Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 24. července 2013

Zelená pro evropské GPS: systém Galileo dokázal úspěšně určit polohu

Zelená pro evropskou satelitní navigaci: Místopředseda Evropské komise Antonio Tajani oznámil úspěšné určení polohyi pomocí stávající čtveřice satelitů Galileo. Stalo se tak dnes v italském Fucinu, kde bylo fungování tohoto systému satelitní navigace EU předvedeno veřejnosti. Toto úspěšné určení zeměpisné délky a šířky a nadmořské výšky dokazuje, že systém Galileo je schopen poskytovat velmi přesné lokalizační údaje pro navigační zařízení v automobilech a pro další přijímače. Komisař Tajani při této příležitosti rovněž oznámil vypuštění dalších satelitů, které začnou poskytovat služby do konce roku 2014. Výsledkem bude lepší signál GPS, přičemž větší přesnost, lepší pokrytí a lepší dostupnost družicových navigačních signálů přinese celou řadu nových obchodních příležitostí. Jelikož přínosy systému Galileo začínají být hmatatelné, je třeba, aby se podniky na tyto budoucí tržní příležitosti začaly připravovat již nyní. (MEMO/13/718)

Antonio Tajani, místopředseda Evropské komise a komisař odpovědný za průmysl a podnikání, při dnešní příležitosti uvedl: „Dnešek je velkým dnem pro evropskou satelitní navigaci. Přesnost, jaké bylo dosaženo při využití pouhých čtyř družic systému Galileo, dokazuje kompetentnost Evropy v oblasti průmyslu. Jde také o důležitý krok ke spuštění prvních služeb systému, jež je plánováno na říjen 2014. Běžní uživatelé budou díky němu moci využívat vylepšených služeb satelitní navigace a pro podniky se otevřou nové příležitosti, a právě to za současné hospodářské situace nutně potřebujeme.“

Více informací o systému Galileo

Určování polohy se opírá o zcela novou evropskou infrastrukturu

Určení polohy bylo provedeno s využitím čtyř družic Galileo vypuštěných v říjnu 2011 a 2012 a pozemní infrastruktury programu, kterou tvoří kontrolní střediska v Itálii a Německu a celosvětová síť pozemních stanic. Čtyři družice je minimální počet potřebný pro určení polohy ve třech rozměrech.

Se svými čtyřmi satelity je konstelace Galileo viditelná současně nejvýše dvě až tři hodiny denně. Tato doba se prodlouží po vypuštění dalších družic a otevření dalších pozemních stanic.

Výhody lokalizace pomocí satelitní navigace Galileo

Galileo uživatelům umožní zjistit přesnou polohu v čase a prostoru stejně jako GPS, avšak s větší přesností a spolehlivostí. Galileo je program Evropské komise na vytvoření globálního družicového navigačního systému pod evropskou civilní kontrolou. Bude kompatibilní a v případě některých služeb také interoperabilní s americkým systémem GPS a ruským systémem GLONASS, nebude na nich však závislý.

Vysoká míra přesnosti

Jelikož jsou družice systému Galileo umisťovány na oběžnou dráhu s větším sklonem k rovině rovníku, mají lepší pokrytí ve vysokých zeměpisných šířkách. To je důležité zejména pro uživatele v severní Evropě, kde není pokrytí systému GPS zatím příliš dobré. Kromě toho vylepšené vlastnosti signálu Galileo usnadňují jeho zachycení a sledování a zvyšují jeho odolnost vůči rušení a odrazům.

Obchodní příležitosti

Galileo a kosmický průmysl obecně představují pro Evropu obrovskou příležitost, a to jak pro každodenní život evropských občanů, tak pro podniky v dodavatelském řetězci příslušných infrastruktur a ještě více pro navazující odvětví, tedy pro ty, kdo vytvářejí inovativní aplikace nebo služby. Galileo přináší řadu nových obchodních příležitostí pro výrobce vybavení, pro podniky, jež vyvíjejí aplikace, a pro poskytovatele služeb, u kterých je spolehlivost zásadní.

Různé navazující služby mohou například pomoci zabránit automobilovým nehodám, pomáhat s orientací osobám, které hůře vidí či se hůře pohybují, usnadňovat přepravu nebezpečných nákladů, pomáhat při zkoumání hloubky pobřežních vod a v zimě umožnit racionálnější solení komunikací.

Civilní ochrana a bezpečnost

Komisař Tajani rovněž řekl, že sám veřejný sektor je potenciálním zákazníkem pro aplikace Galileo, zejména pokud jde o oblast civilní ochrany a bezpečnosti. Budoucí veřejnou regulovanou službu Galileo budou moci využívat i tísňové služby a bude možné ji využívat rovněž pro kritické dopravní, energetické, telekomunikační a obranné účely. Tajani uvedl, že potenciální uživatelé si dosud nejsou těchto výhod programu Galileo dostatečně vědomi.

Veřejnou regulovanou službu Galileo budou moci využívat jen vládou autorizovaní uživatelé pro citlivé aplikace, které vyžadují maximální míru kontinuity. Veřejná regulovaná služba Galileo bude využívat vysoce zajištěné signály, tj. šifrované signály, odolné proti rušení.

Galileo se rozběhne v roce 2014

Provoz systému Galileo bude zahájen do konce roku 2014, kompletní infrastruktura však bude dokončena později.

European Space Expo

European Space Expo je putovní výstava, která ukazuje, jak vesmírná a satelitní navigace přímo ovlivňuje každodenní život lidí. Na kosmických technologiích závisí více než 30 000 aplikací. Návštěvníci všech věkových skupin si mohou prohlédnout, osahat a vyzkoušet širokou škálu inovativních technologií a služeb, které jim vesmír nabízí.

Světová výstava představí kosmické aplikace

Na světové výstavě Expo 2015 v Miláně, která se bude konat od 1. května do 31. října 2015 a jejímž mottem je „Potrava pro planetu: energie pro život“, návštěvníci uvidí, jak mohou kosmické aplikace a aplikace satelitní navigace přispět k celosvětové diskusi o potravinách a udržitelnosti.

Kontaktní osoby:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52) @ECspokesCorazza

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)

i :

Určením polohy se rozumí stanovení polohy lodi, letadla nebo osoby na zemském povrchu.


Side Bar