Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 24. juuli 2013

Roheline tuli Euroopa GPSile: õnnestus asukohamäärang Galileo satelliitide abil

Roheline tuli Euroopa satelliitnavigatsioonile: täna Itaalias Fucinos peetud avalikul esitlusel teatas Euroopa Komisjoni asepresident Antonio Tajani, et praeguse nelja Galileo satelliidi abil suudeti edukalt läbi viia asukohamäärangi. Pikkus- ja laiuskraadi ning kõrguse määramine on kindel tõend sellest, et satelliitnavigatsiooniprogramm on suuteline saatma autode navigatsiooniseadmetele või muudele vastuvõtjatele väga täpseid asukohaandmeid. See kinnitab Galileo suutlikkust pakkuda väga täpseid asukohaandmeid. Tajani andis ka teada, et täiendavate satelliitide lähetamise abil saab esimesi teenuseid hakata pakkuma 2014. aasta lõpul. Seeläbi parandatakse GPS-signaali ning täpsemad, laiema levialaga ja kättesaadavamad satelliitnavigatsioonisignaalid pakuvad omakorda uusi ärivõimalusi. Kuna Galileo pakutav kasu on muutumas käegakatsutavaks, peavad tööstusharu teenuseosutajad hakkama viivitamata tegema ettevalmistusi tulevaste turuvõimaluste ärakasutamiseks. (MEMO/13/718)

Euroopa Komisjoni asepresident ning tööstuse ja ettevõtluse volinik Antonio Tajani sõnas: „Täna on Euroopa satelliitnavigatsiooni suurpäev. Ainuüksi nelja Galileo satelliidiga saavutatud positsioneerimistäpsus tõendab Euroopa tööstuse pädevust. Samuti on see oluline samm esimeste teenuste pakkumise alustamise suunas oktoobris 2014. Tavakasutajad saavad nautida paremat satelliitnavigatsiooni ning avanevad uued ärivõimalused. See on just see, mida me praeguses majandusolukorras vajame.”

Lisateavet Galileo kohta

Asukohamääranguks on vaja täiesti uut Euroopa taristut

Asukohamäärang oli võimalik tänu neljale 2011. ja 2012. aasta oktoobris lähetatud Galileo satelliidile, Galileo programmi maapealsele taristule, mis hõlmab Itaalias ja Saksamaal asuvaid kontrollikeskuseid ning maapealsete jaamade ülemaailmsele võrgule. Kolmemõõtmelise asukohamäärangu tegemiseks on tarvis vähemalt nelja satelliiti.

Neljast satelliidist koosnev Galileo süsteem on samal ajal nähtav üksnes maksimaalselt kaks kuni kolm tundi päevas. Satelliitsüsteemi nähtavuse sagedus suureneb lisasatelliitide kasutusele võtmisel ja täiendavate maapealsete jaamade võrguga liitumisel.

Galileo satelliitnavigatsiooni abil toimuva positsioneerimise eelised

Galileo abil saavad kasutajad määrata oma täpse asukoha ajas ja ruumis, just nagu GPSiga, kuid suurema täpsuse ja usaldusväärsusega. Galileo on Euroopa Komisjoni programm Euroopa tsiviilkontrolli all oleva ülemaailmse satelliitnavigatsioonisüsteemi väljatöötamiseks. See ühildub Ameerika GPSi ja Venemaa Glonassiga ning on mõne teenuse puhul nendega koostalitlusvõimeline, kuid neist sõltumatu.

Ülim täpsus

Asetades satelliidid orbiitidel ekvatoriaaltasandi suhtes suurema kalde alla, saavutab Galileo ka parema kaetuse ka ülemistel laiuskraadidel. See muudab Galileo eriti kasulikuks kasutajate jaoks just Põhja-Euroopas, mille kaetus üksnes USA GPSiga jätab praegu soovida. Lisaks muudavad Galileo signaali täiustatud omadused selle lihtsamini kinnipüütavaks ja jälgitavaks ning häiretele ja peegeldustele vastupidavamaks.

Ärivõimalused

Galileo ja kosmosetööstus üldiselt pakuvad Euroopale palju võimalusi ning mitte üksnes Euroopa kodanike igapäevaeluks ja kosmosetaristuid pakkuvate ettevõtjate jaoks, vaid ka järgtööstuse ehk uuenduslike rakenduste või teenuste arendajate jaoks. Galileo avab hulgaliselt uusi ärivõimalusi seadmete tootjatele, rakenduste arendajatele ja suurt usaldusväärsust nõudvate teenuste pakkujatele.

Mõned seonduvad teenused võiksid näiteks aidata hoida ära autoavariisid, abistada nägemis- ja liikumispuudega inimesi liiklemisel, kiirendada ohtlike kaupade vedu, hõlbustada rannikuvee sügavuse mõõtmist ja teede arukat soolamist talvel.

Kodanikukaitse ja julgeolek

Tajani lisas, et avalik sektor on ka ise Galileo rakenduste potentsiaalne klient, eelkõige kodanikukaitse ja julgeoleku vallas. Galileo tulevasi avalikke reguleeritud teenuseid saab kasutada hädaabiteenusteks ja elutähtsate kaupade veoks, energeetika ja telekommunikatsiooni valdkonnas ning kaitse eesmärgil. Tajani sõnul ei ole võimalikud kasutajad veel piisavalt tuttavad Galileo pakutavate eelistega.

Avalikud reguleeritud teenused on mõeldud üksnes valitsuste poolt volitatud kasutajatele ja on ette nähtud kasutamiseks tundlike rakenduste puhul, kus on oluline tagada katkematu teenus. Kõnealuste teenuste puhul kasutatakse kindlaid, st krüpteeritud ja segamisele vastupidavaid signaale.

Galileo hakkab tööle 2014. aastal

Galileo võetakse kasutusele 2014. aasta lõpul, kuid taristu saab lõplikult valmis hiljem.

Euroopa kosmosenäitus

Euroopa kosmosenäitus on rändnäitus, mis kirjeldab kosmose- ja satelliitnavigatsioonialase tegevuse otsest mõju kodanike igapäevaelule. Kosmosetehnoloogiale tugineb üle 30 000 rakenduse. Igas vanuses külastajad on oodatud vaatama, katsuma ja kogema kosmose pakutavaid erinevaid uuenduslikke tehnoloogiaid ja teenuseid.

Maailmanäitusel esitletakse kosmoserakendusi

1. maist kuni 31. oktoobrini 2015 Milanos toimuval maailmanäitusel „Planeedile toidu ja eluks vajaliku energia tagamine” kirjeldatakse, milline on kosmose- ja satelliitnavigatsioonirakenduste panus toitu ja jätkusuutlikkust käsitlevale üleilmsele arutelule.

Kontaktisikud:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52) @ECspokesCorazza

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)

i :

Asukohamäärang teeb Maa pinnal kindlaks laeva, õhusõiduki või isiku asukoha.


Side Bar