Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 25. juli 2013

EU’s Solidaritetsfond bliver hurtigere og enklere, når det handler om støtte efter katastrofer

EU-kommissæren for regionalpolitik, Johannes Hahn, har i dag fremlagt et forslag om at reformere EU’s Solidaritetsfond. Planerne, som Europa-Kommissionen har vedtaget i dag, vil gøre fonden mere effektiv og lettere at anvende med klarere kriterier for, hvem der kan komme i betragtning.

Siden Solidaritetsfondens oprettelse i 2002 har den reageret på 52 katastrofer over hele Europa, bl.a. jordskælv, skovbrande, tørke, storme og oversvømmelser. 23 lande har fået støtte med mere end 3,2 mia. EUR. Hvis dette forslag godkendes af Europa-Parlamentet og EU’s medlemsstater, kan de katastroferamte lande og regioner forvente betydelige forbedringer af den måde, hvorpå Solidaritetsfonden fungerer.

Kommissær Johannes Hahn udtalte: "Vi skal være mere fleksible, når det handler om at bistå landene med at blive genopbygget og komme sig efter katastrofer. Europa-Kommissionens forslag er et klart udtryk for solidaritet med hensyn til at hjælpe Europas regioner eller lande, når de har mest brug for det. De aftalte ændringer vil gøre fonden hurtigere, klarere og lettere at anvende. De vil også tilskynde landene til overhovedet at øge deres indsats for forebyggelse og forvaltning af katastrofer. Jeg vil gerne opfordre Europa-Parlamentet og medlemsstaterne til at godkende disse planer og snarest muligt skabe en solidaritetsfond, der vil fungere mere effektivt."

De nye lovgivningsmæssige forslag forenkler de eksisterende regler, så støtten kan udbetales hurtigere, end det er tilfældet i dag. Med planerne indføres for første gang også muligheden for forskudsbetalinger. Planerne fastlægger på mere entydig vis, hvem og hvad der kan være støtteberettiget, især med hensyn til regionale katastrofer. Derudover opfordrer reformen medlemsstaterne til at indføre strategier for katastrofeforebyggelse og placere risikoforvaltningsstrategier højere på dagsordenen. Principperne for fonden er uændret ligesom finansieringsmåden, nemlig uden for det normale EU-budget.

Centrale reformer:

  • Formålet er at præcisere rækkevidden af Solidaritetsfonden og begrænse den til naturkatastrofer og udvide den til at omfatte tørke.

  • Klarere regler om støtteberettigelse i forbindelse med regionale katastrofer, indførelse af én enkelt skadetærskel for støtte, nemlig 1,5 % af det regionale bruttonationalprodukt

  • Mulighed for forskudsbetalinger for første gang: 10 % af det forventede bidrag, dog højst 30 mio. EUR

  • Kortere administrativ procedure ved at sammenlægge to faser, nemlig godkendelse og gennemførelse, i én aftale

  • Indførelse af foranstaltninger, der skal tilskynde til strategier for katastroferisikobegrænsning: rapporteringskrav og mulige betingelser for støtte.

Baggrund:

Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (EUSF) blev oprettet for at støtte EU-medlemsstaterne og tiltrædelseslandene ved at tilbyde finansiel støtte efter større naturkatastrofer. Fonden blev oprettet i kølvandet på de alvorlige oversvømmelser i Centraleuropa i sommeren 2002. Liste over alle EUSF-tilskud

I princippet er støtten fra fonden begrænset til finansiering af nødhjælpsforanstaltninger, der udføres af offentlige myndigheder. Skade, som privatpersoner lider, eller tab af indkomst ikke kan dækkes af fonden.

Den 6. oktober 2011 offentliggjorde Kommissionen en meddelelse om fremtiden for Den Europæiske Solidaritetsfond. Ændringsforordningen for Den Europæiske Solidaritetsfond blev forelagt af Kommissionen i dag (25. juli). Den vil nu blive sendt til Europa-Parlamentet og Rådet til vedtagelse.

Flere oplysninger

MEMO/13/723

EU's Solidaritetsfond

Twitter @EU_Regional @JHahnEU

Kontaktpersoner:

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65) GSM (+32 4607 66565)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10) GSM (+32 4607 93310)


Side Bar