Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 24 juli 2013

Grönt ljus för Europas GPS: Galileo bestämmer positionen

Grönt ljus för den europeiska satellitnavigationen: i dag tillkännager näringskommissionär Antonio Tajani vid en offentlig demonstration i Fucino i Italien att EU:s fyra nuvarande Galileosatelliter gett en positionsbestämningi. Positionsbestämningen på longitud, latitud och altitud visar tydligt att satellitnavigeringsprogrammet kan ge en mycket precis positionsbestämning för navigationsapparater i bilar och andra mottagare. Dessutom visas Galileos kapacitet att tillhandahålla en exakt positionsbestämning. Antonio Tajani tillkännager också att fler uppskjutningar av satelliter kommer att leda till att de första tjänsterna blir tillgängliga i slutet av 2014. Det kommer att leda till en bättre GPS-signal och tack vare ökad precision, täckning och tillgång till satellitnavigeringssignaler en mängd nya affärsmöjligheter. I och med att nyttan med Galileo blir alltmer påtaglig behöver tjänsteföretagen börja förbereda sig på möjligheterna på den nya marknaden. (MEMO/13/718)

– I dag är en stor dag för den europeiska satellitnavigeringen. Precisionen i positionsbestämningen med bara fyra Galileosatelliter visar vad den europeiska industrin kan. Det här är också ett viktig steg mot lanseringen av de första tjänsterna i oktober 2014. Varje dag kommer användarna att kunna dra fördel av bättre satellitnavigering, och nya affärsmöjligheter kommer att uppstå. Det behöver vi verkligen i det rådande ekonomiska klimatet, säger näringskommissionär Antonio Tajani.

Mer information om Galileo

Positionsbestämning med en helt ny europeisk infrastruktur

Positionsbestämningen har inhämtats med hjälp av de fyra Galileosatelliterna som sköts upp i oktober 2011 och 2012 och Galileoprogrammets markinfrastruktur, som omfattar kontrollcentren i Italien och Tyskland och ett världsomspännande nät av markstationer. Det krävs minst fyra satelliter för att fastställa en position i tre dimensioner.

Med fyra satelliter är Galileokonstellationen synlig samtidigt högst två–tre timmar om dagen. Det kommer att öka i takt med att fler satelliter skjuts upp och fler markstationer tas i drift.

Nyttan med positionsbestämningar genom Galileo

Galileo ger användarna möjlighet att veta sin exakta position i tid och rum, precis som GPS, men med högre precision och tillförlitlighet. Galileo är EU:s program för att utveckla ett globalt satellitnavigeringssystem som står under civil europeisk kontroll. Det ska vara kompatibelt med, och vissa av tjänsterna ska fungera tillsammans med, det amerikanska GPS och det ryska Glonass, men det är inte beroende av dem.

Hög precision

Genom att lägga satelliter i omloppsbanor som har större vinkel mot ekvatorialplanet får Galileo också bättre täckning på högre breddgrader, så det blir särskilt värdefullt för användare i Nordeuropa där GPS hittills inte haft särskilt bra täckning. Galileosignalens nya egenskaper gör den också lättare att finna och spåra och mer tålig mot störningar och reflexer.

Affärsmöjligheter

Galileo och rymdindustrin i stort är en enorm möjlighet för Europa, inte bara för den europeiska allmänhetens vardag eller de företag som bygger satelliter utan i ännu högre grad för nedströmsindustrin, de företag som tar fram innovativa tillämpningar och tjänster. Galileo öppnar för nya affärsmöjligheter för utrustningstillverkare, apputvecklare och leverantörer av tjänster med höga tillförlitlighetskrav.

Tjänster som blir möjliga är t.ex. undvikande av bilolyckor, hjälp till visuellt eller motoriskt funktionshindrade att navigera, enklare transporter av farligt gods, övervakning av vattendjupet längs kusterna och intelligent vägsaltning på vintrarna.

Räddningstjänst och säkerhet

Enligt Antonio Tajani är också den offentliga sektorn en potentiell kund för Galileos tillämpningar, särskilt inom räddningstjänst och säkerhet. Den offentliga reglerade tjänsten (PRS) kan användas av räddningstjänst, kritiska transporter, energi- och telenät och försvaret. Han säger också att de potentiella användarna ännu inte har tillräcklig kännedom om dessa fördelar med Galileo.

PRS får bara användas av godkända offentliga användare för känsliga tillämpningar som kräver hög avbrottsfrihet. PRS använder tåliga, krypterade, störningsokänsliga signaler.

Galileo kan tas i drift 2014

Galileos är tänkt att tas i drift i slutet av 2014, men infrastrukturen blir inte helt färdig förrän senare.

European Space Expo

European Space Expo är en rörlig utställning som visar hur rymd- och satellitnavigeringsteknik direkt påverkar allmänhetens vardag. Det finns mer än 30 000 tillämpningar som bygger på rymdteknik. Besökare i alla åldrar kan se, röra och uppleva det breda spektrum av innovativ teknik och tjänster som rymden erbjuder dem.

Världsutställningen framhäver rymdtillämpningar

Vid världsutställningen 2015 i Milano den 1 maj–31 oktober 2015 på temat ”Nutrire il pianeta – Energia per la vita” (föd planeten – energi för livet) framhävs hur rymd- och satellitnavigeringstillämpningar kan bidra till att lösa planetens problem med livsmedel och hållbar utveckling.

Kontaktpersoner:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52) @ECspokesCorazza

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)

i :

Positionsbestämning visar var ett fartyg, ett flygplan eller en person befinner sig på jorden.


Side Bar