Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 23 juli 2013

Eurobarometern våren 2013 visar ökad optimism

Den senaste Eurobarometerundersökningen som publiceras idag visar att sex av tio EU-invånare känner sig som européer och vill veta mer om sina rättigheter. Knappt hälften (46 %) känner till vilka de rättigheterna är.

Detta har framkommit under Europaåret för medborgarna 2013, som ska öka kunskapen om de rättigheter man automatiskt har som EU-medborgare.

Undersökningen visar också att rättigheterna som EU-medborgare anses vara det bästa med EU. Enligt nästan 60 % är den fria rörligheten för människor, varor och tjänster det bästa EU har åstadkommit.

Trots krisen är det i 19 av 28 länder fler som är optimistiska än pessimistiska när det gäller EU:s framtid, och allt färre verkar oroa sig för krisens inverkan på sysselsättningen. En majoritet av invånarna i alla medlemsländer (67 % totalt) anser att EU är en viktig aktör på världsarenan.

Drygt hälften (51 %) är för euron, och i euroländerna är 62 % positiva till den gemensamma valutan. Starkast stöd (68–77 %) har euron i fyra av de fem senaste euroländerna (Estland, Malta, Slovenien och Slovakien).

Bakgrund

Vårundersökningen genomfördes genom personliga intervjuer under perioden 10–26 maj 2013. Sammanlagt utfrågades 32 694 personer i EU-länderna och kandidatländerna.

Läs mer

I den första resultatrapporten som publiceras idag framgår det hur européerna ser på det nuvarande ekonomiska läget, vad som oroar dem och vilket förtroende de har för de politiska institutionerna. Rapporten innehåller också deras åsikter om krisen, Europa 2020-strategin och frågor som rör EU-medborgarskap.

Den första resultatrapporten finns på

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb79/eb79_en.htm

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

BILAGA

1. Det bästa med EU

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

2. Min röst räknas i EU

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

3. Att känna sig som EU-medborgare

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

4. Rättigheter som EU-medborgare

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

5. EU:s framtid

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

6. Stöd för euron

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

7. Krisens inverkan på sysselsättningen

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Side Bar