεις παροχής οικονομικής βοήθειας.

Ιστορικό

Το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ (ΤΑΕΕ) ιδρύθηκε για να υποστηρίξει τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες, προσφέροντας οικονομική βοήθεια ύστερα από μεγάλες φυσικές καταστροφές. Το Ταμείο δημιουργήθηκε στον απόηχο των σοβαρών πλημμυρών στην Κεντρική Ευρώπη το καλοκαίρι του 2002. Κατάλογος όλων των επιδοτήσεων του ΤΑΕΕ

Κατ’ αρχήν, η βοήθεια από το Ταμείο περιορίζεται στη χρηματοδότηση των ενεργειών έκτακτης ανάγκης που πραγματοποιούνται από τις δημόσιες αρχές. Ζημιές που υφίστανται ιδιώτες ή απώλειες εισοδήματος δεν καλύπτονται από το Ταμείο.

Στις 6 Οκτωβρίου 2011, η Επιτροπή εξέδωσε Ανακοίνωση για το Μέλλον του Ταμείου Αλληλεγγύης. Η τροποποίηση του κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης υποβλήθηκε από την Επιτροπή σήμερα (25 Ιουλίου). Θα διαβιβαστεί τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο προς έγκριση.

Για περισσότερες πληροφορίες:

MEMO/13/723

Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ

Twitter @EU_Regional @JHahnEU

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65) Κιν. (+32 4607 66565)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10) Κιν. (+32 4607 93310)


Side Bar