Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 23. julija 2013

Evropa trpi, ker večina držav članic prepočasi zagotavlja mobilni širokopasovni spekter za 4G

Države članice so zagotovile dodaten dokaz, zakaj je pri dodeljevanju radiofrekvenčnega spektra potrebna večja usklajenost v Evropski uniji. Polovica držav članic Unije je zaprosila za preložitev uporabe frekvenčnega pasu 800 MHz za brezžične širokopasovne povezave zaradi izjemnih okoliščin in tako zamudila prvotno določeni datum, tj. 1. januar 2013 (glej IP/10/540). Komisija je danes z nezadovoljstvom odobrila devet od štirinajstih prošenj.

Odprtje frekvenčnega pasu 800 MHz je bistveno za razširitev uporabe priljubljenih brezžičnih širokopasovnih storitev (glej IP/12/929).

Podpredsednica Evropske komisije Neelie Kroes je povedala: „Dogovorili smo se, da devetim državam odobrimo začasna in omejena odstopanja pri odpiranju frekvenčnega pasu 800 MHz. To je pragmatična ugodnost, ki pa bo tudi zadnja. Vsaka zamuda pri sproščanju spektra škoduje našemu gospodarstvu in državljanom povzroča preglavice. Zato bo reforma spektra osrednji del septembrskega predloga Komisije o enotnem trgu telekomunikacij.“

Ena od posledic zamude držav članic je, da telefoni, ki so za državljane ena najpomembnejših naprav, v Evropi ne morejo delovati v celoti. Proizvajalci telefonov pri izdelavi ne uporabljajo ustreznih radijskih čipov, ki so potrebni za povezavo v Evropi, ker je premalo držav pravočasno licenciralo uporabo enakega spektra.

Komisija je odlog odobrila Španiji, Cipru, Litvi, Madžarski, Malti, Avstriji, Poljski, Romuniji in Finski, odstopanja pa je zavrnila Slovaški in Sloveniji, saj so bile zamude posledica organizacije postopka izdaje dovoljenj in ne izjemnih okoliščin, ki bi preprečevale razpoložljivost frekvenčnega pasu.

V primeru Grčije, Latvije in Češke je potrebna dodatna ocena, v Belgiji in Estoniji je prišlo do zamud, vendar nista zaprosili za odstopanje, Bolgarija pa je Komisijo obvestila, da navedeni frekvenčni pas še naprej uporablja za javno varnost in obrambo.

Ozadje

Frekvenčni pas 800 MHz je del „digitalne dividende“, tj. spektra, ki se je sprostil s prehodom z analogne na digitalno televizijsko tehnologijo. Zlasti lahko ta frekvenčni pas podpira brezžične širokopasovne povezave po vsej državi, tudi v oddaljenih in podeželskih območjih. Doslej je samo enajst držav članic napovedalo, da so uspešno dovolile uporabo pasu 800 MHz za brezžične širokopasovne komunikacije (glej preglednico v prilogi). To so storile na podlagi tehničnih pogojev za uporabo, ki jih določa sklep Komisije iz leta 2010 o harmonizaciji pasu 800 MHz.

Pri odločanju glede zahtevkov za odstopanje so se upoštevale težave pri takojšnji sprostitvi pasu 800 MHz zaradi njegove uporabe za radiodifuzne storitve in težave pri čezmejni koordinaciji frekvenc (zlasti v državah, ki niso članice EU), kar je otežilo sprostitev pasu za uporabo kljub prizadevanjem držav članic.

Države članice, ki jim je bilo odobreno odstopanje, morajo zagotoviti, da njihova začasna nadaljnja uporaba pasu 800 MHz (denimo za radiodifuzijo) ne ovira razvoja brezžičnih širokopasovnih omrežij v navedenem frekvenčnem pasu v sosednjih državah članicah.

Take zamude dokazujejo, da je treba pravočasno zagotoviti razpoložljivost harmoniziranega spektra po vsej EU, tudi harmonizirani časovni načrt dodeljevanja spektra in trajanje pravic do uporabe spektra za brezžične širokopasovne komunikacije, čeprav vsaka država članica še naprej določa pogoje in postopek za izdajo dovoljenja za uporabo spektra. Ta in druga vprašanja usklajenega upravljanja spektra in njegovega dodeljevanja za mobilne in brezžične storitve bo Evropska komisija obravnavala v začetku jeseni, glej SPEECH/13/622.

Status oziroma prošnja za odstopanje do

Zadevne države

Število

Izvajanje končano v skladu z napovedjo DČ:

DK, DE, IE, FR, IT, LU, NL, PT, SE, UK; Hrvaška

11

Sredi leta 2013

LT

1

Konec leta 2013

ES, AT, SK (odstopanje ni bilo odobreno), FI, CZ, HU (+ BE, EE – nista vložili prošnje za odstopanje)

8

Sredi leta 2014

RO, SI (odstopanje ni bilo odobreno) in PL (pas 860–862 MHz za vojaške namene, notificirano v členu 1(3))

3

Oktober 2014

EL (del pasu za vojaške namene, notificirano v členu 1(3))

1

Konec leta 2014

MT

1

Julij 2015

LV

1

Konec leta 2015

CY

1

2017, natančno obdobje še ni določeno

BG: za vojaške namene, notificirano v členu 1(3) programa za politiko radiofrekvenčnega spektra

1

Uporabne povezave

Besedilo o odstopanjih je na voljo na naslovu

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/texts-derogations

Brezžična Evropa na spletni strani digitalne agende

Program za politiko radiofrekvenčnega spektra

Kontakt:

E-pošta: comm-kroes@ec.europa.eu Tel: +32 22957361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar