Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 24. srpnja 2013.

Borba protiv prijevara: U godišnjem izvješću Komisije ističe se potreba za jačanjem mjera zaštite proračuna EU-a

Prema godišnjem izvješću Komisije o zaštiti financijskih interesa EU-a razina prijevara koje utječu na proračun EU-a neznatno je porasla tijekom 2012. u odnosu na 2011. Na strani rashoda zbog prijevare izgubljeno je ukupno 315 milijuna eura financijskih sredstava EU-a, što predstavlja 0,25 % ukupnih proračunskih sredstava na strani rashoda. Ta je vrijednost godinu dana ranije iznosila 295 milijuna eura. Povećanje je gotovo u potpunosti uzrokovano dvama slučajevima prijevare u pretpristupnim fondovima, što je uključivalo velike iznose. Na strani prihoda zbog sumnje na prijevaru i potvrđenih prijevara izgubljeno je ukupno 77,6 milijuna eura , što predstavlja 0,42 % ukupnog iznosa tradicionalnih vlastitih sredstava prikupljenih za 2012. Ta je vrijednost godinu dana ranije iznosila 109 milijuna eura.

Komisija je 2012. poduzela niz bitnih inicijativa namijenjenih jačanju borbe protiv prijevara. Uz provedbu nove strategije protiv prijevara (IP/13/530) Komisija je prošle godine uvela još nekoliko bitnih zakonodavnih poboljšanja, a posebno:

  • prijedlog o uspostavi europskog javnog tužitelja (IP/13/709). Ta će nova institucija uvelike učvrstiti sustav pokretanja istraga i sudskih postupaka za kaznena djela koja utječu na proračun EU-a.

  • nova Uredba o OLAF-u, kojom će se osnažiti ured EU-a za borbu protiv prijevara (MEMO/13/651);

  • Komunikacija o daljnjem poboljšanju upravljanja OLAF-om, na temelju dogovorene reforme Ureda i uzimajući u obzir prijedlog o uspostavi europskog javnog tužitelja (IP/13/709).

  • prijedlog o zaštiti financijskih interesa EU-a kaznenim zakonodavstvom (IP/12/767). Ujednačavanjem definicija kaznenih djela koja utječu na proračun i uvođenjem minimalnih kazni primjenjivih na ta djela moglo bi se uvelike pridonijeti zaštiti financijskih sredstava i odvratiti potencijalne počinitelje prijevara diljem Unije.

U današnjem se izvješću navode i mjere koje su države članice poduzele 2012. kako bi zaštitile i obranile proračun EU-a, dok se za određena područja potvrđuje dobro odrađen posao. Usprkos tome, Komisija ističe potrebu za daljnjim jačanjem i usklađivanjem napora država članica u cilju osiguranja ujednačene borbe protiv prijevara u čitavom EU-u. Državama članicama daje se niz preporuka za poboljšanje sprječavanja i otkrivanja prijevara.

Algirdas Šemeta, povjerenik za oporezivanje, carine, statistiku, reviziju i borbu protiv prijevara, izjavio je: „Komisija borbu protiv prijevara u EU-u diže na novu razinu. Prijedlozima iznesenima tijekom prošle godine, koji uključuju ali se ne ograničavaju na prijedlog o uspostavi europskog javnog tužitelja, pruža se mogućnost zadavanja ozbiljnog udarca počiniteljima prijevara u čitavoj Europi. Sada je red na državama članicama da pokažu svoju predanost u borbi protiv prijevara koje utječu na proračun EU-a. Pozivam ih da se uključe u borbu protiv prijevara na domaćem terenu i pruže podršku novim mjerama na razini EU-a. Svaki cent koji ugrabimo od počinitelja prijevara novac je koji se može utrošiti za javno dobro.”

Pozadina

Sukladno članku 325. UFEU-a Komisija izdaje Godišnji izvještaj o zaštiti financijskih interesa EU-a u kojemu izvještava o mjerama poduzetima u suzbijanju prijevara koje utječu na proračun EU-a. Zahvaljujući detaljnom navođenju razina sumnji na prijevaru i potvrđenih prijevara koje su prijavile države članice u odnosu na proračun EU-a (na strani prihoda i na strani rashoda), izvješćem se omogućuje utvrđivanje područja koja su pod najvećim rizikom, kako bi se mogla pružiti pomoć ciljanim djelovanjem na razini EU-a i na razini pojedinih država članica.

Pored podataka o prijavljenim prijevarama i nepravilnostima, povratima i financijskim ispravcima te razinama izvješćivanja u državama članicama, Komisija i države članice odabiru i jedno područje godišnje za dubinsku analizu. Ove godine odabrana je poljoprivreda. U izvješću se navode poboljšanja u sustavima financijskog nadzora i upravljanja rizikom (npr. zakonske odredbe i smjernice, upravni postupci i suradnja među nadležnim nacionalnim tijelima) u tom području. Međutim, iz odgovora država članica vidljivo je da i dalje postoji slabost koja se isticala i ranije, a ta je da države članice moraju poboljšati praćenje rezultata upravnih i kaznenih istraga.

Dodatne informacije:

Početna stranica Algirdasa Šemete, povjerenika EK-a za oporezivanje, carinsku uniju, reviziju i borbu protiv prijevara:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Izvješće je dostupno ovdje:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/reports/communities-reports/index_en.htm

MEMO/13/720

Kontakti:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)


Side Bar