Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 24. julija 2013

Nova pravila o plačilnih storitvah v korist potrošnikov in trgovcev na drobno

Evropska komisija je za prilagoditev plačilnega trga EU možnostim, ki jih ponuja enotni trg, in podporo rasti gospodarstva EU danes sprejela paket, v katerem sta:

  1. nova direktiva o plačilnih storitvah in

  2. predlog uredbe o medbančnih provizijah pri plačilnih transakcijah s kartico.

Evropski komisar za notranji trg in storitve Michel Barnier je povedal: „Trenutno je plačilni trg EU razdrobljen in drag, saj njegovi stroški znašajo več kot 1 % BDP EU ali 130 milijard EUR na leto. Teh stroškov si naše gospodarstvo ne more privoščiti. Naš predlog bo spodbujal digitalni enotni trg, tako da bo plačevanja prek interneta cenejše in varnejše tako za potrošnike kot za trgovce na drobno. Predlagane spremembe medbančnih provizij bodo odpravile pomembno oviro med nacionalnimi plačilnimi trgi in končno ukinile neupravičeno visoke stopnje teh provizij.“

Podpredsednik Joaquín Almunia je dodal: „Medbančne provizije, ki jih plačujejo trgovci na drobno, končajo na potrošnikovem računu. Potrošniki se tega navadno niti ne zavedajo. Banke jih prek sistemov nagrajevanja celo spodbujajo, naj uporabljajo tiste kartice, ki jim zagotavljajo najvišje prihodke. Kot dopolnitev izvajanju protimonopolnih pravil bo uredba o omejitvi medbančnih provizij preprečila čezmerne stopnje teh provizij na splošno. Vzpostavljeni bodo enakopravni konkurenčni pogoji za ponudnike plačilnih storitev, novi udeleženci bodo lahko vstopali na trg in ponujali inovativne storitve. Prav tako bodo lahko trgovci na drobno precej prihranili, saj bodo bankam plačevali nižje provizije, potrošniki pa bodo plačevali nižje maloprodajne cene.“

Revidirana direktiva o plačilnih storitvah zagotavlja številne nove pomembne elemente in izboljšave za plačilni trg EU:

  1. Olajšuje in zagotavlja večjo varnost pri uporabi nizkocenovnih internetnih plačilnih storitev, tako da jih vključuje med nove, tako imenovane storitve začetka plačila. To so storitve med trgovcem in banko kupca, ki omogočajo poceni in učinkovita elektronska plačila brez uporabe kreditne kartice. Za ponudnike teh storitev bodo sedaj veljali isti visoki standardi ureditve in nadzora kot za druge plačilne institucije. Hkrati bodo morali banke in vsi drugi ponudniki plačilnih storitev izboljšati varnost spletnih transakcij s strožjim preverjanjem istovetnosti strank pri plačilih.

  2. Potrošniki bodo bolje zaščiteni pred poneverbami, možnimi zlorabami in incidenti pri plačilih (npr. v primeru spornih in nepravilno izvedenih plačilnih transakcij). Od potrošnikov se lahko zahtevajo zelo omejene izgube – do največ 50 EUR (trenutno 150 EUR) – v primeru nepooblaščenih plačil s karticami.

  3. Predlog povečuje pravice potrošnikov pri prenosih in denarnih nakazilih izven Evrope ali pri plačevanju z ne-EU valutami.

  4. Spodbujal bo vstop novih udeležencev in razvoj inovativnega mobilnega in internetnega plačevanja v Evropi za izboljšanje konkurenčnosti EU po svetu.

Uredba o medbančnih pristojbinah bo skupaj z revidirano direktivo o plačilnih storitvah uvedla najvišje dovoljene stopnje medbančnih provizij za transakcije s plačilnimi in kreditnimi karticami potrošnikov ter bo prepovedala dodatne provizije za te vrste kartic. Dodatne provizije so dodatna plačila, ki jih nekateri trgovci zaračunajo za plačila s kartico in so običajna pri nakupu letalskih vozovnic. Po omejitvi medbančnih provizij za potrošniške kartice se bodo tudi stroški trgovcev na drobno pri transakcijah s karticami precej znižali, dodatne provizije pa ne bodo več upravičene.

V 22-mesečem prehodnem obdobju bodo pri čezmejnih transakcijah, tj. ko potrošnik kartico uporablja v drugi državi ali ko trgovec na drobno uporablja banko v drugi državi, veljale omejitve za medbančne provizije za plačilne in kreditne kartice. Pozneje bodo te omejitve veljale tudi za domače transakcije. Omejitve so določene pri 0,2 % vrednosti transakcije za plačilne kartice in 0,3 % za kreditne kartice. Te stopnje so organi za konkurenco že sprejeli za številne transakcije s karticami MasterCard, Visa in Cartes Bancaires. Za kartice, za katere te omejitve ne veljajo (večinoma komercialne kartice, ki jih izdajo podjetja in sistemi treh pogodbenic, kot so American Express ali Diners), bodo trgovci na drobno lahko zaračunali dodatne provizije ali plačilo s temi karticami zavrnili. Na ta način je mogoče stroške teh dragih kartic bremeniti neposredno tistim, ki imajo koristi z njihovo uporabo, in ne vsem potrošnikom.

Medbančne provizije so vključene v stroške, ki jih imajo trgovci na drobno s sprejemanjem plačil s karticami in jih v končni fazi plačajo potrošniki z višjimi maloprodajnimi cenami. Potrošniki teh provizij navadno ne opazijo, vendar stroški za trgovce na drobno in – končno – potrošnike znašajo več milijard evrov letno. Stopnja medbančnih provizij se zelo razlikuje med državami članicami, kar kaže, da niso jasno utemeljene in ustvarjajo ovire med nacionalnimi plačilnimi trgi. Omejevanje medbančnih provizij bo zmanjšalo stroške za trgovce na drobno in potrošnike ter bo pomagalo oblikovati vseevropski plačilni trg. To bi moralo tudi spodbujati inovativnost in dati ponudnikom plačilnih storitev več prostora za nove storitve.

Ozadje

Pregled plačilnega okvira EU, zlasti direktive o plačilnih storitvah, ter odzivi na zeleno knjigo Komisije „Na poti k integriranemu evropskemu trgu za kartična, spletna in mobilna plačila“ v letu 2012 (glej IP/12/11), so pripeljali do sklepa, da so potrebni nadaljnji ukrepi in zakonodajne dopolnitve, vključno s prilagoditvami direktive o plačilnih storitvah. To bi pomagalo, da bi okvir plačil bolje služil potrebam učinkovitega evropskega plačilnega trga, s čimer bi v celoti prispeval k plačilnemu okolju, ki spodbuja konkurenco, inovativnost in varnost. Posodobitev zakonodajnega okvira za maloprodajna plačila je bila prav tako opredeljena kot eden izmed ključnih ukrepov Akta II Komisije o enotnem trgu.

Ta paket je odziv na večje spremembe v načinu nakupovanja in plačevanja Evropejcev. Skoraj vsak imetnik bančnega računa v EU ima plačilno kartico, 40 % pa jih ima kreditno kartico. 34 % državljanov EU že nakupuje prek interneta in več kot 50% jih ima pametne telefone1, ki jim omogočajo mobilno plačevanje. Nekateri gospodarski sektorji – kot je potovalna industrija – opravijo večino prodaje prek interneta2.

Hkrati ostaja trg EU za kartična, internetna in mobilna plačila razdrobljen in se sooča z velikimi težavami, ki ovirajo njegov nadaljnji razvoj in upočasnjujejo potencial rasti EU. Med drugim so problematični različni stroški plačil za potrošnike in trgovce, razlike v tehnični infrastrukturi ali nesposobnost ponudnikov plačilnih storitev, da bi se sporazumeli glede izvajanja skupnih tehničnih standardov.

Medtem ko postaja plačevanje s kartico vse bolj razširjeno, pa še vedno prevladujoč poslovni model medbančnih provizij (provizije, ki jih banke plačujejo druga drugi za vsako plačilo) spodbuja visoke medbančne provizije in vpliva na stroške za trgovce na drobno in končno na potrošniške cene. Prav tako preprečuje vstop novih udeležencev na trg.

Več informacij

Glej tudi MEMO/13/719

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/framework/index_en.htm

Kontakti:

Antoine Colombani +32 22974513

Chantal Hughes +32 22964450

Marisa Gonzalez Iglesias +32 22951925

Audrey Augier +32 22971607

1 :

Vir: stroka.

2 :

Vir: stroka.


Side Bar