Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 24. heinäkuuta 2013

Vihreää valoa eurooppalaiselle GPS:lle: Galileo onnistui sijainninmäärityksessä

Vihreää valoa eurooppalaiselle satelliittinavigoinnille: Euroopan komission varapuheenjohtaja Antonio Tajani ilmoitti tänään julkisessa demonstraatiotilaisuudessa Italian Fucinossa onnistuneesta sijainninmäärityksestäi, jossa käytettiin EU:n toistaiseksi neljää Galileo-satelliittia. Tämä pituusasteeseen, leveysasteeseen ja korkeuteen perustuva sijainninmääritys on konkreettinen osoitus satelliittinavigointijärjestelmän kyvystä tuottaa erittäin tarkkaa sijaintitietoa autonavigaattoreille ja muille vastaanottimille. Se vahvistaa Galileon valmiudet tarjota erittäin tarkkoja sijaintitietoja. Tajani ilmoitti myös, että lisäsatelliittien laukaisun myötä ensimmäisiä palveluja saadaan käyttöön vuoden 2014 loppuun mennessä. Uudet palvelut parantavat GPS-signaalia ja tarjoavat monenlaisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia satelliittinavigointisignaalin tarkkuuden, ulottuvuuden ja saatavuuden lisääntyessä. Galileon hyötyjen alkaessa konkretisoitua yritysten on syytä ryhtyä valmistautumaan tulevaisuuden markkinamahdollisuuksiin. (MEMO/13/718)

"Tämä on tärkeä päivä eurooppalaiselle satelliittinavigoinnille", sanoi teollisuus- ja yrittäjyysasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Antonio Tajani. "Jo pelkästään neljällä Galileo-satelliitilla saavutettu paikannustarkkuus on osoitus eurooppalaisesta teollisesta osaamisesta. Se on myös tärkeä askel siirryttäessä kohti ensimmäisten palvelujen käynnistämistä lokakuussa 2014. Käyttäjät pääsevät päivittäin hyötymään paremmasta satelliittinavigoinnista ja samalla tulee avautumaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Niitä kaipaammekin kipeästi nykyisessä taloudellisessa tilanteessa."

Lisätietoa Galileosta

Sijainninmääritys perustuu täysin uuteen eurooppalaiseen infrastruktuuriin

Sijainninmäärityksessä käytettiin lokakuussa 2011 ja 2012 laukaistuja neljää Galileo-satelliittia sekä Galileo-ohjelman maainfrastruktuuria, joka koostuu Italiassa ja Saksassa sijaitsevista ohjauskeskuksista ja maa-asemien maailmanlaajuisesta verkostosta. Kolmiulotteinen sijainninmääritys edellyttää vähintään neljää satelliittia.

Neljällä satelliitilla Galileo-satelliittimuodostelma näkyy samanaikaisesti ainoastaan enintään parin kolmen tunnin ajan päivässä. Näkyvyys paranee, kun käyttöön saadaan lisää satelliitteja ja maa-asemia.

Galileo-satelliittipaikannuksen hyödyt

Galileo-järjestelmän avulla käyttäjät saavat tietää tarkan sijaintinsa ajallisesti ja paikallisesti, aivan kuten GPS:n avulla, mutta tarkemmin ja luotettavammin. Galileo on Euroopan komission ohjelma, jossa kehitetään eurooppalaisten siviiliviranomaisten valvonnassa olevaa maailmanlaajuista satelliittinavigointijärjestelmää. Se on yhteensopiva ja joidenkin palvelujen osalta yhteentoimiva amerikkalaisen GPS-järjestelmän ja venäläisen Glonass-järjestelmän kanssa mutta niistä riippumaton.

Hyvä tarkkuus

Koska Galileossa satelliitteja sijoitetaan kiertoradalle suuremmalla kaltevuuskulmalla päiväntasaajatasoon nähden, sillä päästään parempaan kattavuuteen korkeilla leveysasteilla, jolloin siitä on erityisen paljon hyötyä käyttäjille Pohjois-Euroopassa, jossa GPS:n peittoalueessa on toistaiseksi ollut puutteita. Lisäksi Galileo-signaalin paranneltujen ominaisuuksien ansiosta sitä on helpompi vastaanottaa ja seurata ja se sietää paremmin häiriöitä ja heijastumia.

Liiketoimintamahdollisuuksia

Galileo ja avaruusteollisuus ylipäätään tarjoaa Euroopalle valtavan mahdollisuuden ei pelkästään eurooppalaisten kansalaisten arjen ja avaruusinfrastruktuureja toimittavien yritysten kannalta, vaan vielä suuremmassa määrin lähempänä loppukäyttäjää olevien toimialojen, kuten innovatiivisten sovellusten ja palvelujen kehittäjien, kannalta. Galileo luo monenlaisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia laitevalmistajille, sovellusten kehittäjille ja luotettavuuden puolesta kriittisten palvelujen tarjoajille.

Tällaisilla johdannaispalveluilla voitaisiin esimerkiksi auttaa välttämään autokolareita, auttaa näkö- ja liikuntarajoitteisia löytämään parhaat reitit, seurata vaarallisten aineiden kuljetuksia, mitata rannikkovesien syvyyksiä ja helpottaa järkevää teidensuolausta talviaikaan.

Pelastuspalvelu ja turvallisuus

Tajani totesi myös, että julkinen sektori itsekin on mahdollinen asiakas Galileo-sovelluksille, varsinkin pelastuspalvelun ja turvallisuuden aloilla. Galileon tulevia julkisesti säänneltyjä palveluja (Public Regulated Services, PRS) voidaan käyttää pelastuspalveluissa, kriittisissä kuljetus-, energia- ja televiestintäalan sovelluksissa sekä puolustustarkoituksiin. Tajani huomatti, että mahdolliset käyttäjät eivät vielä tunne riittävän hyvin näitä Galileon tarjoamia hyötyjä.

PRS rajataan vain viranomaisten valtuuttamille käyttäjille erityisen tärkeisiin sovelluksiin, jotka edellyttävät poikkeuksellisen hyvää jatkuvuutta. PRS käyttää vakaata, eli salattua ja hyvin häirintää kestävää, signaalia.

Galileo valmis käyttöön vuonna 2014

Galileon toiminta käynnistetään vuoden 2014 loppuun mennessä, mutta koko infrastruktuuri saadaan valmiiksi vasta myöhemmin.

European Space Expo

Eurooppalaista avaruusalaa esittelevä European Space Expo on kiertävä näyttely, jossa nostetaan esiin avaruusteknologian ja satelliittinavigoinnin suoria vaikutuksia kansalaisten arkeen. Yli 30 000 sovelluksessa tarvitaan avaruusteknologiaa. Kaikenikäiset näyttelyvieraat pääsevät näkemään ja kokemaan erilaisia avaruuteen liittyviä innovatiivisia teknologioita ja palveluja.

Avaruussovelluksia esitellään myös Milanon maailmannäyttelyssä

Milanon maailmannäyttelyssä 2015 1. toukokuuta – 31. lokakuuta 2015 esitellään teemassa "Maapallon ruokkiminen – energiaa elämää varten", miten avaruus- ja satelliittinavigointisovellukset voivat olla avuksi maailman ruoantuotanto- ja kestävyysongelmissa.

Yhteyshenkilöt:

Carlo Corazza (+32-2) 295 17 52) @ECspokesCorazza

Sara Tironi (+32-2) 299 04 03)

i :

Sijainninmäärityksellä selvitetään laivan, lentokoneen tai henkilön sijainti Maan pinnalla.


Side Bar