Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 23 iulie 2013

Europa suferă deoarece majoritatea statelor membre pun la dispoziție prea încet spectrul în bandă largă mobilă 4G

Statele membre au furnizat dovezi suplimentare cu privire la motivul pentru care spectrul de frecvențe radio trebuie să fie alocat cu asigurarea unei mai bune coordonări la nivelul Uniunii Europene. Jumătate din statele membre ale Uniunii au solicitat amânare în utilizarea benzii de 800 MHz pentru serviciile wireless de bandă largă din cauza unor motive excepționale, ratând termenul de 1 ianuarie 2013 convenit inițial (a se vedea IP/10/540). Astăzi, Comisia și-a exprimat acordul, cu reticență, în ceea ce privește nouă din cele 14 cereri.

Deschiderea benzii de 800 MHz este un element esențial pentru extinderea utilizării serviciilor de bandă largă wireless care se bucură de popularitate (a se vedea IP/12/929).

Vicepreședintele Comisiei Europene, Neelie Kroes, a declarat: „Am fost de acord asupra unor derogări temporare și limitate în cazul a nouă țări referitor la banda 800MHz. Aceasta este o concesie pragmatică și finală. Orice amânare a eliberării spectrului ne afectează economia și cauzează frustrări cetățenilor. De aceea, reforma spectrului de frecvențe va fi elementul principal al propunerii Comisiei din septembrie pentru o piață unică în sectorul telecomunicațiilor.”

Una dintre consecințele amânărilor înregistrate în statele membre este faptul că telefoanele, considerate de cetățeni aparate esențiale, nu sunt pe deplin funcționale în Europa. Producătorii de telefoane nu includ cipurile radio adecvate necesare pentru conectarea în Europa deoarece numărul țărilor care au autorizat același spectru de frecvențe la timp este insuficient.

Comisia și-a exprimat acordul de amânare în cazul Spaniei, Ciprului, Lituaniei, Ungariei, Maltei, Austriei, Poloniei, României și Finlandei și a respins derogările în cazul Slovaciei și Sloveniei deoarece în aceste țări întârzierile au fost cauzate de organizarea procesului de autorizare și nu de împrejurări excepționale care nu au permis punerea la dispoziție a benzii.

În cazul Greciei, Letoniei și Republicii Cehe este necesară o evaluare suplimentară. Belgia și Estonia au înregistrat întârzieri, dar nu au solicitat o derogare, în timp ce Bulgaria a notificat utilizarea în continuare a benzii din motive de securitate publică și apărare.

Context

Banda de 800 MHz face parte din așa-numitul „dividend digital”, spectrul de frecvențe eliberat în urma trecerii de la tehnologia de televiziune analogică la cea digitală. În special, această bandă de frecvențe are potențialul de a susține serviciile de bandă largă wireless pe întreg teritoriul unei țări, inclusiv în zonele îndepărtate și zonele rurale. Până în prezent, numai unsprezece state membre au anunțat că au permis efectiv utilizarea benzii de 800 MHz pentru comunicații în bandă largă wireless (a se vedea tabelul din anexă). În demersurile lor, statele s-au bazat pe condițiile tehnice de utilizare indicate în Decizia CE de armonizare a benzii de 800 MHz din 2010.

Printre criteriile pentru evaluarea cererilor de derogare s-au numărat: dificultatea de a elibera imediat banda de 800 MHz folosită de serviciile de radiodifuziune, problemele legate de coordonarea transfrontalieră a frecvențelor (în special cu țările din afara UE) ceea ce a îngreunat eliberarea benzii.

Deși beneficiază de derogare, statele membre au obligația de a se asigura că utilizarea în continuare și în mod temporar a benzii de 800 MHz (în scopul radiodifuziunii, de exemplu) nu împiedică dezvoltarea benzii largi wireless în banda respectivă în statele membre vecine.

Astfel de întârzieri demonstrează necesitatea de a asigura disponibilitatea în timp util a spectrului de frecvențe armonizat în întreaga UE, inclusiv sincronizarea armonizată a alocărilor și a duratei drepturilor de utilizare a spectrului de frecvențe pentru comunicațiile în bandă largă wireless, în timp ce fiecare stat membru continuă să stabilească condițiile și procedura de autorizare a spectrului de frecvențe. Aceste aspecte, precum și alte aspecte legate de coordonarea gestionării și alocării spectrului de frecvențe pentru serviciile mobile și wireless vor fi abordate de Comisia Europeană la începutul toamnei, a se vedea SPEECH/13/622.

Stadiul sau derogare solicitată până la

Țări vizate

Număr țări

Aplicare efectuată, potrivit informațiilor primite de la statul membru:

DK, DE, IE, FR, IT, LU, NL, PT, SE, UK; Croația.

11

Jumătatea anului 2013

LT

1

Sfârșitul anului 2013

ES, AT, SK (nu s-a acordat derogarea), FI, CZ, HU (+ BE, EE – nu s-a solicitat derogare)

8

Jumătatea anului 2014

RO, SI (nu s-a acordat derogarea) & PL [860-862 MHz pentru uz militar, notificare efectuată în temeiul articolului 1 alineatul (3)]

3

Octombrie 2014

EL [partea din bandă pentru uz militar a fost notificată în temeiul articolului 1 alineatul (3)]

1

Sfârșitul anului 2014

MT

1

Iulie 2015

LV

1

Sfârșitul anului 2015

CY

1

2017 - de stabilit

BG: uz militar, notificare în temeiul articolului 1 alineatul (3) din RSPP

1

Linkuri utile

Textul derogărilor este disponibil la adresa

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/texts-derogations

Europa-Wireless pe site-ul O agendă digitală

Programul pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio

Contacte

Email: comm-kroes@ec.europa.eu Tel: +32.229.57361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar