Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 24 juli 2013

Groen licht voor Europese tegenhanger van gps: succesvolle plaatsbepaling met Galileo

Het licht voor de Europese satellietnavigatie staat op groen: tijdens een publieke demonstratie van Galileo in Fucino, Italië, maakte vicevoorzitter Antonio Tajani van de Europese Commissie bekend dat een succesvolle plaatsbepalingi was uitgevoerd met behulp van de vier Galileo-satellieten waarover de EU op dit moment beschikt. Deze bepaling van lengte-, breedte- en hoogtepositie toont op concrete wijze aan dat het programma voor satellietnavigatie zeer precieze plaatsbepalingsgegevens voor navigatieapparatuur in auto's of voor andere ontvangers kan leveren. Hiermee wordt bevestigd dat Galileo zeer precieze plaatsbepalingsgegevens kan leveren. Commissaris Tajani maakte tevens bekend dat nieuwe satellietlanceringen het mogelijk zullen maken tegen eind 2014 de eerste diensten aan te bieden. Zij zullen zorgen voor een verbeterd gps-signaal, en dankzij de grotere nauwkeurigheid en betere dekking en beschikbaarheid van satellietnavigatiesignalen zal zich een geheel nieuwe reeks zakelijke kansen aandienen. Nu de voordelen van Galileo tastbaar beginnen te worden, is het hoog tijd dat dienstverleners in de bedrijfstak zich gaan voorbereiden op deze toekomstige marktkansen. (MEMO/13/718)

Antonio Tajani, vicevoorzitter van de Europese Commissie en commissaris voor Industrie en ondernemerschap, zei hierover het volgende: "Dit is een zeer belangrijke dag voor de Europese satellietnavigatie. De nauwkeurigheid die met slechts vier Galileo-satellieten bij de plaatsbepaling kon worden bereikt, is een bewijs van de industriële competentie van Europa. Ook is hiermee een belangrijke stap gezet op weg naar de start van de eerste diensten in oktober 2014. In de dagelijkse praktijk zullen gebruikers kunnen profiteren van verbeterde satellietnavigatie, en er zullen zich nieuwe zakelijke kansen aanbieden. Dat is precies waar wij in de huidige economische situatie dringend behoefte aan hebben."

Meer over Galileo

Plaatsbepaling op basis van een geheel nieuwe Europese infrastructuur

De plaatsbepaling werd verkregen met behulp van de vier in oktober 2011 en 2012 gelanceerde Galileo-satellieten en de grondinfrastructuur van het Galileo-programma, met inbegrip van de controlecentra in Italië en Duitsland en het mondiale netwerk van grondstations. Er zijn ten minste vier satellieten nodig om tot een plaatsbepaling in drie dimensies te kunnen komen.

Zolang de Galileo-constellatie uit vier satellieten bestaat, is zij slechts gedurende ten hoogste twee tot drie uur per dag in haar geheel zichtbaar. Deze frequentie zal toenemen naarmate meer satellieten in gebruik worden genomen en extra grondstations in het netwerk worden opgenomen.

Voordelen van plaatsbepaling met Galileo-satellietnavigatie

Net als gps zal Galileo gebruikers in staat stellen hun exacte positie in de tijd en de ruimte te bepalen, maar met een grotere nauwkeurigheid en betrouwbaarheid. Galileo is het programma van de Europese Commissie voor de ontwikkeling van een mondiaal satellietnavigatiesysteem onder Europese civiele controle. Hoewel compatibel en, voor sommige diensten, interoperabel met het Amerikaanse gps- en het Russische Glonass-systeem, zal het daarvan onafhankelijk zijn.

Hoge nauwkeurigheidsgraad

Doordat satellieten in banen rond de aarde worden gebracht die een grotere hoek ten opzichte van het equatoriaal vlak vertonen, zorgt Galileo ook voor betere dekking op hoge geografische breedten. Dit maakt Galileo bij uitstek geschikt voor gebruikers in het noorden van Europa, een gebied dat tot dusver niet goed wordt gedekt door het Amerikaanse gps alleen. Bovendien is het Galileo-signaal dankzij de verbeterde eigenschappen ervan gemakkelijker op te vangen en te volgen en is het beter bestand tegen interferentie en reflectie.

Zakelijke kansen

Galileo, en de ruimtevaartindustrie in het algemeen, biedt een uitgelezen kans voor Europa, niet slechts voor het dagelijks leven van de Europese burgers en voor de ondernemingen die de ruimtevaartinfrastructuur leveren, maar zelfs nog meer voor de downstream-industrie, voor degenen die nieuwe toepassingen en diensten ontwikkelen. Galileo schept een reeks nieuwe zakelijke kansen voor fabrikanten van apparatuur, ontwikkelaars van toepassingen en aanbieders van diensten waarvoor betrouwbaarheid cruciaal is ("reliability-critical services").

Sommige afgeleide diensten kunnen bijvoorbeeld auto-ongelukken helpen voorkomen, visueel en motorisch gehandicapten helpen bij het navigeren, het vervoer van gevaarlijke goederen vergemakkelijken en versnellen, de diepte van kustwateren peilen en het op slimme wijze strooien van zout tijdens de winter vergemakkelijken.

Civiele bescherming en beveiliging

Commissaris Tajani zei verder dat de overheidssector zelf een potentiële afnemer van Galileo-toepassingen is, met name op het gebied van civiele bescherming en beveiliging. De toekomstige overheidsdiensten ("publiek gereguleerde diensten", PRS) van Galileo kunnen voor hulpdiensten en kritieke transporten, of op de gebieden energie, telecommunicatie en defensie worden ingezet. Volgens commissaris Tajani zijn de potentiële gebruikers nog onvoldoende bekend met deze voordelen van Galileo.

Het gebruik van de PRS zal worden voorbehouden aan van overheidswege gemachtigde gebruikers voor gevoelige toepassingen die een hoge mate van continuïteit vereisen. De PRS maakt gebruik van robuuste (d.w.z. versleutelde en storingsbestendige) signalen.

Galileo in 2014 klaar voor de start

Galileo zal eind 2014 in werking worden gesteld, maar de volledige infrastructuur zal pas later worden voltooid.

Europese ruimtevaart-expo

De Europese ruimtevaart-expo is een reizende tentoonstelling die laat zien hoe ruimtevaart- en satellietnavigatieactiviteiten rechtstreeks effect hebben op het dagelijks leven van burgers. Meer dan 30 000 toepassingen steunen op ruimtevaarttechnologie. De grote verscheidenheid aan innovatieve technologieën en diensten die de ruimtevaart te bieden heeft, kan door bezoekers van alle leeftijden worden bekeken, aangeraakt en beleefd.

Ruimtevaarttoepassingen gepresenteerd op wereldtentoonstelling

Onder het thema "Voedsel voor de planeet, energie voor het leven" zal tijdens de wereldtentoonstelling 2015, die van 1 mei tot en met 31 oktober 2015 in Milaan wordt gehouden, worden gepresenteerd hoe ruimtevaart- en satellietnavigatietoepassingen kunnen bijdragen tot het wereldwijde debat over voedsel en duurzaamheid.

Contact:

Carlo Corazza (+32 22951752) @ECspokesCorazza

Sara Tironi (+32 22990403)

i :

Bij plaatsbepaling wordt de positie van een schip, vliegtuig of persoon op het aardoppervlak vastgesteld.


Side Bar