Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 23. juli 2013

Europa er hårdt plaget, fordi de fleste medlemsstater er for sløve til at frigive frekvenser til 4G mobilt bredbånd

Medlemsstaterne giver atter et godt eksempel på, hvorfor det er vigtigt, at tildelingen af radiofrekvenser i EU foregår på mere koordineret vis. Halvdelen af medlemsstaterne har på grund af særlige omstændigheder anmodet om udsættelse af anvendelsen af 800 MHz-båndet til trådløse bredbåndstjenester, og overholder dermed ikke fristen på 1. januar 2013, som de oprindeligt havde vedtaget (se IP/10/540). Kommissionen er i dag modvilligt gået med til at godkende 9 af de 14 anmodninger om udsættelse.

Frigørelsen af 800 MHz-båndet er afgørende for at udbrede anvendelsen af bredbåndstjenester (se IP/12/929).

Europa-Kommissionens næstformand, Neelie Kroes, udtaler: "Vi er gået med til midlertidige og begrænsede undtagelser for 9 lande med hensyn til frigørelsen af 800 MHz-båndet. Undtagelserne godkendes af rent pragmatiske grunde, men det er også sidste gang. Enhver forsinkelse med frigørelsen af frekvenser skader økonomien og skaber frustration hos borgerne. Derfor vil spektrumreformen være et af de centrale elementer i Kommissionens forslag til et indre marked for telekommunikation i september."

En af følgerne af medlemsstaternes forsinkelse er, at mobiltelefonerne, som borgerne anser for at være uundværlige, endnu ikke er fuldt funktionsdygtige i hele Europa. Mobiltelefonproducenterne (bl.a. Apple) undlader at indbygge de radiochips i mobilerne, der er nødvendige for at kunne koble sig på nettet i Europa, fordi for få lande har frigjort det samme frekvensspektrum i tide.

Kommissionen er gået med til undtagelser til Spanien, Cypern, Litauen, Ungarn, Malta, Østrig, Polen, Rumænien og Finland. Den har afvist Slovakiets og Sloveniens anmodninger, fordi forsinkelsen snarere skyldes tilrettelæggelsen af tilladelsesordningen end særlige omstændigheder, der forhindrer frigørelsen af båndet.

Der er behov for en yderligere evaluering af Grækenland, Letland og Tjekkiet. Desuden har Belgien og Estland endnu ikke frigjort båndet, men de har heller ikke anmodet om en undtagelse, mens Rumænien har meddelt, at båndet fortsat anvendes til offentlige sikkerheds- og forsvarsspørgsmål.

Baggrund

800 MHz-båndet er en del af den såkaldte "digitale dividende", som er det frekvensspektrum, der frigøres ved overgangen fra analog til digital tv-transmission. Dette frekvensbånd kan potentielt bidrage til, at der udbredes trådløse bredbåndstjenester overalt i landene, også i de mere landlige områder og udkantsområder. Indtil videre har kun 11 medlemsstater frigjort 800 MHz-båndet til bredbåndskommunikation (se tabellen i bilaget). Det har de gjort med udgangspunkt i de tekniske vilkår for anvendelse, som er fastsat i 2010 i Kommissionens afgørelse om harmonisering af 800 MHz-båndet.

I forbindelse med vurderingen af anmodningerne om undtagelse, er der bl.a. set på problemer med umiddelbart at frigøre 800 MHz-båndet fra radio- og tv-transmission eller problemer med grænseoverskridende frekvenskoordinering (navnlig med tredjelande), som har gjort det svært at frigøre frekvensbåndet.

De medlemsstater, der er blevet undtaget, skal sikre, at den midlertidige fortsatte anvendelse af 800 MHz-båndet (f.eks. til radio- og tv-transmission) ikke forhindrer de andre medlemsstater i at udvikle trådløse bredbåndstjenester på samme båndfrekvens.

Disse forsinkelser viser, at der er behov for at sikre harmoniserede frekvensressourcer i hele EU, herunder harmoniserede ordninger for tildeling og varighed af brugsrettigheder til frekvenser til bredbåndskommunikation, samtidig med at hver medlemsstat fortsat selv fastsætter godkendelsesbetingelserne og procedurerne for anvendelse af frekvenserne. Disse spørgsmål vil sammen med andre spørgsmål om koordinering af forvaltningen af spektrumressourcer og tildelingen af frekvenser til mobil- og bredbåndstjenester blive taget op af Kommissionen i det tidlige efterår (se SPEECH/13/622).

Status eller anmodning om undtagelse indtil

Berørte lande

Antal

Gennemført ifølge

medlemsstaten:

DK, DE, IE, FR, IT, LU, NL, PT, SE, UK, HR.

11

Midten af 2013

LT

1

Udgangen af 2013

ES, AT, SK (ingen undtagelse), FI, CZ, HU (+ BE, EE – ingen anmodning om undtagelse)

8

Midten af 2014:

RO, SI (ingen undtagelse), & PL (anmeldt 860-862 MHz til forsvarsmæssigt brug i henhold til artikel 1, stk. 3)

3

Oktober 2014

EL (anmeldt dele af båndet til forsvarsmæssigt brug i henhold til artikel 1, stk. 3)

1

Udgangen af 2014

MT

1

Juli 2015

LV

1

Udgangen af 2015:

CY

1

2017 ikke fastlagt

BG: anmeldt forsvarsmæssigt brug i henhold til artikel 1, stk. 3 i radiofrekvenspolitikprogrammet

1

Nyttige links

Teksten vedrørende undtagelserne kan findes på

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/texts-derogations

Websted for den digitale agenda - et trådløst Europa

Radiofrekvenspolitikprogrammet

Kontaktperson:

Email: comm-kroes@ec.europa.eu Tel: +32.229.57361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar