Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. liepos 24 d.

Naujos mokėjimo paslaugų taisyklės bus naudingos vartotojams ir mažmenininkams

Siekdama, kad ES mokėjimų rinka leistų pasinaudoti bendrosios rinkos galimybėmis ir būtų paremtas ES ekonomikos augimas, Europos Komisija šiandien priėmė dokumentų rinkinį, kurį sudaro:

  1. nauja mokėjimo paslaugų direktyva (MPD2)

  2. reglamento dėl tarpbankinių mokesčių už mokėjimo kortelėmis operacijas pasiūlymas

Už vidaus rinką ir paslaugas atsakingas Europos Komisijos narys Michelis Barnier sakė: „Šiandien ES mokėjimų rinka yra susiskaidžiusi ir brangi – mokėjimų išlaidos per metus sudaro daugiau negu 1 % ES BVP, arba 130 mlrd. EUR. Tokios išlaidos mūsų ekonomikai yra per didelės. Mūsų pasiūlymu mažinant mokėjimų internetu kainą ir didinant jų saugumą tiek mažmenininkams, tiek vartotojams, bus skatinama skaitmeninė bendroji rinka. Siūlomais tarpbankinių mokesčių pakeitimais bus pašalinta didelė nacionalinių mokėjimo rinkų integracijos kliūtis ir galiausiai bus sumažinti nepagrįstai dideli mokesčiai.“

Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Joaquínas Almunia pridūrė: „Mažmenininkų mokami tarpbankiniai mokesčiai galiausiai atsiduria vartotojams išrašomose sąskaitose. Vartotojai paprastai ne tik nieko apie tai nežino – per įvairias atlygio sistemas jie netgi skatinami naudoti korteles, kurios jų bankams neša didžiausias pajamas. Priėmus tarpbankinius mokesčius ribojantį reglamentą, kuriuo papildomai užtikrinamas antimonopolinių taisyklių laikymasis, bus išvengta pernelyg didelių mokesčių vykdant tarptautinius atsiskaitymus. Mokėjimo paslaugų teikėjams bus sudarytos vienodos veiklos sąlygos, į rinką galės patekti novatoriškas paslaugas siūlantys nauji rinkos dalyviai, mažmenininkai sutaupys daug lėšų mokėdami mažesnius mokesčius savo bankams, o vartotojai galės pasinaudoti mažesnėmis mažmeninėmis kainomis.“

Peržiūrėjus Mokėjimo paslaugų direktyvą ES mokėjimų rinkoje bus įvesta daug naujų svarbių elementų ir patobulinimų:

  1. ja skatinama naudotis pigiomis mokėjimo internetu paslaugomis ir didinamas šių paslaugų saugumas, nes į jos taikymo sritį įtraukiamos naujos vadinamosios mokėjimo inicijavimo paslaugos. Tai yra su mokėjimo procesu, vykstančiu tarp pardavėjo ir pirkėjo banko, susijusios paslaugos, kuriomis suteikiama galimybė pigiai ir veiksmingai atsiskaityti elektroniniu būdu nenaudojant kredito kortelės. Šių paslaugų teikėjams dabar bus taikomi tokie patys aukšti reguliavimo ir priežiūros standartai kaip ir visoms kitoms mokėjimo įstaigoms. Kartu bankai ir visi kiti mokėjimo paslaugų teikėjai turės didinti internetu vykdomų operacijų saugumą ir tam įdiegti griežtą klientų autentiškumo patvirtinimą vykdant mokėjimus.

  2. Vartotojai bus geriau apsaugoti nuo sukčiavimo, galimo piktnaudžiavimo ir mokėjimo incidentų (pvz., ginčytinų ir neteisingai įvykdytų mokėjimo operacijų atveju). Nesankcionuoto atsiskaitymo kortele atvejais vartotojams gali tekti prisiimti tik labai ribotus nuostolius – neviršijančius 50 EUR (dabar ši suma – 150 EUR).

  3. Šiuo pasiūlymu didinamos vartotojų teisės siunčiant pavedimus ir pinigų perlaidas už Europos ribų arba atsiskaitant ne ES šalių valiutomis.

  4. Juo skatinamas naujų rinkos dalyvių atsiradimas ir novatoriškų mokėjimų mobiliuoju telefonu ir internetu plėtra Europoje, siekiant didinti ES konkurencingumą pasaulyje.

Reglamentu dėl tarpbankinių mokesčių kartu su peržiūrėta MPD bus įvestas maksimalus tarpbankinių mokesčių už operacijas, pagrįstas vartotojų debeto ir kredito kortelėmis, dydis ir bus uždrausti pridėtiniai mokesčiai už tokių rūšių korteles. Pridėtiniai mokesčiai – kai kurių pardavėjų nustatomi papildomi mokesčiai už atsiskaitymą kortele; jie yra itin įprasti perkant oro linijų bilietus. Nustačius tarpbankinių mokesčių ribas vartotojų kortelėms, mažmenininkų išlaidos už operacijas kortelėmis gerokai sumažės ir nebebus pagrindo taikyti tokių mokesčių.

