Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

priopćenje za tisak

Bruxelles, 24. srpnja 2013.

Nova pravila za usluge platnog prometa u korist potrošača i trgovaca na malo

U cilju prilagodbe tržišta platnog prometa EU-a mogućnostima jedinstvenog tržišta i radi potpore rastu gospodarstva EU-a, Europska komisija danas je donijela zakonodavni paket koji uključuje:

  1. novu Direktivu o uslugama platnog prometa („DUPP2”)

  2. prijedlog uredbe o naknadama za razmjenu u kartičnim platnim transakcijama.

Povjerenik za unutarnje tržište i usluge Michel Barnier izjavio je sljedeće: „Današnje je tržište platnog prometa u Europskoj uniji rascjepkano i skupo; njegov trošak iznosi preko 1 % BDP-a Europske unije ili 130 milijardi EUR godišnje. Te si troškove naše gospodarstvo ne može priuštiti. Našim prijedlogom poticat će se digitalno jedinstveno tržište, što će internetski platni promet učiniti jeftinijim i sigurnijim za trgovce na malo i potrošače. Predloženim promjenama naknada za razmjenu otklonit će se velika prepreka među nacionalnim tržištima platnih usluga i konačno smanjiti neopravdano visoka razina tih naknada.”

Potpredsjednik Joaquín Almunia dodao je sljedeće: „Naknade za razmjenu koje plaćaju trgovci na malo naposljetku se nađu na računima izdanima potrošačima. Ne samo da potrošači najčešće nisu toga svjesni već ih se sada sustavima nagrađivanja potiče da upotrebljavaju kartice koje njihovim bankama osiguravaju najveće prihode. Dopunjujući provedbu antitrustovskih propisa, Uredbom o ograničavanju naknada za razmjenu spriječit će se prekomjerni iznosi tih naknada na svim razinama. Jednaki uvjeti stvorit će se za pružatelje usluga platnog prometa, novi pružatelji dobit će priliku da budu dio tržišta i ponude inovativne usluge, trgovci na malo ostvarit će veliku uštedu plaćajući manje naknade svojim bankama, a potrošači će imati prednosti zahvaljujući nižim maloprodajnim cijenama.”

Revidiranom Direktivom o uslugama platnog prometa uvodi se niz važnih elemenata i unaprjeđenje tržišta platnih usluga EU-a:

  1. njome se pojednostavnjuje uporaba niskotarifnih internetskih usluga platnog prometa i zahvaljujući njoj takva uporaba postaje sigurnija jer u područje primjene te Direktive ulaze takozvane usluge započinjanja platnog prometa. To su usluge koje se obavljaju među trgovcima i bankama kupaca kojima se omogućuju jeftina i učinkovita elektronička plaćanja bez uporabe kreditne kartice. Ti pružatelji usluga odsad moraju zadovoljavati iste visoke regulatorne i nadzorne standarde kao i ostale institucije platnog prometa. Istovremeno banke i svi ostali pružatelji usluga platnog prometa morat će unaprijediti sigurnost elektroničkih transakcija uključenjem stroge provjere identiteta kupca pri obavljanju platnog prometa

  2. potrošači će biti bolje zaštićeni od prijevare, mogućih zlouporaba i neugodnosti povezanih s platnim uslugama (npr. u slučaju osporavanih i nepravilno provedenih platnih transakcija). Moguće je da će se od potrošača zahtijevati da snose samo vrlo ograničeni iznos gubitaka – do gornje granice od 50 EUR (u usporedbi s trenutačnih 150 EUR) – u slučaju neovlaštenih plaćanja karticama

  3. prijedlogom se unaprjeđuju potrošačka prava pri prijenosu i doznačivanju novca izvan Europe ili plaćanju u valutama koje se ne koriste u Europskoj uniji

  4. promiče se pojava novih pružatelja usluga i razvoj inovativnog mobilnog i internetskog platnog prometa u Europi kako bi Europska unija bila konkurentna diljem svijeta.

Uredbom o naknadama za razmjenu, zajedno s revidiranom Uredbom o uslugama platnog prometa, uvest će se najviše dopuštene razine naknada za razmjenu za transakcije potrošačkim debitnim ili kreditnim karticama i zabraniti dodatne naknade na takve vrste kartica. Dodatne naknade određeni trgovci nameću na plaćanja karticom, a posebno se često naplaćuju pri kupnji avionskih karata. Kada se ograniče naknade za razmjene pri uporabi potrošačkih kartica, troškovi kartičnih transakcija za trgovce na malo bit će znatno smanjeni, stoga neće biti opravdanja za dodatne naknade.

