Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 24. juuli 2013

Uued makseteenuste eeskirjad on kasuks nii tarbijatele kui ka jaemüüjatele

ELi makseturu kohandamiseks ühtse turu võimalustega ning ELi majanduskasvu toetamiseks võttis Euroopa Komisjon täna vastu paketi, mis sisaldab:

  1. uut makseteenuste direktiivi ja

  2. määruse ettepanekut, milles käsitletakse kaardimaksete vahendustasusid.

Siseturu ja teenuste volinik Michel Barnier teatas: „Praegu on makseteenuste turg ELis killustatud ja kulukas, moodustades üle 1 % ELi SKPst ehk 130 miljardit eurot aastas. Need on kulutused, mida meie majandus ei saa endale lubada. Meie ettepanek edendab digitaalset ühtset turgu seeläbi, et internetimaksed muudetakse odavamaks ja turvalisemaks nii jaemüüjatele kui ka tarbijatele. Vahendustasude kavandatavad muudatused eemaldavad olulise tõkke riiklike makseteenuste turgudelt ja teevad lõpu põhjendamatult kõrgetele maksetele.”

Asepresident Joaquín Almunia lisas: „Jaemüüjate makstavad vahendustasud kantakse tarbijate arvele. Vähe sellest, et tarbijad ei tea seda – neid julgustatakse preemiasüsteemide kaudu kasutama maksekaarte, mis toodavad pangale suurimat tulu. Vahendustasusid piirav määrus ei lase neil tasudel liigsuureks kasvada ja on seega täienduseks kartellivastaste eeskirjade täitmise tagamisele. Luuakse võrdsed võimalused makseteenuste osutajatele – uued ettevõtjad saavad turule tulla ning pakkuda uuenduslikke teenuseid, jaemüüjad säästavad tublisti seeläbi, et maksavad vähem oma pankadele, ning tarbijatel on põhjust rõõmustada madalamate jaemüügihindade üle.”

Läbivaadatud makseteenuste direktiiv toob ELi makseteenuste turule olulisi uusi elemente ja täiendusi:

  1. interneti kaudu maksmine muutub hõlpsamaks ja turvalisemaks, kuna direktiivi reguleerimisalasse lisatakse nn makse alustamise teenused. Need on müüja ja ostja panga vahelised teenused, mis võimaldavad makseid teha odavalt ja tõhusalt ilma krediitkaarti kasutamata. Sellise teenuse osutajate suhtes kehtivad nüüd sama ranged reguleerimise ja järelevalve normid nagu kõikide teiste makseasutuste suhtes. Samal ajal peavad pangad ja teised makseteenuse osutajad suurendama veebipõhiste tehingute turvalisust ja lisama makseteenustele turvalise kliendiautentimise;

  2. tarbijad on paremini kaitstud pettuse, võimaliku kuritarvitamise ja maksetega seotud vahejuhtumite eest (nt vaidlustatud ja väärad maksetehingud). Tarbijal tuleb autoriseerimata kaardimaksete korral võib-olla kanda vaid väga piiratud kahju – kuni 50 eurot (praegu 150 eurot).

  3. ettepanek suurendab tarbijate õigusi rahaülekannete tegemisel nii Euroopas kui ka väljaspool seda või maksmisel muudes kui ELi vääringutes;

  4. see edendab uute ettevõtjate turuletulekut ning uuenduslike mobiil- ja internetimaksete arengut Euroopas ELi üleilmse konkurentsivõime huvides.

  5. Vahendustasu määrusega ja läbivaadatud makseteenuste direktiiviga kehtestatakse kliendi deebet- ja krediitkaartidega tehtud tehingutele vahendustasude ülempiirid ja keelatakse seda liiki kaartide suhtes lisatasude kehtestamine. Lisatasud on mõnede kauplejate seatud täiendavad tasud kaardiga maksmise eest ning on tavapärased peamiselt lennupiletite ostmisel. Kui klientide maksekaartide vahendustasudele on seatud ülempiirid, vähenevad jaemüüjate kaarditehingute kulud oluliselt ning lisatasud ei ole enam põhjendatud.

22-kuulise üleminekuperioodi jooksul kohaldatakse deebet- ja krediitkaartide vahendustasude ülempiire piiriülestele tehingutele, st kui tarbija kasutab oma kaarti teises riigis või kui jaemüüja kasutab panka teises riigis. Edaspidi kohaldatakse neid ka riigisisestele tehingutele. Kehtestatud ülempiirid on deebetkaartidel 0,2 protsenti ja krediitkaartidel 0,3 protsenti tehingu väärtusest. Konkurentsiasutused on nimetatud ülempiirid juba heaks kiitnud mitmete tehingute puhul MasterCardi, Visa ja Cartes Bancaires’i kaubamärki kandvate kaartidega. Kaartidele, millele ülempiire ei kohaldata (peamiselt äriklientidele väljastatud kaardid ja kolmepoolsed süsteemid, nagu American Express või Diners), võivad jaemüüjad kehtestada lisatasu või keelduda neid vastu võtmast. Sel viisil on võimalik nende kallite kaartide suhtes kehtivad kõrged kulud edastada otse neile, kes sellest kasu saavad, ja mitte lasta neid kanda kõikidel tarbijatel.

Vahendustasud arvatakse jaemüüjate kuludesse kaardimaksete vastuvõtmise eest ning tegelikult maksavad need kinni tarbijad kõrgemate jaehindade kaudu. Tarbija neid ei näe, kuid jaemüüjad ja tarbijad panevad selle alla igal aastal kümneid miljardeid eurosid. Vahendustasude tase on liikmesriigiti väga erinev, mis viitab sellele, et need ei ole selgelt põhjendatud ja loovad olulise tõkke riiklike makseturgude vahel. Vahendustasude ülempiiri vähendamine alandab jaemüüjate ja tarbijate kulusid ning aitab luua kogu ELi hõlmavat ühtset maksete turgu. Samuti peaks see edendama innovatsiooni ja andma makseteenuste osutajatele rohkem võimalusi pakkuda uusi teenuseid.

Taust

ELi maksete raamistiku läbivaatamine, eelkõige makseteenuste direktiiv ja vastused komisjoni 2012. aasta rohelisele raamatule „Euroopa integreerituma kaardi-, interneti- ja mobiilimaksete turu saavutamine” (vt IP/12/11), viis järeldusele, et on vaja täiendavaid meetmeid ja ajakohastatud versioone, kaasa arvatud makseteenuste direktiivi muutmine. See aitaks maksete raamistikul paremini täita Euroopa makseturu vajadusi, täiendades igakülgselt konkurentsi, innovatsiooni ja turvalisust soodustavat maksekeskkonda. Jaemaksete õigusliku raamistiku ajakohastamine määratleti ka ühe põhimeetmena komisjoni teises ühtse turu meetmepaketis.

Nimetatud pakett on vastus eurooplaste ostu- ja maksmisharjumustes toimunud olulistele muutustele. Peaaegu igal ELi kontoomanikul on deebetkaart ja 40 protsendil ka krediitkaart. 34 protsenti ELi kodanikest juba teevad oste internetis ja enam kui 50 protsendil on nutitelefon,1 mis võimaldab neil mobiilmakseid teha. Mõnes majandussektoris, näiteks reisitööstuses, toimub suurem osa müügist internetis.2

Samal ajal on ELi kaardi-, interneti- ja mobiilmaksete turg endiselt killustatud ja on vastamisi oluliste probleemidega, mis takistavad selle edasist arengut ja aeglustavad ELi kasvupotentsiaali (näiteks erinevad maksetega seotud kulud tarbijatele ja kaubandusettevõtjatele, tehnilise infrastruktuuri erinevused või makseteenuste osutajate võimetus leppida kokku ühistes tehnilistes standardites).

Veelgi enam, ehkki kaardimakseid tehakse üha rohkem, tekitab senine vahendustasudel (tasud, mida pangad maksavad üksteisele iga kaardimakse eest) põhinev ärimudel kõrgeid pankadevahelisi tasusid ning see mõjutab jaemüüjate kulusid ja lõppeks ka tarbijahindu. Samuti takistab see uute ettevõtjate turuletulekut.

Lisateave

Vaata ka MEMO/13/719

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/framework/index_en.htm

Kontaktisikud:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13)

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 2 295 19 25)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

1 :

Tootmisharu andmetel

2 :

Tootmisharu andmetel


Side Bar