Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. július 24.

Csalás elleni küzdelem: Az éves jelentés szerint szigorú intézkedésekre van szükség az uniós költségvetés védelme érdekében

„Az EU pénzügyi érdekeinek védelme” témában készült éves bizottsági jelentés szerint 2011-hez képest 2012-ben valamelyest nőtt az EU költségvetését érintő csalás mértéke. A kiadási oldalon összesen 315 millió eurónyi uniós pénzeszköz, azaz a kiadások 0,25%-a esetében merült fel csalás gyanúja. Ez az összeg az előző évben 295 millió euró volt. A növekedést szinte teljes egészében két, az előcsatlakozási pénzeszközöket érintő, nagy összegű csalás magyarázza. A költségvetés bevételi oldalán a feltételezett vagy megerősített csalások összege 77,6 millió euró volt, ami a 2012-ben beszedett teljes hagyományos saját forrás 0,42%-a. Ez az összeg az előző évben 109 millió euró volt.

A Bizottságnak 2012-ben számos fontos kezdeményezése volt a csalás elleni küzdelem megerősítésével kapcsolatban. Az új csalás elleni stratégia végrehajtása mellett (IP/13/530), az elmúlt évben jelentős előrelépés történt a jogalkotás terén is. Ide tartozik:

  • az Európai Ügyészség létrehozására irányuló javaslat (IP/13/709). Ez az új intézmény jelentősen hozzájárul majd az EU költségvetését érintő bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozás és bűnüldözés megerősítéséhez.

  • az új OLAF-rendelet, amelynek köszönhetően megerősödik az Unió csalás elleni hivatala (MEMO/13/651);

  • közlemény arról, hogy miként lehet tovább javítani az OLAF irányítását a Hivatal elfogadott reformjára építve és figyelembe véve az Európai Ügyészségre irányuló javaslatot (IP/13/709);

  • javaslat az EU pénzügyi érdekeinek a büntetőjog által biztosított védelméről (IP/12/767). A költségvetés elleni bűncselekmények meghatározásainak összehangolása, valamint az e bűncselekmények elkövetése esetén kivetendő minimumszankciók bevezetése révén a javaslat szintén jelentősen hozzájárulhat a pénzeszközök védelméhez, és az Unió egészében elősegítheti a csalást elkövetők elrettentését.

A ma közzétett jelentés megvizsgálja a tagállamok által az uniós költségvetés védelme érdekében hozott 2012-es intézkedéseket is, és egyes területek esetében elismerően nyilatkozik az előrehaladásról. Ennek ellenére a Bizottság felhívja a figyelmet annak szükségességére, hogy a tagállamok további lépéseket tegyenek megközelítéseik összehangolása és erősítése érdekében, ezáltal biztosítva azt, hogy a csalás elleni küzdelem az EU egészében egyenértékű legyen. A Bizottság a csalás megelőzésének és felderítésének javítása céljából számos ajánlást intézett a tagállamokhoz.

Algirdas Šemeta, az adó- és vámügyért, a statisztikákért, az ellenőrzésért és a csalás elleni küzdelemért felelős biztos így nyilatkozott: „A Bizottság új alapokra helyezi az uniós csalás elleni küzdelmet. Az elmúlt évben előterjesztett javaslatok – nem utolsósorban az Európai Ügyészségre irányuló javaslat – Európa-szerte komoly csapást mérhetnek a csalások elkövetőire. Most a tagállamokon a sor, hogy bizonyítsák elkötelezettségüket az uniós költségvetés ellen elkövetett csalással szembeni küzdelem mellett. Arra kérem őket, hogy tegyenek lépéseket hazájukban és támogassák az uniós szintű intézkedéseket. A csalók markából visszaszerzett minden cent közjóra költhető forrást jelent.”

Háttér

A Szerződés 325. cikkével összhangban a Bizottság éves jelentést készít az EU pénzügyi érdekeinek védelméről, amelyben jelentést tesz az uniós pénzeszközöket érintő csalások leküzdését szolgáló intézkedésekről. A jelentés részletesen ismerteti továbbá a tagállamok által bejelentett feltételezett és megerősített csalások szintjét a teljes uniós költségvetésre vonatkozóan (azaz a bevételekre és a kiadásokra egyaránt), és ezáltal elősegíti annak értékelését is, hogy melyek a legveszélyeztetettebb területek, ami ugyanakkor célzott intézkedéseket tesz lehetővé uniós és nemzeti szinten egyaránt.

A bejelentett csalásokról és szabálytalanságokról, a visszafizettetésekről, és pénzügyi korrekciókról, valamint a tagállami jelentési szintekről szóló adatok biztosításán felül a Bizottság és a tagállamok minden évben kiválasztanak egy területet, amelyre vonatkozóan mélyreható elemzés készül. Ebben az évben ez a terület a mezőgazdaság volt. Az elemzés megállapítja, hogy a pénzügyi ellenőrzési és kockázatkezelési rendszerek terén sikerült haladást elérni e területen (például a jogszabályi rendelkezések és iránymutatások, a közigazgatási eljárások, valamint a nemzeti hatóságok között folytatott együttműködés tekintetében). A tagállamok válaszai azonban ismét rámutatnak a múltban már jelzett hiányosságra: a tagállamoknak javítaniuk kell a közigazgatási és bűnügyi nyomozások eredményeinek nyomon követését.

További információk:

Algirdas Šemeta, az adó- és vámügyért, a statisztikákért, az ellenőrzésért és a csalás elleni küzdelemért felelős biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

A jelentés a következő internetcímen érhető el:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/reports/communities-reports/index_en.htm

MEMO/13/720

Kapcsolattartók:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar