Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 23 juli 2013

EU-länder är för långsamma med införandet av mobilt bredband 4G

EU-länderna visar ytterligare bevis på att radiospektrum måste tilldelas med bättre samordning runtom i EU. Hälften av alla EU-länder har ansökt om att få skjuta upp användningen av 800 MHz-bandet för trådlöst bredband på grund av exceptionella skäl eftersom de inte hann till tidsfristen den 1 januari 2003 som de tidigare hade gått med på (se IP/10/540). Kommissionen godkände i dag motvilligt nio av de 14 ansökningarna.

Att öppna 800 MHz-bandet är viktigt för att öka användningen av populära trådlösa bredbandstjänster (se IP/12/929).

– Vi har godkänt tillfälliga och begränsade undantag för 800 MHz-bandet till nio länder. Det är ett pragmatiskt och slutligt tillmötesgående. Varje försening med att frigöra spektrum skadar vår ekonomi och frustrerar allmänheten. Därför kommer en spektrumreform vara en central punkt i kommissionens förslag, i september, för en inre telekommarknad, säger EU-kommissionens vice ordförande Neelie Kroes.

En konsekvens av förseningarna är att vissa vanliga mobiltelefoner inte fungerar fullt ut i Europa. Telefontillverkare använder inte de nödvändiga radiochip som behövs för att koppla upp sig i EU eftersom inte tillräckligt många länder har tillåtit samma spektrum i tid.

Kommissionen har gått med på uppskov för Spanien, Cypern, Litauen, Ungern, Malta, Österrike, Polen, Rumänien och Finland. Kommissionen avslog undantag för Slovakien och Slovenien där förseningarna berodde på organisationen av godkännandeprocessen och inte på exceptionella omständigheter som förhindrade att bredbandet gjordes tillgängligt.

Grekland, Lettland och Tjeckien behöver utvärderas ytterligare. Belgien och Estland var sena men har inte ansökt om undantag. Bulgarien har anmält den fortsatta användningen av bredbandet för allmän säkerhet och försvarsändamål.

Bakgrund

800 MHz-bandet är en del av den digitala utdelningen, det spektrum som frigjordes genom övergången från analog till digital television. Särskilt detta frekvensband kan stödja trådlöst bredband i ett helt land, även i avlägset belägna områden och landsbygdsområden. Hittills har endast elva EU-länder meddelat att de har tillåtit användning av 800 MHz-bandet för trådlös bredbandskommunikation i praktiken (se tabell i bilaga). De har gjort så på grundval av de tekniska användningsvillkor som anges i EG:s beslut om att harmonisera 800 MHz-bandet från 2010.

När man bedömde uppskovsansökningarna tog man bland annat hänsyn till svårigheten att snabbt frigöra 800 MHz från radio- och TV-tjänster och problem med den gränsöverskridande frekvenssamordningen (särskilt med länder utanför EU) vilket gjorde det svårt att frigöra bredbandet.

Fastän de omfattas av undantaget är EU-länderna skyldiga att se till att deras tillfälliga fortsatta användning av 800 MHz-bandet (t.ex. för TV- och radiosändningar) inte hindrar utvecklingen av trådlöst bredband på detta band i angränsande EU-länder.

Sådana förseningar visar att det är nödvändigt att säkerställa en snabb tillgång av ett harmoniserat spektrum inom hela EU, inklusive en harmoniserad tidsplan för tilldelning och varaktighet av nyttjanderätter för spektrum för trådlös bredbandskommunikation, medan varje EU-land fortsätter att fastställa villkoren för tillstånd och förfarande för spektrum. Dessa och andra frågor för samordning av spektrumförvaltning och tilldelning för mobila och trådlösa tjänster kommer att behandlas av kommissionen i början av hösten (se SPEECH/13/622).

Status, eller undantag begärt till och med

Berörda länder

Antal

Genomfört enligt EU-ländernas tillkännagivande:

DK, DE, IE, FR, IT, LU, NL, PT, SE, UK, Kroatien.

11

Halvårsskiftet 2013

LT

1

Slutet av 2013

ES, AT, SK (undantag avslaget), FI, CZ, HU (+ BE, EE – undantag inte begärt)

8

Halvårsskiftet 2014

RO, SI (undantag avslaget), & PL (860-862 MHz för militär användning som anmälts enligt artikel 1.3)

3

Okt 2014

EL (del av bredbandet för militär användning som anmälts enligt artikel 1.3)

1

Slutet av 2014

MT

1

Juli 2015

LV

1

Slutet av 2015

CY

1

2017 (ska fastställas)

BG: Militär användning som anmälts enligt artikel 1.3 i programmet för radiospektrumpolitik.

1

Länkar

Texten till undantagen finns på https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/texts-derogations

Wireless-Europe på webbplatsen för den digitala agendan

Programmet för radiospektrumpolitik

Kontaktpersoner

E-post: comm-kroes@ec.europa.eu Tfn: +32 2 295 73 61 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar