Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 23. heinäkuuta 2013

Suurin osa jäsenvaltioista vapauttaa liian hitaasti taajuuksia 4G-mobiililaajakaistalle – koko Eurooppa kärsii

Jäsenvaltiot ovat antaneet lisätodisteita siitä, miksi radiotaajuuksien jakoa on koordinoitava nykyistä enemmän Euroopan unionin laajuisesti. Puolet unionin jäsenvaltioista on pyytänyt lupaa poikkeuksellisista syistä lykätä 800 MHz:n taajuusalueen hyödyntämistä langattomia laajakaistapalveluja varten, jonka määräajaksi oli alun perin sovittu 1. tammikuuta 2013 (ks. IP/10/540). Komissio suostui tänään vastahakoisesti yhdeksään yhteensä 14 lykkäyspyynnöstä.

800 MHz:n taajuusalueen avaaminen on välttämätöntä suosittujen langattomien laajakaistayhteyksien käytön lisääntyessä (ks. IP/12/929).

Olemme sopineet 800MHz:n taajuusaluetta koskevan väliaikaisen ja rajoitetun poikkeuksen myöntämisestä yhdeksälle maalle”, selvittää Euroopan komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes. ”Myönnytys tehtiin käytännön syistä, mutta se jää viimeiseksi. Jokainen viivästys taajuuksien vapauttamisessa vahingoittaa Euroopan taloutta ja turhauttaa kansalaisia,hän jatkaa. Tämän vuoksi taajuusuudistus tulee olemaan keskeisessä osassa syyskuussa annettavassa televiestinnän sisämarkkinoita koskevassa komission ehdotuksessa”.

Yksi seuraus jäsenvaltioiden viivästyksistä on se, että kansalaisten kannalta oleelliset laitteet, puhelimet, eivät toimi täysimääräisesti Euroopassa. Puhelinvalmistajat (muun muassa Apple) jättävät yhteyksiin tarvittavat radiopiirit puhelimista pois Euroopassa, koska ajoissa samoille taajuuksille käyttöluvan antaneita maita ei ole tarpeeksi.

Komissio myönsi lykkäystä Espanjalle, Kyprokselle, Liettualle, Unkarille, Maltalle, Itävallalle, Puolalle, Romanialle ja Suomelle. Poikkeuksia ei myönnetty Slovakialle ja Slovenialle, joissa viiveet johtuivat lupamenettelyjärjestelyistä, eivät poikkeuksellisista taajuusalueen saatavuuden estävistä olosuhteista.

Kreikan, Latvian ja Tšekin kohdalla on tehtävä vielä lisäarviointeja. Belgia ja Viro olivat myöhässä, mutta ne eivät pyytäneet poikkeusta, kun taas Bulgaria on ilmoittanut käyttävänsä edelleen kyseistä taajuusaluetta yleiseen turvallisuuteen ja puolustukseen liittyviä tarkoituksia varten.

Taustaa

800 MHz:n taajuusalue on osa niin sanottua taajuusylijäämää, eli taajuuksia, jotka vapautuvat siirryttäessä analogisesta digitaaliseen televisioteknologiaan. Kyseisellä taajuusalueella on mahdollista tukea langatonta laajakaistaa koko maan kattavasti, syrjäiset ja maaseutualueet mukaan luettuina. Tähän mennessä ainoastaan 11 jäsenvaltiota on ilmoittanut sallineensa 800 MHz:n taajuusalueen hyödyntämisen langattomaan laajakaistaviestintään (ks. liitteessä oleva taulukko) vuonna 2010 annetussa 800 MHz:n taajuusalueen käytön yhdenmukaistamista koskevassa komission päätöksessä esitettyjen teknisten ehtojen mukaisesti.

Poikkeuspyyntöjä tarkasteltaessa otettiin huomioon muun muassa seuraavat seikat: vaikeudet vapauttaa välittömästi televisiolähetyspalveluiden käytössä oleva 800 MHz:n taajuusalue tai rajat ylittävään taajuuskoordinointiin liittyvät ongelmat (erityisesti EU:n ulkopuolisten maiden kanssa), joiden vuoksi oli vaikea vapauttaa taajuusaluetta.

Jäsenvaltioiden, jolle poikkeus myönnettiin, on varmistettava, ettei niiden väliaikainen 800 MHz:n taajuusalueen käytön jatkaminen (esimerkiksi tv-lähetyksiä varten) estä naapurijäsenvaltioissa langattoman laajakaistatekniikan kehitystä kyseisellä taajuusalueella.

Viivästykset osoittavat, että yhdenmukaistettujen taajuuksien nopean saatavuuden varmistamiselle koko EU:n alueella on tarvetta. Tähän kuuluu yhdenmukainen ajoitus taajuuksien käyttöoikeuksien osoittamisessa langattomaan laajakaistaviestintään ja taajuuksien käyttöoikeuksien yhdenmukainen kesto. Kukin jäsenvaltio vahvistaa edelleen taajuuksiin liittyvät lupaehdot ja -menettelyt. Euroopan komissio käsittelee alkusyksystä näitä ja muita taajuuksien hallinnoinnin yhteensovittamiseen ja taajuuksien osoittamiseen langattomiin ja mobiilipalveluihin liittyviä näkökohtia (ks. SPEECH/13/622).

Tilanne / poikkeusta haettu ... asti

Jäsenvaltiot

Lukumäärä

Jäsenvaltiot ilmoittaneet täytäntöönpannuksi

DK, DE, IE, FR, IT, LU, NL, PT, SE, UK; Kroatia

11

Vuoden 2013 puoliväliin

LT

1

Vuoden 2013 loppuun

ES, AT, SK (poikkeusta ei myönnetty), FI, CZ, HU (+ BE, EE - poikkeusta ei haettu)

8

Vuoden 2014 puoliväliin

RO, SI (poikkeusta ei myönnetty), & PL (860–862 MHz:n taajuusalue sotilaskäytössä, ilmoitettu 1 artiklan 3 kohdan mukaisesti)

3

Vuoden 2014 lokakuuhun

EL (osa taajuusalueesta sotilaskäytössä, ilmoitettu 1 artiklan 3 kohdan mukaisesti)

1

Vuoden 2014 loppuun

MT

1

Vuoden 2015 heinäkuuhun

LV

1

Vuoden 2015 loppuun

CY

1

Vuosi 2017 (määritetään myöhemmin)

BG: sotilaskäytössä, ilmoitettu radiotaajuuspoliittisen ohjelman perustamisesta annetun päätöksen 1 artiklan 3 kohdan mukaisesti

1

Hyödyllisiä linkkejä

Poikkeukset luettavissa osoitteessa

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/texts-derogations

Langattomasta viestinnästä Euroopan digitaalistrategian verkkosivuilla (englanniksi)

Radiotaajuuspoliittinen ohjelma (englanniksi)

Yhteyshenkilöt

Sähköposti: comm-kroes@ec.europa.eu P. (+32 2)295 7361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar