Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. liepos 24 d.

Žalia šviesa Europos GPS – tikslus padėties nustatymas naudojant GALILEO

Šiandien Europos palydovinei navigacijai uždegta žalia šviesa: Fučine, Italijoje, vykusiame viešame parodomajame renginyje Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Antonio Tajani paskelbė, kad naudojant keturis dabartinius ES GALILEO palydovus galima nustatyti tikslią objektų padėtįi. Šis ilgumos, platumos ir aukščio nustatymas yra konkretus įrodymas, kad pagal palydovinės navigacijos programą įmanoma gauti itin tikslius padėties duomenis, skirtus automobiliuose įrengtiems navigacijos prietaisams ar kitiems imtuvams. Tai patvirtina, kad GALILEO palydovai pajėgūs teikti labai tikslius su padėties nustatymu susijusius duomenis. A. Tajani taip pat pranešė, kad paleidus papildomus palydovus 2014 m. pabaigoje bus pradėtos teikti pirmosios paslaugos. Dėl to pagerės GPS signalas, o dėl tikslesnių, didesnės aprėpties ir prieinamesnių palydovinės navigacijos signalų atsivers daug naujų verslo galimybių. GALILEO privalumams tapus akivaizdiems, pramonės tiekėjai jau dabar turi pradėti ruoštis pasinaudoti šiomis būsimomis rinkos galimybėmis. (MEMO/13/718)

Už pramonę ir verslumą atsakingas Europos Komisijos narys ir pirmininko pavaduotojas Antonio Tajani sakė:Šiandien – ypatinga diena Europos palydovinei navigacijai. Tikslus padėties nustatymas, pasiektas naudojant tik keturis GALILEO palydovus, yra Europos pramonės pajėgumo įrodymas. Tai taip pat svarbus žingsnis siekiant 2014 m. spalio mėn. pradėti teikti pirmąsias paslaugas. Nuolatiniams naudotojams bus patraukli tobulesnė palydovinė navigacija, atsiras naujų verslo galimybių. Dabartinėmis ekonomikos sąlygomis tai atneš neabejotinos naudos.“

Daugiau informacijos apie GALILEO

Padėties nustatymas grindžiamas visiškai nauja Europos infrastruktūra

Padėtis nustatoma naudojant keturis 2011 m. spalio mėn. paleistus GALILEO palydovus ir programos GALILEO antžeminę infrastruktūrą, t. y. kontrolės centrus Italijoje bei Vokietijoje ir pasaulinį antžeminių stočių tinklą. Siekiant apibrėžti padėtį trimis matmenimis būtini bent keturi palydovai.

Iš keturių palydovų sudaryta GALILEO konsteliacija vienu metu matoma tik daugiausia dvi tris valandas kasdien. Matomumo trukmė pailgės išdėsčius daugiau palydovų ir įrengus papildomų antžeminių stočių.

Padėties nustatymo naudojant GALILEO palydovinę navigaciją privalumai

GALILEO suteiks naudotojams galimybę nustatyti tikslią savo padėtį erdvėje konkrečiu laiku – panašiai kaip GPS, tačiau tiksliau ir patikimiau. GALILEO yra Europos Komisijos programa, kuria siekiama sukurti pasaulinę civilinių Europos institucijų kontroliuojamą palydovinės navigacijos sistemą. Ji derės su JAV GPS ir Rusijos „Glonass“ sistemomis, tačiau bus nuo jų nepriklausoma, o kai kurios šių sistemų paslaugos bus sąveikios.

Itin didelis tikslumas

Išdėstant palydovus taip, kad jų orbitos polinkis pusiaujo atžvilgiu taptų didesnis, GALILEO taip pat užtikrina geresnę aprėptį šiauriniuose regionuose, o tai itin naudinga Šiaurės Europos naudotojams. Šiuose regionuose JAV GPS teikia nepakankamos aprėpties paslaugas. Be to, dėl stipresnių GALILEO signalų lengviau juos gaudyti ir sekti, jie yra atsparesni trukdžiams ir atspindžiams.

Verslo galimybės

GALILEO ir kosmoso pramonė apskritai teikia didelių galimybių ne tik kasdieniame Europos piliečių gyvenime ir kosmoso infrastruktūrą tiekiančioms įmonėms. Dar daugiau galimybių sudaroma naudotojų grandies pramonei, asmenims, kuriantiems novatoriškas taikmenas ar paslaugas. Dėl GALILEO atsiveria įvairių naujų verslo galimybių įrangos gamintojams, taikmenų kūrėjams ir itin didelio patikimumo reikalaujančių paslaugų tiekėjams.

Teikiant kai kurias susijusias paslaugas būtų galima, pavyzdžiui, išvengti automobilių avarijų, padėti judėti regėjimo ar judėjimo negalią turintiems asmenims, paspartinti pavojingų prekių vežimą, stebėti netoli pakrančių esančio vandens gylį ir racionaliai barstyti druską žiemą.

Civilinė sauga ir saugumas

A. Tajani taip pat pabrėžė, kad viešasis sektorius yra potencialus GALILEO taikmenų naudotojas, visų pirma civilinės saugos ir saugumo srityse. Būsimomis pagal GALILEO teikiamomis paslaugomis valstybinėms institucijoms (PVI) galės naudotis pagalbos tarnybos, itin svarbių prekių pervežimo bendrovės, jos taip pat gali būti naudingos energetikos, telekomunikacijų bei gynybos sektoriuose. A. Tajani apgailestavo, kad potencialūs naudotojai dar nepakankamai žino apie šiuos GALILEO teikiamus privalumus.

PVI bus teikiamos tik vyriausybių įgaliotiems naudotojams, naudojantiems taikmenas konfidencialioms reikmėms, kurioms būtina užtikrinti ilgalaikį paslaugos tęstinumą. PVI teikiamos naudojant patikimus, t.y. koduotus ir atsparius trukdžiams signalus.

GALILEO startas 2014 m.

GALILEO pradės veikti 2014 m. pabaigoje, bet visa infrastruktūra bus baigta rengti vėliau.

Europos kosmoso paroda

Kilnojamoji Europos kosmoso paroda skirta parodyti, kokį tiesioginį poveikį kasdieniame piliečių gyvenime turi kosmoso ir palydovinės navigacijos veikla. Kosmoso technologijomis pagrįsta daugiau nei 30 000 taikmenų. Įvairaus amžiaus lankytojai gali pamatyti, paliesti ir išbandyti įvairias novatoriškas kosmoso technologijas ir paslaugas.

Pasaulinėje parodoje bus demonstruojamos kosmoso taikmenos

2015 m. gegužės 1 d. – spalio 31 d. Milane vyksiančioje pasaulinėje parodoje „EXPO 2015“ „Pamaitinti planetą. Gyvybės energija“ bus rodoma, kaip kosmoso ir palydovinės navigacijos taikmenos gali prisidėti prie pasaulinių diskusijų maisto ir tvarumo tema.

Asmenys ryšiams:

Carlo Corazza, tel. +32 2 295 17 52 @ECspokesCorazza

Sara Tironi, tel. +32 2 299 04 03

i :

Padėties nustatymas – laivo, orlaivio ar asmens padėties Žemės paviršiuje nustatymas.


Side Bar