Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 25 юли 2013 г.

Оказването на помощ при бедствия чрез фонд Солидарност на ЕС ще става по-бързо и по-лесно

Европейският комисар по регионалната политика Йоханес Хаан днес представи предложение за реформа на фонд Солидарност на ЕС. С приетите днес от Европейската комисия планове ще се подобри готовността на фонда за реагиране. Достъпът до него ще бъде опростен, а критериите за това кой може да го ползва — по-ясни.

От създаването си през 2002 г. фонд Солидарност е помогнал за преодоляването на щетите от 52 бедствия в цяла Европа, включително земетресения, горски пожари, суша, бури и наводнения. Двадесет и три държави са получили повече от 3,2 млрд. евро. Ако днешните предложения бъдат одобрени от Европейския парламент и държавите—членки на ЕС, сполетените от бедствие държави и региони могат да очакват значителни подобрения в начина, по който работи на фонд Солидарност.

Комисарят Хаан отбеляза: Трябва да бъдем по-гъвкави в оказването помощ на държавите при отстраняване на щетите и за цялостно възстановяване след бедствия. Предложението на Европейската комисия е ясен знак за солидарност при оказването на помощ на европейските региони или държави в момент на най-голяма нужда. Промените, за които се споразумяхме, ще направят достъпа до фонд Солидарност по-бърз, по-лесен и по-опростен. Те също така ще насърчат държавите да увеличат на първо място усилията си за предотвратяване и справяне с бедствия. Бих искал да приканя Европейския парламент и държавите членки да одобрят тези планове и да не губят време, за да може фонд Солидарност да заработи по-ефикасно и по-ефективно.“

Новото законодателно предложение опростява действащите правила, така че помощта да се изплаща по-бързо, отколкото в момента. За първи път се предвижда възможността за авансови плащания. По-ясно се определя кой и в какви случаи може да ползва помощта, особено що се отнася за регионални бедствия. Реформата също така насърчава държавите членки да поставят усилията за предотвратяване на бедствия и стратегиите за управление на риска на по-преден план в дневния ред. Принципите на фонда остават без промяна, както и неговото финансиране — извън рамките на редовния бюджет на ЕС.

Ключови промени:

  • Уточнява се приложното поле на фонд Солидарност, като то ще бъде ограничено до природните бедствия и същевременно разширено със случаите на суша.

  • Стават по-ясни правилата за допустимост по отношение на регионалните бедствия, въвежда се единен праг за щетите при оказване на помощ — 1,5 % от регионалния брутен вътрешен продукт.

  • За първи път се дава възможност за авансови плащания: 10 % от очакваните средства от фонда, при ограничение от максимум 30 млн. евро.

  • Съкращава се административната процедура чрез сливане на два етапа на одобрение и прилагане в едно споразумение.

  • Въвеждат се мерки за насърчаване на стратегии за предотвратяване на риска от бедствия: изисквания за докладване и възможни условия за помощ.

Обща информация

Фонд Солидарност на Европейския съюз (ФСЕС) бе създаден, за да подпомага държавите — членки на ЕС, и присъединяващите се страни, като предлага финансова подкрепа след големи природни бедствия. Началото на фонда бе поставено след големите наводнения в Централна Европа през лятото на 2002 г. Списък на всички безвъзмездни средства от фонд „Солидарност“ на ЕС

По принцип помощта от фонда е ограничена до финансирането на спешни операции, осъществявани от органите на публичната власт. Щетите, нанесени на частни лица, или загубите на доход не могат да бъдат покривани със средства от фонда.

На 6 октомври 2011 г. Европейската комисия публикува Съобщение относно бъдещето на фонд „Солидарност“. Регламентът за изменение на регламента за създаването на фонд Солидарност на Европейския съюз беше представен днес (25 юли) от Комисията. Той ще бъде предаден за одобрение на Европейския парламент и на Съвета.

За повече информация:

MEMO/13/723

Фонд „Солидарност” на ЕС

Twitter @EU_Regional @JHahnEU

За контакт :

Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65) мобилен телефон: (+32 4607 66565)

Annemarie Huber (+32 2 299 33 10) мобилен телефон (+32 4607 93310)


Side Bar