Navigation path

Left navigation

Additional tools

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 23 Ιουλίου 2013

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει προβλήματα επειδή τα περισσότερα κράτη μέλη καθυστερούν υπερβολικά την ελευθέρωση ραδιοφάσματος για ευρυζωνικά κινητά δίκτυα 4G

Τα κράτη μέλη προσκόμισαν περισσότερα αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξουν ότι πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερος συντονισμός όσον αφορά την εκχώρηση ραδιοφάσματος στην ΕΕ. Τα μισά κράτη μέλη της Ένωσης ζήτησαν να τους επιτραπεί να αναβάλουν για εξαιρετικούς λόγους τη χρήση της ζώνης των 800 MHz για ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες, καθώς έχασαν την προθεσμία της 1ης Ιανουαρίου 2013, στην οποία είχαν αρχικά συμφωνήσει (IP/10/540). Σήμερα, η Επιτροπή έκανε με δυσκολία δεκτές εννέα από τις 14 αιτήσεις.

Το άνοιγμα της ζώνης των 800 MHz είναι καθοριστικό για την επέκταση της χρήσης των δημοφιλών ασύρματων ευρυζωνικών υπηρεσιών (IP/12/929).

Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Νέιλι Κρους δήλωσε τα εξής: «Συμφωνήσαμε να χορηγήσουμε προσωρινές και περιορισμένες παρεκκλίσεις όσον αφορά τη ζώνη των 800MHz για εννέα χώρες. Αυτό είναι μια ρεαλιστική παραχώρηση, αλλά θα είναι η τελευταία. Κάθε καθυστέρηση στην ελευθέρωση ραδιοφάσματος πλήττει την οικονομία μας και προκαλεί σύγχυση στους πολίτες. Για αυτόν τον λόγο, η αναθεώρηση του ραδιοφάσματος θα αποτελέσει ένα από τα κεντρικά σημεία της πρότασης που θα υποβάλει τον Σεπτέμβριο η Επιτροπή για την ενιαία αγορά τηλεπικοινωνιών.

Μια από τις συνέπειες της κωλυσιεργίας των κρατών μελών είναι ότι τα τηλέφωνα που θεωρούνται πρώτης ανάγκης συσκευές για τους πολίτες δεν λειτουργούν πλήρως στην Ευρώπη. Οι κατασκευαστές τηλεφώνων (συμπεριλαμβανομένης της Apple) δεν χρησιμοποιούν τις κατάλληλες μικροπλακέτες που απαιτούνται για τις συνδέσεις στην Ευρώπη, επειδή δεν ήταν αρκετές οι χώρες που χορήγησαν εγκαίρως άδεια χρήσης του ίδιου ραδιοφάσματος.

Η Επιτροπή συμφώνησε να επιτρέψει την αναβολή της συμμόρφωσης στις εξής χώρες: Ισπανία, Κύπρος, Λιθουανία, Ουγγαρία, Μάλτα, Αυστρία, Πολωνία, Ρουμανία και Φινλανδία. Δεν επέτρεψε παρεκκλίσεις για τη Σλοβακία και τη Σλοβενία, καθώς στις χώρες αυτές οι καθυστερήσεις οφείλονταν στην οργάνωση της διαδικασίας έγκρισης και όχι σε εξαιρετικές περιστάσεις που εμποδίζουν την ελευθέρωση της ζώνης.

Για την Ελλάδα, τη Λετονία και την Τσεχική Δημοκρατία απαιτείται συμπληρωματική αξιολόγηση. Δύο κράτη μέλη έχασαν την προθεσμία και δεν ζήτησαν παρέκκλιση (Βέλγιο και Εσθονία), ενώ η Βουλγαρία κοινοποίησε τη συνέχιση της χρήσης της ζώνης για σκοπούς δημόσιας ασφάλειας και άμυνας.

Ιστορικό

Η ζώνη των 800 MHz είναι μέρος του «ψηφιακού μερίσματος», δηλαδή του φάσματος που ελευθερώνεται με τη μετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή τηλεοπτική τεχνολογία. Συγκεκριμένα, αυτή η ζώνη συχνοτήτων έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες σε μία ολόκληρη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των απομακρυσμένων και των αγροτικών περιοχών. Μέχρι στιγμής, μόνο 11 κράτη μέλη ανακοίνωσαν ότι έχουν παραχωρήσει τη χρήση της ζώνης των 800 MHz για ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες (βλ. πίνακα παραρτήματος), βάσει των τεχνικών όρων χρήσης που ορίζονται στην απόφαση της Επιτροπής σχετικά με τους εναρμονισμένους τεχνικούς όρους χρήσης στη ζώνη των 800 MHz του 2010.

Κατά την εξέταση των αιτήσεων για τη χορήγηση παρεκκλίσεων αξιολογήθηκαν κυρίως η δυσκολία άμεσης ελευθέρωσης της ζώνης των 800 MHz από τις υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης, καθώς και προβλήματα διασυνοριακού συντονισμού των συχνοτήτων, ιδίως με χώρες εκτός ΕΕ, που καθιστούν αδύνατη την άμεση ελευθέρωση της ζώνης.

Αν και επωφελούνται από την παρέκκλιση, τα σχετικά κράτη μέλη υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι η προσωρινή συνέχιση της χρήσης της ζώνης των 800 MHz (π.χ. για ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις) δεν θα εμποδίζει γειτονικά κράτη μέλη να αναπτύσσουν ασύρματες ευρυζωνικές συνδέσεις στην εν λόγω ζώνη συχνοτήτων.

Οι καθυστερήσεις αυτές προβάλλουν την ανάγκη να εξασφαλιστεί η έγκαιρη διάθεση εναρμονισμένου ραδιοφάσματος σε όλη την ΕΕ, καθώς και η εναρμόνιση του χρόνου και της διάρκειας εκχώρησης των δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος για ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες, ενώ παράλληλα κάθε κράτος μέλος θα συνεχίσει να επεξεργάζεται τη διαδικασία και τους όρους χορήγησης της αδείας ραδιοφάσματος. Αυτά και άλλα θέματα συντονισμού της διαχείρισης και της εκχώρησης του ραδιοφάσματος για κινητές και ασύρματες υπηρεσίες θα εξεταστούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις αρχές του φθινοπώρου (ΟΜΙΛΙΑ/13/622).

Καθεστώς, ή παρέκκλιση που ζητήθηκε μέχρι

Χώρες

Αριθμός

Η υλοποίηση έγινε, όπως ανακοινώθηκε από τα κράτη μέλη:

DK, DE, IE, FR, IT, LU, NL, PT, SE, UK; Κροατία.

11

Μέσα του 2013

LT

1

Τέλη 2013

ES, AT, SK (δεν δόθηκε καμία παρέκκλιση), FI, CZ, HU (+ BE, EE — δεν ζητήθηκε καμία παρέκκλιση)

8

Μέσα του 2014:

RO, SI (δεν δόθηκε καμία παρέκκλιση), & PL (860-862 MHz για στρατιωτική χρήση- κοινοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 1.3)

3

Oκτώβριος 2014

EL (τμήμα της ζώνης για στρατιωτική χρήση - κοινοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 1.3)

1

Τέλη 2014

MT

1

Ιούλιος 2015

LV

1

Τέλη 2015:

CY

1

Θα προσδιοριστεί το 2017

BG: στρατιωτική χρήση - κοινοποιήθηκε βάσει του 1.3 του ΠΠΡΦ

1

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Το κείμενο των παρεκκλίσεων είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/texts-derogations

Ασύρματη Ευρώπη στον ιστότοπο του ψηφιακού θεματολογίου

Πρόγραμμα πολιτικής για το ραδιοφάσμα

Αρμόδιοι επικοινωνίας

Email: comm-kroes@ec.europa.eu Tel: +32.229.57361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar