Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. liepos 23 d.

Europa patiria žalą, nes dauguma valstybių narių per lėtai diegia plačiajuostį judrujį 4G ryšį

Valstybės narės pateikė papildomos informacijos, kodėl Europos Sąjungoje reikia daugiau koordinavimo skirstant radijo dažnių spektro juostas. Pusė ES valstybių narių paprašė atidėti 800 MHz dažnių juostos naudojimą belaidžio plačiajuosčio ryšio reikmėms dėl išimtinių priežasčių ir nukelti pirmiau sutartą 2013 m. sausio 1 d. terminą (žr. IP/10/540). Komisija šiandien nenoriai patenkino devynis iš keturiolikos šių prašymų.

Norint plėtoti populiarias belaidžio plačiajuosčio ryšio paslaugas būtina turėti galimybę naudoti 800 MHz dažnių juostą (žr. IP/12/929).

Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes: „Mes sutikome devynioms šalims padaryti laikinas ir ribotas išimtis dėl 800 MHz dažnių juostos. Tai pragmatiška ir paskutinė nuolaida. Bet koks vėlavimas suteikti galimybę naudotis dažnių juostomis kenkia mūsų ekonomikai ir slegia piliečius. Dėl šių priežasčių dažnių spektro reforma bus vienas iš pagrindinių pasiūlymo dėl bendrosios telekomunikacijų rinkos, kurį Komisija pateiks rugsėjį, elementų.“

Viena iš valstybių narių vėlavimo pasekmių yra ta, kad Europoje negalima visapusiškai naudotis mobiliųjų telefonų, kurie piliečiams tapo būtini, funkcijomis. Telefonų gamintojai (įskaitant „Apple“) Europoje platinamuose įrenginiuose nemontuoja atitinkamų mikroschemų, nes nepakankamai šalių vienu metu suteikė licencijas naudoti tą patį radijo dažnių spektrą.

Komisija sutiko atidėti terminą Ispanijai, Kiprui, Lietuvai, Vengrijai, Maltai, Austrijai, Lenkijai, Rumunijai ir Suomijai. Ji nesutiko padaryti nuolaidos Slovakijai ir Slovėnijai – šiose šalyse vėluojama dėl leidimo išdavimo proceso organizavimo, o ne dėl išimtinių aplinkybių, dėl kurių šios dažnių juostos nebūtų galima naudoti.

Graikijos, Latvijos ir Čekijos atveju reikia atlikti papildomą įvertinimą. Belgija ir Estija vėlavo, bet neprašė išlygų, o Bulgarija pranešė, kad šią dažnių juostą ir toliau naudoja visuomenės saugumo ir gynybos reikalams.

Pagrindiniai faktai

800 MHz dažnių juosta yra dalis „skaitmeninio dividendo“ – tai juosta, kuri tampa laisva, perėjus nuo analoginės prie skaitmeninės televizijos technologijų. Šia dažnio juosta gali būti užtikrintas belaidis plačiajuostis ryšys visoje šalies teritorijoje, nepaliekant nuošalyje atokių ir kaimo vietovių. Iki šiol tik 11 valstybių narių paskelbė, kad jos iš tiesų leido naudoti 800 MHz dažnių juostą belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui (žr. priedo lentelę). Šiam tikslui jos rėmėsi techninėmis naudojimo sąlygomis, apibrėžtomis 2010 m. EB sprendime dėl 800 MHz dažnių juostos naudojimo suderinimo.

Vertinant prašymus padaryti išimtį buvo atsižvelgiama į sunkumus nedelsiant iškelti iš 800 MHz dažnių juostos esamas transliacijas, tarptautines dažnių koordinavimo problemas (ypač su ES nepriklausančiomis šalimis), dėl kurių buvo sudėtinga nedelsiant leisti naudoti šią dažnių juostą, ir kt.

Nors valstybėms narėms ir suteiktos išimtys, jos turi užtikrinti, kad dėl laikino tolesnio 800 MHz dažnių juostos naudojimo (pvz., transliacijos tikslams) nebūtų kliudoma plėtoti belaidį plačiajuostį ryšį šia juosta kaimyninėse valstybėse narėse.

Toks vėlavimas rodo, jog būtina užtikrinti, kad radijo dažnių spektras būtų laiku suderintas visoje ES, taip pat suderinti radijo spektro naudojimo teisių belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui paskyrimo ir jų galiojimo laiką, bet kiekviena valstybė narė ir toliau nustatytų radijo spektro leidimų išdavimo sąlygas bei tvarką. Šiuos ir kitus spektro valdymo koordinavimo ir skyrimo judriojo ir belaidžio ryšio paslaugoms klausimus Europos Komisija nagrinės rudens pradžioje, žr. SPEECH/13/622.

Padėtis arba laikas, iki kurio paprašyta atidėti terminą

Šalys

Skaičius

Valstybės narės, pranešusios apie įgyvendinimą:

Airija, Danija, Kroatija, Italija, Jungtinė Karalystė, Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Švedija, Vokietija

11

2013 m. vidurys

Lietuva

1

2013 m. pabaiga

Austrija, Čekija, Ispanija, Slovakija (išimtis nesuteikta), Suomija, Vengrija (ir Belgija bei Estija, kurios išimties nepaprašė)

8

2014 m. vidurys

Rumunija, Slovėnija (išimtis nesuteikta), Lenkija (pagal 1.3 str. pranešta apie 860–862 MHz dažnių juostos naudojimą kariniams tikslams)

3

2014 m. spalio mėn.

Graikija (pagal 1.3 str. pranešta apie šios dažnių juostos dalies naudojimą kariniams tikslams)

1

2014 m. pabaiga

Malta

1

2015 m. liepos mėn.

Latvija

1

2015 m. pabaiga

Kipras

1

2017 m. (dar turi būti nustatyta)

Bulgarija, pagal radijo spektro politikos programos 1.3 str. pranešta apie naudojimą kariniams tikslams

1

Naudingos nuorodos

Suteiktų išimčių tekstas pateikiamas

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/texts-derogations

„Belaidė Europa“ skaitmeninės darbotvarkės svetainėje

Radijo spektro politikos programa

Ryšiams:

e. paštas comm-kroes@ec.europa.eu, tel. +32 229 57361, Twitter @RyanHeathEU


Side Bar