Tijekom prijelaznog razdoblja od 22 mjeseca, ograničenja na naknade za razmjenu pri uporabi debitnih i kreditnih kartica primjenjivat će se za prekogranične transakcije, tj. kada potrošač upotrebljava svoju karticu u drugoj zemlji ili kada se trgovac na malo koristi uslugama banke u drugoj zemlji. Nakon toga će se spomenuta ograničenja primjenjivati i na domaće transakcije. Ograničenja su određena na 0,2 % vrijednosti transakcije za debitne kartice i 0,3 % za kreditne kartice. Te su vrijednosti već prihvatila tijela za zaštitu tržišnog natjecanja za niz transakcija koje se obavljaju karticama MasterCard, Visa i Cartes Bancaires. Za kartice za koje ne vrijede ograničenja (uglavnom komercijalne kartice izdane poduzećima ili trostrani sustavi poput kartica American Express ili Diners), trgovci na malo moći će naplatiti dodatnu naknadu za njihovu uporabu ili ih odbiti primiti. Time se troškovi nametnuti tim skupim karticama mogu izravno proslijediti onima koji od njih imaju koristi i izbjeći da troškove snose svi potrošači.

Naknade za razmjenu uključene su u troškove trgovaca na malo za primanje plaćanja karticama te ih naposljetku snose potrošači plaćajući više maloprodajne cijene. Potrošačima nisu vidljive, ali trgovci na malo i, naposljetku, potrošači zbog njih izdvajaju desetke milijardi eura godišnje. Razina naknada za razmjenu razlikuje se ovisno o državi članici, čime se daje do znanja da nema jasnog obrazloženja za njihovu naplatu i da stvaraju veliku prepreku među nacionalnim tržištima platnih usluga. Ograničenjem naknada za razmjenu smanjit će se troškovi trgovaca na malo i potrošača te će se njime pomoći stvaranju tržišta platnog prometa na razini EU-a. Time bi se potaknule inovacije i omogućilo pružateljima usluga platnog prometa da ponude nove usluge.

Kontekst

Revizija okvira platnog prometa EU-a, posebno Direktive o uslugama platnog prometa (DUPP), i odgovori na Komisijinu zelenu knjigu pod nazivom „Ususret integriranom europskom tržištu za plaćanja karticama te internetski i mobilni platni promet” 2012. (vidi IP/12/11) doveli su do zaključka da je potrebno poduzimati daljnje mjere i ažurirati zakonodavstvo, uključujući prilagodbu DUPP-u. Time bi se pomoglo nastojanju da okvir platnog prometa bolje služi potrebama učinkovitog europskog tržišta platnog prometa, u potpunosti pridonoseći području platnog prometa u kojem se njeguje tržišno natjecanje, inovativnost i sigurnost. Modernizacija zakonodavnog okvira za platni promet u maloprodaji također je definirana kao jedna od ključnih aktivnosti u okviru Komisijina Akta o jedinstvenom tržištu II.

Taj paket odgovor je na velike promjene u načinu na koji Europljani kupuju i plaćaju. Gotovo svaki imatelj računa u EU-u posjeduje debitnu karticu, a oko 40 % posjeduje i kreditnu karticu. Preko interneta već kupuje 34 % građana EU-a, a više od 50 % posjeduje pametni telefon1, što im omogućuje pristup svijetu mobilnog platnog prometa. Neki gospodarski sektori, poput sektora putovanja, čak ostvaruju većinu svoje prodaje na internetu2.

Istovremeno tržište Europske unije za platni promet karticama te internetski i mobilni platni promet i dalje je rascjepkano i suočeno s važnim izazovima koji ometaju njegov daljnji razvoj i usporavaju potencijal EU-a u području rasta (poput neusklađenih troškova platnog prometa za potrošače i trgovce na malo, razlika u tehničkoj infrastrukturi ili nemogućnosti pružatelja usluga platnog prometa da se dogovore o provedbi zajedničkih tehničkih standarda).

Nadalje, dok plaćanja karticama postaju sve raširenija, poslovnim modelom naplate „naknada za razmjenu” (naknade koje banke plaćaju jedna drugoj za svako plaćanje karticom), koji još uvijek prevladava, nameću se visoke međubankovne naknade, što utječe na troškove trgovaca na malo i, naposljetku, na cijene koje potrošači plaćaju. Njime se sprječava i pojava novih pružatelja usluga.

Za više informacija

Vidi i MEMO/13/719

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/framework/index_en.htm

Osobe za kontakt:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13)

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 2 295 19 25)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

1 :

Izvor: sektor

2 :

Izvor: sektor


Side Bar