Pereinamuoju 22 mėnesių laikotarpiu tarpbankinių mokesčių ribos debeto ir kredito kortelėms bus taikomos tarptautinėms operacijoms, t. y. kai vartotojas naudojasi savo kortele kitoje šalyje arba kai mažmenininkas naudojasi banku kitoje šalyje. Vėliau šios ribos taip pat bus taikomos vidaus operacijoms. Nustatoma mokesčio riba – 0,2 % sandorio vertės debeto kortelėms ir 0,3 % – kredito. Konkurencijos institucijos jau sutiko su šių ribų taikymu tam tikroms operacijoms, vykdomoms naudojant korteles MasterCard, Visa ir Cartes Bancaires. Kortelėms, kurioms ribos netaikomos (daugiausia įmonėms išduotoms komercinėms kortelėms ir trišalėms schemoms, kaip antai American Express arba Diners), mažmenininkai turės galimybę taikyti pridėtinius mokesčius arba atsisakyti jas priimti. Tokiu būdu su šiomis brangiomis kortelėmis susiję mokesčiai galės būti perkelti tiesiogiai tiems, kuriems jos yra naudingos, o ne visiems vartotojams.

Tarpbankiniai mokesčiai yra įtraukiami į mažmenininko išlaidas, patiriamas priimant mokėjimus kortelėmis, ir jas galiausiai padengia vartotojai, mokėdami aukštesnę mažmeninę kainą. Vartotojai šių mokesčių nemato, tačiau mažmenininkams, o galiausiai ir vartotojams, jie kasmet atsieina dešimtis milijardų eurų. Tarpbankinių mokesčių dydis valstybėse narėse labai skiriasi, o tai rodo, kad jie nėra aiškiai pagrįsti ir yra didelė nacionalinių mokėjimo rinkų integracijos kliūtis. Nustačius tarpbankinių mokesčių ribas bus sumažintos mažmenininkų ir vartotojų išlaidos ir tai padės kurti visos ES mokėjimų rinką. Tai taip pat turėtų paskatinti inovacijas ir suteikti daugiau galimybių mokėjimo paslaugų teikėjams siūlyti naujas paslaugas.

Pagrindiniai faktai

Peržiūrėjus ES mokėjimų sistemą, visų pirma Mokėjimo paslaugų direktyvą (MPD) ir gavus pastabas dėl Komisijos žaliosios knygos „Integruotos Europos mokėjimų kortele, internetu ir mobiliuoju telefonu rinkos kūrimas“ 2012 m. (žr. IP/12/11), galima daryti išvadą, kad reikia imtis tolesnių priemonių ir atnaujinti teisės aktus, įskaitant MPD. Tai sudarytų sąlygas mokėjimų sistemai geriau tenkinti veiksmingos Europos mokėjimų rinkos poreikius ir padėtų kurti mokėjimų aplinką, kurioje būtų skatinama konkurencija, inovacijos ir saugumas. Mažmeninių mokėjimų srities teisinės sistemos modernizavimas taip pat buvo nurodytas kaip vienas iš Komisijos II bendrosios rinkos akto pagrindinių veiksmų.

Šiame dokumentų rinkinyje atsižvelgiama į pagrindinius europiečių pirkimo ir mokėjimo įpročių pokyčius. Beveik kiekvienas sąskaitos turėtojas ES turi debeto mokėjimo kortelę, o 40 % – taip pat kredito kortelę. 34 % ES piliečių jau perka internetu, o daugiau nei 50 % turi išmaniuosius telefonus1, kuriais galima vykdyti mokėjimus. Kai kuriuose ekonomikos sektoriuose, kaip antai kelionių srityje, internetu2 vykdoma didžioji dalis pardavimų.

Vis dėlto ES mokėjimo kortelėmis, internetu ir mobiliaisiais telefonais rinka tebėra susiskaidžiusi ir kyla rimtų problemų, trukdančių jos tolesnei plėtrai ir stabdančių ES augimo potencialo panaudojimą (kaip antai skirtingos vartotojų ir prekybininkų mokėjimo išlaidos, techninių infrastruktūrų skirtumai arba mokėjimo paslaugų teikėjų nesugebėjimas susitarti dėl bendrų techninių standartų įgyvendinimo).

Be to, nors atsiskaitymas kortelėmis vis labiau plinta, plačiai tebetaikomas tarpbankinių mokesčių (mokesčių, kuriuos bankai moka vienas kitam už kiekvieną mokėjimą kortele) verslo modelis skatina taikyti didelius tarpbankinius mokesčius ir daro poveikį mažmenininkų išlaidoms, o galiausiai ir vartotojų kainoms. Jis taip pat trukdo atsirasti naujiems rinkos dalyviams.

Daugiau informacijos

Taip pat žr. MEMO/13/719

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/framework/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Antoine Colombani, tel. +32 2 297 45 13

Chantal Hughes, tel. +32 2 296 44 50

Marisa Gonzalez Iglesias, tel. +32 2 295 19 25

Audrey Augier, tel. +32 2 297 16 07

1 :

Šaltinis - sektorius.

2 :

Šaltinis - sektorius.


Side Bar