Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. július 23.

Európa látja kárát annak, hogy a legtöbb tagállam nem nyitja meg elég gyorsan a 4G mobil szélessávú frekvenciasávot

A tagállamok újonnan bizonyítékát adták annak, miért van szükség a rádiófrekvencia-kiosztás fokozott összehangolására az Európai Unióban. A tagállamok fele különleges okokra hivatkozva a 800 MHz-es frekvenciasáv felszabadításának elhalasztását kérte, miután a közös megegyezéssel rögzített 2013. január 1-jei határidőre (IP/10/540) nem tudták biztosítani a sávot a vezeték nélküli szélessávú szolgáltatások számára. A Bizottság a mai napon vonakodva bár, de a 14 kérelemből 9-et jóváhagyott.

A 800 MHz-es sáv megnyitása elengedhetetlen a népszerű, vezeték nélküli szélessávú elektronikus hírközlési szolgáltatások elterjedéséhez (lásd: IP/12/929).

Neelie Kroes, az Európai Bizottság alelnöke a következőképpen nyilatkozott: „Kilenc ország számára ideiglenes és korlátozott derogációt biztosítunk a 800MHz-es frekvenciasáv megnyitására vonatkozó rendelkezésektől. Ez az utolsó ilyen engedmény, amelyet gyakorlati megfontolások indokolnak. A frekvenciaspektrum megnyitása terén elszenvedett mindennemű késedelem az európai gazdaság kárára válik, és joggal váltja ki a lakosság elégedetlenségét. Ezért a frekvenciaspektrumra vonatkozó szabályok reformja központi elemét fogja képezni az egységes távközlési piac kiépítésére irányuló javaslatnak, melyet a Bizottság szeptemberben fog előterjeszteni.”

A tagállamok késlekedésének egyik következménye az, hogy az európai polgárok által nélkülözhetetlennek tartott mobiltelefonok működése akadályokba ütközik EU-szerte. A telefongyártók (köztük az Apple) nem szerelik be a készülékeikbe az Európában történő telefonhasználathoz szükséges chipeket, mert túl kevés ország bocsátotta rendelkezésre kellő időben ugyanazt a frekvenciasávot.

A Bizottság Spanyolország, Ciprus, Litvánia, Magyarország, Málta, Ausztria, Lengyelország, Románia és Finnország esetében beleegyezett a halasztásba, Szlovákiának és Szlovéniának azonban nem adott haladékot, mivel e két országban a késedelem nem a frekvenciasáv rendelkezésre bocsátását akadályozó kivételes körülményekből adódott, hanem az engedélyezési eljárás szervezésével volt összefüggésben.

Görögország, Lettország és Csehország esetében további kiértékelésre van szükség. Belgium és Észtország késett a bevezetéssel, de nem kérte az uniós szabályoktól való eltérés (derogáció) lehetőségét, Bulgária pedig arról értesítette a Bizottságot, hogy a frekvenciasávot továbbra is közbiztonsági és védelmi célokra tartja fenn.

Háttér

A 800 MHz-es frekvenciasáv az ún. „digitális hozadék”, vagyis az analógról a digitális műsorszórási technológiára való átállás révén felszabaduló frekvenciaspektrum részét képezi. Ez a sáv különösen alkalmas arra, hogy igénybe vegyék a vezeték nélküli szélessávú szolgáltatások céljaira, hiszen az egyes országok egész területén, a félreeső, vidéki térségekben is elérhető. Mindezidáig csak tizenegy tagállam jelezte, hogy – a frekvenciasáv harmonizálásáról szóló 2010/267/EU határozatban meghatározott műszaki feltételekkel összhangban – ténylegesen lehetővé tette a 800 MHz-es frekvenciasáv használatát a vezeték nélküli szélessávú szolgáltatások céljaira (lásd a mellékelt táblázatot).

A jogszabálytól való eltérésre irányuló kérelmek kiértékelése során a Bizottság azt mérlegeli, mekkora nehézséget okozna a 800 MHz-es frekvenciasáv azonnali megnyitása az elektronikus hírközlési szolgáltatások előtt, illetve milyen frekvenciakoordinációs problémák vannak az országok között (kiváltképp az egyes tagállamok és a velük határos nem uniós országok között), melyek megnehezítik a frekvenciasáv felszabadítását.

Azoknak a tagállamoknak is, melyek számára a Bizottság engedélyezte a jogszabály rendelkezéseitől való eltérést, biztosítaniuk kell, hogy a 800 MHz‑es sáv ideiglenes jellegű további (például műsorszórási célú) igénybevétele ne gátolja, hogy a szomszédos tagországokban kiépülhessenek a vezeték nélküli szélessávú szolgáltatások ugyanebben a sávban.

A fent ismertetett késedelmek világossá teszik, mennyire fontos egyrészt, hogy EU-szerte egységesen rendelkezésre álljon a 880 MHz-es frekvenciasáv – ideértve a sávkiosztások harmonizált időzítését, valamint a spektrumhasználati jogok egységes időtartamát –, másrészt pedig, hogy a tagállamok folytassák az engedélyezési és spektrumhasználati feltételek kialakítását. Az Európai Bizottság kora ősszel ezeket a kérdéseket, valamint a spektrumgazdálkodás és a vezeték nélküli szolgáltatások részére történő sávkiosztás összehangolásával kapcsolatos egyéb kérdéseket (SPEECH/13/622) is áttekinti majd.

Jelenlegi helyzet, illetve a kért eltérés (derogáció) határideje

Érintett országok

Országok száma

Jogszabály végrehajtva, a tagállamok saját bejelentése alapján

Dánia, Egyesült Királyság, Franciaország, Hollandia, Írország, Luxemburg, Németország, Olaszország, Portugália, Svédország; Horvátország

11

2013 közepe

Litvánia

1

2013 vége

Ausztria, Spanyolország, Szlovákia (ezek az országok nem kaptak engedélyt a jogszabálytól való eltérésre), Csehország, Finnország, Magyarország (valamint Belgium és Észtország – e két ország nem kérte, hogy eltérhessen a jogszabálytól)

8

2014 közepe

Románia, Szlovénia (e két ország nem kapott engedélyt a jogszabálytól való eltérésre), Lengyelország (a 860–862 MHz-es sávot katonai célra használja az 1. cikk (3) bekezdése szerinti értesítés alapján)

3

2014. október

Görögország (a frekvenciasáv egy részét katonai célra használja az 1. cikk (3) bekezdése szerinti értesítés alapján)

1

2014 vége

Málta

1

2015. július

Lettország

1

2015 vége

Ciprus

1

2017 (meghatározandó)

Bulgária: katonai célra használja a sávot a rádióspektrum-politikai program 1. cikkének (3) bekezdése szerinti értesítés alapján

1

Hasznos linkek

Az eltérések szövege itt olvasható: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/texts-derogations

Digitális menetrend: Vezeték nélküli Európa

Rádióspektrum-politikai program

Kapcsolat:

Email: comm-kroes@ec.europa.eu Tel: +32.229.57361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar