Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 24. júla 2013

Európsky systém GPS dostal zelenú: Galileu sa podarilo úspešne určiť polohu

Európska satelitná navigácia dostala zelenú: Podpredseda Európskej komisie Antonio Tajani dnes pri verejnej prezentácii v meste Fucino (Taliansko) oznámil, že sa podarilo úspešne určiť polohui vďaka štyrom satelitom systému Galileo, ktorými v súčasnosti disponuje EÚ. Toto určenie polohy (t. j. zemepisnej dĺžky, šírky a nadmorskej výšky) je konkrétnym dôkazom toho, že program satelitnej navigácie dokáže poskytovať veľmi presné údaje o polohe pre navigačné zariadenia vo vozidlách alebo pre iné prijímače. Schopnosť programu Galileo poskytovať údaje o polohe s vysokou presnosťou sa týmto potvrdzuje. Tajani zároveň oznámil, že ďalšie vypustené satelity budú poskytovať prvé služby do konca roka 2014. Výsledkom bude lepší signál GPS a vďaka väčšej presnosti, rozsiahlejšiemu pokrytiu a lepšej dostupnosti satelitných navigačných signálov vznikne celá škála nových obchodných príležitostí. Keďže prínosy systému Galileo sa stávajú hmatateľné, poskytovatelia z tohto odvetvia sa na tieto budúce príležitosti na trhu musia začať pripravovať už teraz. (MEMO/13/718)

Podpredseda Európskej komisie a komisár pre priemysel a podnikanie Antonio Tajani uviedol: „Dnešok je veľkým dňom pre európsku satelitnú navigáciu. Presnosť pri určovaní polohy dosiahnutá len pomocou štyroch satelitov systému Galileo je ukážkou schopnosti európskeho priemyslu. Ide takisto o dôležitý krok smerom k tomu, aby sa prvé služby začali poskytovať v októbri 2014. Používatelia budú môcť každý deň využívať lepšiu satelitnú navigáciu a vzniknú i nové obchodné príležitosti, a práve to v súčasnej hospodárskej situácii veľmi potrebujeme.“

Viac informácií o projekte Galileo

Určovanie polohy je založené na úplne novej európskej infraštruktúre

Na určenie polohy sa použili štyri satelity Galileo vypustené v októbri 2011 a 2012, ako aj pozemná infraštruktúra programu Galileo, ktorá zahŕňa kontrolné strediská v Taliansku a Nemecku a celosvetovú sieť pozemných staníc. Na trojrozmerné určenie polohy sú potrebné minimálne štyri satelity.

Konštelácia systému Galileo so štyrmi satelitmi naraz je viditeľná maximálne len dve až tri hodiny denne. Tento čas sa predĺži po vypustení ďalších satelitov a po pripojení ďalších pozemných staníc.

Prínosy určovania polohy prostredníctvom satelitnej navigácie Galileo

Galileo umožní používateľom zistiť ich presnú polohu v čase a priestore, rovnako ako GPS, avšak s väčšou presnosťou a spoľahlivosťou. Galileo je program Európskej komisie, ktorého cieľom je vyvinúť celosvetový satelitný navigačný systém pod európskou civilnou kontrolou. Bude kompatibilný a v prípade niektorých svojich služieb interoperabilný s americkým GPS a ruským Glonass, ale bude od nich nezávislý.

Vysoká úroveň presnosti

Vďaka umiestneniu satelitov na obežných dráhach s väčším sklonom voči rovine zemského rovníka dosahuje Galileo lepšie pokrytie vo vysokých zemepisných šírkach, a preto bude mimoriadne užitočný pre používateľov v severnej Európe – v regióne, ktorý len s využitím systému GPS Spojených štátov amerických ešte nie je dostatočne pokrytý. Vďaka vylepšeným vlastnostiam signálu Galileo je ho navyše možné ľahšie zachytiť a sledovať a zvyšuje sa aj jeho odolnosť voči interferencii a odrazom.

Obchodné príležitosti

Program Galileo a kozmický priemysel vo všeobecnosti predstavujú pre Európu obrovskú príležitosť, a to nie len pre každodenný život európskych občanov a spoločnosti, ktoré dodávajú kozmickú infraštruktúru, ale predovšetkým aj pre následné odvetvia, t.j. pre ľudí, ktorí vyvíjajú inovačné aplikácie alebo služby. Galileo vytvára celú škálu nových obchodných príležitostí pre výrobcov zariadení, vývojárov aplikácií a poskytovateľov služieb, ktoré sú rozhodujúce z hľadiska spoľahlivosti.

Niektoré odvodené služby by napríklad mohli pomáhať zabraňovať autonehodám, pomáhať s navigáciou osobám s poruchami zraku a motorickým postihnutím, urýchľovať dopravu nebezpečného tovaru, preskúmavať hĺbku pobrežných vôd a uľahčovať inteligentné posýpanie soľou v zime.

Civilná ochrana a bezpečnosť

Tajani takisto uviedol, že potenciálnym zákazníkom pre aplikácie Galileo je samotný verejný sektor, hlavne pokiaľ ide o oblasti civilnej ochrany a bezpečnosti. Budúca verejná regulovaná služba (PRS) systému Galileo sa môže využívať v oblasti tiesňových služieb, ako aj na kritické dopravné, energetické alebo telekomunikačné a obranné účely. Tajani povedal, že potenciálni používatelia ešte dostatočne nepoznajú tieto výhody systému Galileo.

Verejnú regulovanú službu budú využívať na citlivé aplikácie, ktoré si vyžadujú vysokú úroveň kontinuity, len používatelia poverení vládami. Táto služba využíva silné signály, t. j. šifrované signály odolné voči rušeniu.

Galileo bude pripravený na spustenie v roku 2014

Prevádzka systému Galileo sa začne do konca roka 2014, ale kompletná infraštruktúra sa dobuduje až neskôr.

European Space Expo

European Space Expo (Európska kozmická výstava) je putovná výstava, ktorá zdôrazňuje priamy dosah kozmických a satelitných navigačných činností na každodenný život občanov. Od kozmických technológií je závislých viac ako 30 000 aplikácií. Návštevníci všetkých vekových skupín si môžu prezrieť, ohmatať a vyskúšať širokú škálu inovačných technológií a služieb, ktoré im vesmír ponúka.

Svetová výstava predstaví kozmické aplikácie

Svetová výstava EXPO 2015, ktorá sa uskutoční v dňoch 1. mája až 31. októbra 2015 v Miláne, ukáže v rámci témy „Živiť planétu: energia pre život“, ako môžu kozmické a satelitné navigačné aplikácie prispieť do celosvetovej debaty o výžive a jej udržateľnosti.

Kontaktné osoby:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52) @ECspokesCorazza

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)

i :

Pri určovaní polohy sa stanovuje poloha lode, lietadla alebo osoby na zemskom povrchu.


Side Bar