Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 24 iulie 2013

Combaterea fraudei: raportul anual subliniază nevoia de măsuri puternice pentru a proteja bugetul UE

Conform raportului anual al Comisiei privind „Protecția intereselor financiare ale UE”, fraudele care afectează bugetul UE au înregistrat o ușoară creștere în anul 2012 în comparație cu anul 2011. În ceea ce privește cheltuielile, au fost afectate de fraudă, în total, 315 milioane EUR din fondurile UE, ceea ce reprezintă 0,25 % din bugetul pentru cheltuieli. Această sumă trebuie comparată cu cele 295 de milioane EUR care au fost afectate de fraudă în anul precedent. Această creștere este cauzată, aproape în totalitate, de două cazuri de fraudă care au afectat fondurile de preaderare și care implică sume mari. În ceea ce privește veniturile bugetare, fraudele suspectate sau confirmate s-au ridicat la 77,6 milioane EUR, ceea ce reprezintă 0,42 % din totalul resurselor proprii tradiționale colectate pentru anul 2012. Această sumă trebuie comparată cu cele 109 milioane EUR care au fost afectate de fraudă în anul precedent.

În 2012, Comisia a întreprins o serie de inițiative importante cu scopul de a intensifica eforturile de combatere a fraudei. Pe lângă punerea în aplicare a noii strategii antifraudă (IP/13/530), s-au înregistrat progrese legislative semnificative în cursul anului trecut, printre care:

  • propunerea de înființare a unui Parchet european (IP/13/709). Această nouă instituție va consolida în mod semnificativ anchetarea și urmărirea penală a practicilor infracționale care afectează bugetul UE;

  • noul Regulament OLAF, care va crea un oficiu european de luptă antifraudă mai puternic (MEMO/13/651);

  • o comunicare privind modul în care se poate continua îmbunătățirea guvernanței OLAF, pe baza reformei convenite a oficiului și ținând seama de propunerea din partea Parchetului european (IP/13/709);

  • propunerea privind protejarea intereselor financiare ale UE prin măsuri de drept penal (IP/12/767). Prin armonizarea definițiilor infracțiunilor comise împotriva bugetului și prin introducerea unor sancțiuni minime care urmează să fie aplicate acestor infracțiuni, propunerea ar putea contribui, de asemenea, în mod considerabil la protejarea fondurilor și la descurajarea potențialilor autori ai fraudelor pe întreg teritoriul Uniunii.

Raportul de astăzi analizează, de asemenea, măsurile adoptate de statele membre în 2012 pentru a proteja și apăra bugetul UE și recunoaște progresele înregistrate în anumite domenii. Cu toate acestea, Comisia subliniază că este necesar să se continue armonizarea și consolidarea abordărilor statelor membre, pentru a garanta că frauda este combătută în mod echivalent pe întreg teritoriul UE. O serie de recomandări sunt adresate statelor membre pentru a îmbunătăți prevenirea și detectarea fraudelor.

Algirdas Šemeta, comisarul pentru impozitare, vamă, statistică, audit și lupta antifraudă, a declarat: „Comisia aduce combaterea fraudei în UE la un nou nivel. Propunerile pe care le‑am înaintat în anul precedent — în special propunerea privind un nou Parchet european — pot constitui o lovitură importantă adusă autorilor de fraude din întreaga Europă. În prezent, statele membre trebuie, de asemenea, să își demonstreze angajamentul față de combaterea fraudelor care afectează bugetul UE. Invit statele membre să își intensifice eforturile depuse la nivel național și să sprijine noile măsuri adoptate la nivelul UE. Fiecare cent recuperat de la autorii fraudelor este cheltuit în interesul public.”

Context

În conformitate cu articolul 325 din TFUE, Comisia întocmește Raportul anual privind protecția intereselor financiare ale UE pentru a prezenta măsurile adoptate în vederea combaterii fraudelor care afectează fondurile UE. Prin detaliile pe care le conține cu privire la rata cazurilor de fraudă suspectate sau confirmate care sunt raportate de statele membre pentru întregul buget al UE (și anume atât la nivelul veniturilor, cât și al cheltuielilor), raportul contribuie, de asemenea, la stabilirea domeniilor care sunt cele mai expuse riscurilor, în scopul orientării acțiunilor care trebuie întreprinse atât la nivelul UE, cât și la nivel național.

În plus față de datele referitoare la cazurile de fraudă și neregulile raportate, recuperările și corecțiile financiare și nivelurile de raportare din statele membre, Comisia și statele membre aleg, de asemenea, în fiecare an, un domeniu care face obiectul unei analize aprofundate. În acest an, domeniul ales este agricultura. Raportul constată îmbunătățiri la nivelul sistemelor de control financiar și de gestionare a riscurilor (de exemplu în ceea ce privește dispozițiile juridice și orientările, procedurile administrative și cooperarea dintre autoritățile naționale) în acest domeniu. Cu toate acestea, răspunsurile din partea statelor membre confirmă o deficiență care a fost deja evidențiată în trecut, și anume faptul că statele membre trebuie să îmbunătățească procesul de monitorizare a rezultatelor anchetelor administrative și penale.

Pentru mai multe informații:

Pagina de internet a comisarului pentru impozitare, vamă, statistică, audit și lupta antifraudă, Algirdas Šemeta:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Raportul este disponibil la adresa:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/reports/communities-reports/index_en.htm

MEMO/13/720

Persoane de contact:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar